Historie Liberce

Každý z nás je během života vystaven situacím, kdy se neobejde nejen bez lékaře, ale i odborných služeb lékárníka. Vyhledávání léčivých látek a poskytování hojivých prostředků nemocným je spojeno s existencí lidstva
a prošlo velmi dlouhým vývojem. Lékárenská péče v něm nakonec zaujala nezastupitelné místo v zabezpečení léčiv v případě potřeby pro...

V dubnu roku 1757 vtrhla znovu do Čech vojska pruského krále Fridricha do Čech.
Armáda maršála Beverna v síle 20 000 mužů překročila hranici v prostoru dnešního Trojzemí a po stezce údolím Nisy postupovala přes Hrádek k jihu.
Rakouské vojsko však pruský vpád očekavalo a v prostoru kolem Liberce se rozmisťovalo 16 000 mužů polního podmaršálka...

původně německy Reichenberg - tento název od roku 1352 až do 1945.
Protéká řeka Nisa, resp. její přítok Lužická Nisa, do města přitéká od Vratislavic nad Nisou, v centru mezi mostem Na Rybníčku a školou v Barvířské ulici se k ní připojuje Harcovský potok (této oblasti se říká Liberecké Benátky, protože domy stojí přímo u vody) a...

Liberec byl po staletí považován za středisko textilního průmyslu. Na začátku dvacátých let 20. století žilo ve městě téměř 85 tisíc lidí. Češi tvořili tehdy pouze 15 procent obyvatelstva a ve městě byla poměrně silně zastoupena střední třída. Narodila se tu i herecká legenda Vlasta Burian. Severočeskému městu se věnuje další speciálního projektu...

Pamatujete si, jak se v době socialismu jmenovala třída 1. máje, dnešní Masarykova ulice nebo náměstí Pod Branou v Liebiegově městečku? Názvy ulic se v Liberci měnily poměrně často, v podstatě s každým novým režimem a dějinnou epochou. Například pro hlavní liberecké náměstí najdeme v databázi přes deset odlišných označení až po dnešní náměstí Dr....

Procházka historií: Liberec roku 1923

19. květen 2023

Jak vypadalo město pod Ještědem v roce 1923, tedy v době, kdy vznikal rozhlas? Seriál k příležitosti 100. výročí zahájení rozhlasového vysílání.

Architekturou města Liberce v roce 1923 provede historik Jaroslav Zeman. Průmysl té doby přiblíží z místa, kde bývala Textilany, tehdy ovšem ještě Liebiegovy závody, badatel ze Severočeského muzea Ivan Rous.

Čím jezdili obyvatelé předválečného Liberce, jaká auta se tam vyráběla a kudy tehdy jezdili třeba tramvaje? Odhaluje ředitel Severočeského muzea v Liberci a odborník na předválečnou dopravu Jiří Křížek.

Módu a módní domy v německém Liberci i to, jak se jeho obyvatelé oblékali, odhalí historik umění Jan Mohr a vzpomínkou na to, čím se Liberečané v roce 1923 bavili ve volném čase, seriál uzavírá historik Jaroslav Zeman.

autoři: Jana Švecová , reČRoL

zdroj:https://liberec.rozhlas.cz/prochazka-historii-liberec-roku-1923-8996022?fbclid=IwAR1FzFD_ubJmj5neu5VnTWufywHWLmMF6qbJP1S9FdZ9wpMYzFzRfm5Z4PQ#&gid=1&pid=5

mapa Liberce porovnejte zalesnění (archiv M.Gergelčík) komentář Čech Lands: Tady je důkaz pro ty, co stále babrají, když se na Ještědském hřbetu provádí lesnická činnost (teď nepíšu o sjezdovkách) a ti pláčou, jak je to hrozné. Již sem pár takových příspěvků uváděl na pravou míru, když jsem ukázal srovnávací fota za posledních 15 let. Co se vykácelo bylo nahrazeno. Ještěd je v dnešní době nejzelenější a nejstromovatější. Lesní hospodářství zde funguje dobře.
mapa Liberce porovnejte zalesnění (archiv M.Gergelčík) komentář Čech Lands: Tady je důkaz pro ty, co stále babrají, když se na Ještědském hřbetu provádí lesnická činnost (teď nepíšu o sjezdovkách) a ti pláčou, jak je to hrozné. Již sem pár takových příspěvků uváděl na pravou míru, když jsem ukázal srovnávací fota za posledních 15 let. Co se vykácelo bylo nahrazeno. Ještěd je v dnešní době nejzelenější a nejstromovatější. Lesní hospodářství zde funguje dobře.