Náměstí Dr.E.Beneše

Na dnešním náměstí Dr. E. Beneše ustoupily v roce 1888 stavbě nové radnice staré zájezdní hostince s romantickými názvy. U dvou z ních se přenesly do nově vzniklých pohostinských zařízení. Hotel "Zu der Stadt Wien" byl v roce 1888 nově zřízen v čp. 520-I v dnešní Sokolské ulici a v roce 1911 zanikl.

Zájem o tělesná cvičení se v Liberci probudil ve čtyřicátých letech 19. století. Učitel a později ředitel školy na Sokolském náměstí Ferdinand Josef Pfohl chtěl už od roku 1847 zřídit soukromé cvičiště, ale magistrát, který se musel držet Metternichových zákonů, to nechtěl dovolit, protože to byla činnost, na níž by se podílely více než tři osoby...

Náměstí Dr. Edvarda Beneše je jedním z nejvýznamnějších náměstí v Liberci, na pomezí částí Staré Město, Nové Město, Perštýn a Jeřáb.

Kašna byla poprvé umístěna na liberecké náměstí v roce 1826, kde nahradila starší dřevěnou kašnu. V roce 1896 došlo k přesunu kašny blíže do středu a přidání kovového zábradlí. V roce 1925 byla zhotovena kašna podle návrhu Franze Metznera, která nahradila Neptunovu kašnu. Ta musela poté být přemístěna na Nerudovo náměstí. V roce 1964 byla vyhlášena...

Metznerova kašna skončila po válce v drti. Češi ji použili pod chodníky

Doprava zpráv prostřednictvím poslů sahá až do samých počátků kulturních dějin lidstva. Zprvu příleži tostná kurýrní spojení se u nejvyspělejších starověkých národů postupně přeměňovala v organizovanou a pravidelnou službu, o níž podávají svědectví archeologické nálezy a staré letopisy. V berlínském poštovním muzeu je např. 2500 let stará, na...

Starší než hotel Schienhof je dům tvořící nároží dnešní Železné a Frýdlantské. Jedná se o Seidlův dům, jehož první část je z roku 1893 . Styl je to novorenesanční . Seidlovi byli velmi podnikaví . V daném domě měli obchodní dům s textilem . Šaty pro nevěstu jedině od Seidla. Kromě toho podnikali v pohrebnictví . Založili v roce 1870...

V Liberci mne fascinují , kromě výstavných vil, také nárožní domy. Umění jak vyřešit tvar nároží a omezení dané prostorem a pozemkem . Na Benešově náměstí jsou dva pozoruhodné domy.

Ještě v polovině 19. století byly poštovní zásilky dopravovány do Liberce spěšnými poštovními vozy taženými koňmi. Když byl poštovní úřad přeložen blíže k zámku do Zámecké, dnešní Felberovy ulice, příjížděly poštovní vozy na prostranství před zámkem. Na čerstvé zprávy tu netrpělivě čekali hlavně obchodníci, podnikatelé i spekulanti. Aby se jim lépe...

liberecká 9. rota chemické ochrany se 12. března 1999, tedy v den vstupu ČR do NATO, stala první profesionální vojenskou jednotkou v armádě. "Hned v ten den se totiž 9. rota stala členem takzvaných SOR, tedy Sil okamžité reakce," poznamenala tisková mluvčí současné liberecké 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany Vlastimila Cyprisová.
...

12.12.2022 foto Josefina Dana
12.12.2022 foto Josefina Dana