Doprava v Liberci

První autobusová linka Liberecké pouliční dráhy zahájila provoz 1. října 1927 na trati Benešovo náměstí - Ruprechtice. Nastala tak nová etapa rozvoje městské hromadné dopravy, která však v následujících desetiletích musela překonat ještě mnoho těžkostí. Pro první linku byly objednány tři autobusy u firmy Fross-Bussig v Praze, později byl dodán...

Srp 23

Taxi

Taxi na náměstí před radnicí (kolem roku 1930)

Tato firma byla jedním ze 199 členů kartelu Svaz čs. zasilatelů. Tato společnost si pořídila několik vozů Walter PN. Na podzim 1938 během tzv. mnichovské krize narychlo přemístila z Liberce do Poděbrad a v dramatické situaci stěhovala liberecké Čechy na území tzv. druhé republiky. (zdroj: aukro, V.Hájek)

Po zdlouhavém vyjednávání mezi majiteli pozemků, městskou radou Liberec a ministerstvem veřejných prací se podařilo tato jednání ukončit a tak letiště bylo slavnostně otevřeno 23.4.1934. Jeho tehdejší oficiální název byl Liberec-Jablonec. Letiště bylo travnaté o rozměrech 670 x 330 metrů, bez nočního osvětlení, s jedním zděným hangárem, skladištěm...