Kresby a různé povídky

V malém stavení, krčícím se pod lesem vysoko ve stráni nad Jeřmanicemi, žila stará matka se synem. Sama už mnoho nezmohla, a tak všechna starost o chléb ležela na synovi. Byl urostlý a práce mu šla sama od rukou.

Tuto knihu posílám s věnováním paní Monice Hanika. Společně se svým manželem, pod jehož FB profilem ji také najdete, se již desítky let snaží o sbližování Čechů a Němců po celé Evropě.Vím, co pro tuto skupinu udělala, i když nemusela.

Na Ještědu stával odedávna ohromný kámen, který se díval do údolí Ploučnice, tedy na druhou stranu než leží Liberec. Okolo něj byla roztroušena spousta menších kamenů, o nichž se vyprávělo, že si s nimí o filipojakubské noci házeli Čerti.


Stalo se, že v hejnickém klášteře zemřel mnich františkán, zvoník. Měl mnoho vroubků proti dobrému životu, a proto po jeho smrti hejnické zvony, ať se sebe víc nový zvoník namáhal, zůstávaly němé. Zvony se sice houpaly, kovová srdce do nich bila, ale hlasu nevydaly.