Sochy, pomníky a různá umělecká díla v Liberci

Promenádní cesty po obou březích Baierova, dnes Jizerského potoka z dnešní Masarykovy třídy k Sovově ulici jsou o víc než deset let starší než sousední Lidové sady. Cesta po levém břehu dnes leží v zoologické zahradě, pravobřežní, vedoucí městským lesíkem nad jezírkem, vybudovaném roku 1900, je zachována a hojně využívaná. Obě cesty vybudoval již...

J. Blažka z Chrudimi stávala v letech 1928 - 1938 v Růžodole v na zahradě české školy. Další Masarykův pomník, dílo sochaře Karla Kolaczka, byl odhalen 15. června 1947 v parku v Růžodole I za účasti Jana Masaryka. Po změně politických poměrů zmizel v noci ze 7. na 8. května 1953 neznámo kam.

Hostina obrů je mediální označení pro umělecké dílo Zastávka sochaře Davida Černého na liberecké autobusové zastávce Sokolská u zdi. Nachází se v centru Liberce mezi Divadlem F. X. Šaldy a Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. Zastávka je na velmi frekventované silnici v průběžném jízdním pruhu v mírném svahu, kdy silnice odbočující vpravo...

V neutěšeném a značně zanedbaném parčíku před nádražím stávaly dvě plastiky - nejprve bronzová socha "Mír" od Josefa Václava Pekárka, realizovaná již ve dvacátých letech - ta se do libereckého nádražního parčíku dostala v letech padesátých a stála tam až do let sedmdesátých. Další plastika, tentokrát s názvem "Konec války" od Štefana nejeschleby...