Liberec XXXIII - Machnín

Zima 2009 při konání Ski 2009 v Liberci. Arriva na lince 16 do Machnína

Uplynulé půlstoletí změnilo tvář této kdysi průmyslové části Machnína, zvané - podle hradu, na jehož úpatí leží - Hamrštejn. Z jihovýchodního svahu tehdy odlesněného hradního kopce je i snímek této kolorované pohlednice. Kdysi v těchto místech na levém břehu Lužické Nisy stával hamr na železnou rudu, podle kterého hrad dostal patrně i své jméno. V...

Vila, kterou od hlavní silnice z Machnína na Kryštofovo Údolí dělí mohutná břidlicová hradba s historizující hláskou, pochází z roku 1882. Postavit si ji nechal majitel textilní továrny v Hamrštejně a politik Adolf Schwab. V roce 1955 se opuštěný dům změnil na dětskou oční léčebnu. Léčily se zde děti s těžkými očními vadami. V roce 1999 byl areál...

V roce 1428 se poblíž hradu Hamrštejn odehrála jediná husitská bitva v okolí Liberce. Husité v tom roce rabovali Žitavsko a na podzim se obrátili s bohatou kořistí na cestu domů. Lužičané je pronásledovali až k Machnínu, kde je v neschůdném terénu napadli. Hejtman Jan Kralovec musel na bojišti zanechat většinu kořisti a tím se mu podařilo zachránit...

Podél předválečné hranice mezi Československem a Německem zůstaly stát v krajině možná sovy "bunkrů", správně lehkých opevnění vzor 37. Říká se jim také "řopíky" podle tehdejšího Ředitelství opevňovacích prací, které od roku 1937 práce na stavbě pevnůstek řídilo. Ostudným mnichovským diktátem, tedy ztrátou Sudet, v září 1938 ztratila opevněná linie...