Liberec a průmysl - 2.část

Zalímco vodní mlýny patřily vždy k tradičním stavbám v našem kraji, bez nichž by nebylo myslitelné zpracování obilí (např. ještě kolem roku 1900 bylo v tehdejším libereckém okrese 22 takových staveb), představovaly větrné mlýny určitou technickou raritu. Na Liberecku se pobrvé objevily v první polovině 19. století v souvislosti s hladovými roky a...

Roku 1559 byla v místech dnešní kavárny Nisa postavena jedna z prvních provozoven na území města - panský mlýn na Harcovském potoce. Z tržiště (Benešova náměstí) se k němu přijíždělo vozovou cestou, pozdější Mlýnskou ulicí (Pražskou). Dostatek vody zajišťovala regulační nádrž uprostřed náměstí, kam se vedle Harcovského potoka vléval také náhon od...

Červený kruh - Mrštíkova 399/2a; Dnešní WERK, dříve továrna na koberce Aubin, Protzen & Co.Žlutý kruh - Mrštíkova 380/5, dům u vjezdu do vozovny DPMLJ.Zelená čára - Mrštíkova ulice.Oranžová čára - Děvínská ulice, nyní zcela uzavřena areály přilehlých firem.Komíny místních továren a městské elektrárny již nestojí, stejně jako mnoho dalších domů....

Průmyslovou zónu chtělo město původně umístit na volné pozemky za letištěm a sem také směřovalo první kroky k realizaci tohoto záměru. Vyskytly se ale různé komplikace, zahájení prací se oddalovalo, a tak bylo pro výstavbu průmyslových kapacit vytypováno nové místo v jihozápadní části Liberce, na katastrálním území Doubí a Pilínkova.
Zóna se...

Naštěstí ještě stojí v Hynaisově ulici, pět set metrů od železniční stanice Horní Růžodol. Počátek tovární výroby na tomto místě se datuje do roku 1824, kdy podnikatel a později továrník Wilhelm Siegmund zakoupil zdejší pozemky a nechal zde postavit továrnu na sukna. Později přestěhoval své podnikání do Frýdlantu a tovární budovy i obytný dům...