Přehrada Bedřichov

06.11.2021
Přehrada na Černé Nise v roce 1904 a 21.10.2000
Přehrada na Černé Nise v roce 1904 a 21.10.2000
Západ slunce nad zamrzlou přehradou Černá Nisa - zapadající paprsky dokáží vždy úžasně nasvítit místo, které dokonale znáte a ukázat Vám ho zase úplně v jiném pohledu  (foto Jiří Fejkl)
Západ slunce nad zamrzlou přehradou Černá Nisa - zapadající paprsky dokáží vždy úžasně nasvítit místo, které dokonale znáte a ukázat Vám ho zase úplně v jiném pohledu (foto Jiří Fejkl)

Bedřichovská přehrada


V důsledku ničivých záplav v povodí řeky Nisy, které koncem 19.století sužovaly oblast Jizerských hor, bylo rozhodnuto o výstavbě soustavy údolních přehrad, do níž patřilo také vodní dílo vybudované v letech 1902 - 1905 na Černé Nise vídeňskou formou F.Ackermann.
Na stavbě 342 m dlouhé a 23 m vysoké hráze pracovali italští kameníci, zvaní pro svou odbornost i na další obdobné stavby v regionu.
Bedřichovská přehrada byla předána do užívání 21.12. Hrdě se o ní psalo jako o nejvýše položené přehradě na kontinentu, dnes jí patří už jen český primát.
Zadržuje 2 miliony kubíků vody a je výraznou krajinnou dominantou. Připomínala tak trochu kanadská jezera, a tak není divu, že vždy přitahovala trempy a zálesáky.
Je jedinou jizerskohorskou přehradou sloužící k výrobě elektrické energie. V roce 1932 byla v údolní části Rudolfova spuštěna elektrárna, k níž přivádí vodu více než 2,5 km dlouhá podzemní štola

(Zdroj Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997)

vodní nádrž Bedřichov byla postavená v letech 1902-1905 na říčce Černá Nisa z podnětu  povodně v roce 1897 a slouží k vodohospodářským a energetickým účelům (archiv M.Gergelčík)
vodní nádrž Bedřichov byla postavená v letech 1902-1905 na říčce Černá Nisa z podnětu povodně v roce 1897 a slouží k vodohospodářským a energetickým účelům (archiv M.Gergelčík)
archiv Jan Polák
archiv Jan Polák

Přehrada na Černé Nise v roce 1904 a 21.10.2000


Dne 29.července 1897 spadlo během čtyřiadvaceti hodin v okolí Bedřichova a Nové louky neuvěřitelných 345 mm srážek. V následujících dvou dnech bylo podhůří Jizerských hor zasaženo největší povodní, jakou zdejší obyvatelé poznali. Proto bylo v letech 1902 až 1905 přistoupeno ke stavbě bedřichovské přehrady na Černé Nise. Práce byly dokončeny 21.prosince 1905, úřední prohlídka a uvedení do provozu však mohly proběhnout kvůli nepříznivému počasí až 28.června následujícího roku. Uprostřed lesů vzniklo umělé jezero, jehož severský půvab obdivuje již šestá generace návštěvníků.


( zdroj: Jizerské hory včera a dnes - Jan a Šimon Pikousové - Otokar Simm - František Mrva - Petr Kurtin)

foto Jan Pešek
foto Jan Pešek
Oprava hráze Bedřichovské přehrady 10.9.2021 (archiv Věra Donátová)
Oprava hráze Bedřichovské přehrady 10.9.2021 (archiv Věra Donátová)
Oprava hráze Bedřichovské přehrady 26.9.2021 (archiv Věra Donátová)
Oprava hráze Bedřichovské přehrady 26.9.2021 (archiv Věra Donátová)
květen 2020 (archiv Věra Donátová)
květen 2020 (archiv Věra Donátová)
květen 2020 (archiv Věra Donátová)
květen 2020 (archiv Věra Donátová)
foto Jiří Kouřil
foto Jiří Kouřil
foto Jiří Kouřil
foto Jiří Kouřil