Historie Liberce

Pondělí 24. června 1974. Noční strážný Technických služeb města Liberce je v půl třetí po půlnoci na obhlídce areálu závodu. Když trasu dokončí, nalezne pod bránou vrátnice zasunutý malý balíček z kartonu šedé barvy vložený do igelitového sáčku. Adresován je řediteli podniku.

Celkový pohled na areál Lidových sadů, k jehož odpočinkové funkci se od přelomu století přiřadilo i léčebné poslání. Riegrova ulice patřila na začátku století už do katastru Harcova a této oblasti se říkalo Sedmidomky,.

Liberecká knihovna má výročí. Oslavy už začaly a vyvrcholí v říjnu

Každý z nás je během života vystaven situacím, kdy se neobejde nejen bez lékaře, ale i odborných služeb lékárníka. Vyhledávání léčivých látek a poskytování hojivých prostředků nemocným je spojeno s existencí lidstva
a prošlo velmi dlouhým vývojem. Lékárenská péče v něm nakonec zaujala nezastupitelné místo v zabezpečení léčiv v případě potřeby pro...

V dubnu roku 1757 vtrhla znovu do Čech vojska pruského krále Fridricha do Čech.
Armáda maršála Beverna v síle 20 000 mužů překročila hranici v prostoru dnešního Trojzemí a po stezce údolím Nisy postupovala přes Hrádek k jihu.
Rakouské vojsko však pruský vpád očekavalo a v prostoru kolem Liberce se rozmisťovalo 16 000 mužů polního podmaršálka...

Liberec byl po staletí považován za středisko textilního průmyslu. Na začátku dvacátých let 20. století žilo ve městě téměř 85 tisíc lidí. Češi tvořili tehdy pouze 15 procent obyvatelstva a ve městě byla poměrně silně zastoupena střední třída. Narodila se tu i herecká legenda Vlasta Burian. Severočeskému městu se věnuje další speciálního projektu...

Pamatujete si, jak se v době socialismu jmenovala třída 1. máje, dnešní Masarykova ulice nebo náměstí Pod Branou v Liebiegově městečku? Názvy ulic se v Liberci měnily poměrně často, v podstatě s každým novým režimem a dějinnou epochou. Například pro hlavní liberecké náměstí najdeme v databázi přes deset odlišných označení až po dnešní náměstí Dr....

Procházka historií: Liberec roku 1923

19. květen 2023

Jak vypadalo město pod Ještědem v roce 1923, tedy v době, kdy vznikal rozhlas? Seriál k příležitosti 100. výročí zahájení rozhlasového vysílání.

Architekturou města Liberce v roce 1923 provede historik Jaroslav Zeman. Průmysl té doby přiblíží z místa, kde bývala Textilany, tehdy ovšem ještě Liebiegovy závody, badatel ze Severočeského muzea Ivan Rous.

Čím jezdili obyvatelé předválečného Liberce, jaká auta se tam vyráběla a kudy tehdy jezdili třeba tramvaje? Odhaluje ředitel Severočeského muzea v Liberci a odborník na předválečnou dopravu Jiří Křížek.

Módu a módní domy v německém Liberci i to, jak se jeho obyvatelé oblékali, odhalí historik umění Jan Mohr a vzpomínkou na to, čím se Liberečané v roce 1923 bavili ve volném čase, seriál uzavírá historik Jaroslav Zeman.

autoři: Jana Švecová , reČRoL

zdroj:https://liberec.rozhlas.cz/prochazka-historii-liberec-roku-1923-8996022?fbclid=IwAR1FzFD_ubJmj5neu5VnTWufywHWLmMF6qbJP1S9FdZ9wpMYzFzRfm5Z4PQ#&gid=1&pid=5

mapa Liberce porovnejte zalesnění (archiv M.Gergelčík) komentář Čech Lands: Tady je důkaz pro ty, co stále babrají, když se na Ještědském hřbetu provádí lesnická činnost (teď nepíšu o sjezdovkách) a ti pláčou, jak je to hrozné. Již sem pár takových příspěvků uváděl na pravou míru, když jsem ukázal srovnávací fota za posledních 15 let. Co se vykácelo bylo nahrazeno. Ještěd je v dnešní době nejzelenější a nejstromovatější. Lesní hospodářství zde funguje dobře.
mapa Liberce porovnejte zalesnění (archiv M.Gergelčík) komentář Čech Lands: Tady je důkaz pro ty, co stále babrají, když se na Ještědském hřbetu provádí lesnická činnost (teď nepíšu o sjezdovkách) a ti pláčou, jak je to hrozné. Již sem pár takových příspěvků uváděl na pravou míru, když jsem ukázal srovnávací fota za posledních 15 let. Co se vykácelo bylo nahrazeno. Ještěd je v dnešní době nejzelenější a nejstromovatější. Lesní hospodářství zde funguje dobře.
  Je zvláštní, že skoro nic z toho nezbylo, a pořád tu žijeme. Z čehož vyplývá, že pokud bude Liberec tečkou na mapě, budeme ho mít rádi. 😉 (Jana HAVRÁNKOVÁ)
Je zvláštní, že skoro nic z toho nezbylo, a pořád tu žijeme. Z čehož vyplývá, že pokud bude Liberec tečkou na mapě, budeme ho mít rádi. 😉 (Jana HAVRÁNKOVÁ)