Trhy, výstavy, oslavy

Zpestřením libereckých veletrhů byl od roku 1923 Prátr mezi Budyšínskou a Durychovou ulicí.
Původně se zde nacházel rybník a veřejné koupaliště, zrušené roku 1893. Po jeho zasypání využívaly prostranství pouťové atrakce. Během války tu zajatci postavili pár dřevěných baráku pro pracovní tábor.
V nich našel po osvobození nakrátko útočiště Junák,...

V Liberci se konalo několik druhů pravidelných trhů, jež se řídily převzatým pražským řádem.
Až od 6.5. 1851 byl zaveden vlastní tržní pořádek pro malé trhy a 1.5. 1854 I pro ostatní. Malý trh se konal denně, týdenní a obilní každý týden v pondělí a ve čtvrtek a termíny jarmarků stanovovala privilegia a okresní nařízení (bylo jich celkem pět:...

V předvečer prvního výročí osvobození prošel pětitisícový lampionový průvod, shromážděný na Husově třídě, kolem slavnostně osvětlené radnice na planinu u krematoria, kde vyhrávala vojenská hudba. Odtud byl dobrý výhled na Ještěd, kam směřovaly pochodňové štafety od Prahy a Frýdlantu a na jehož vrcholu úderem 23.hodiny zaplála velkolepá vatra s...

Československá spartakiáda na libereckém stadionu v roce 1980. (archiv L.Janků)

Dub 17

rok 1966

Rok 1966 - MUMRAJ 66 v barvě - průvod studentů VŠST Liberec do města. Návštěva radnice a poděkování městu i starostovi, zpěvy před radnicí, odchod ke škole, poděkování se zpěvem na jednotlivé katedry ... večer zábava v Menze. (archiv Mirek Endrle)