Liberec a školství

Budova školy v Lesní ulici měla zpočátku zcela odlišné využití. Když dostal Liberec v roce 1867 po válce s Pruskem stálou vojenskou posádku, byli vojáci přechodně ubytováni v objektu bývalé továrny čp. 536-IV v dnešní Blažkově ulici.

Z rané historie českého školství v Horním Růžodolu:

S myšlenkou třináctitřídní školy v Hanychově přišel Severočeský krajský národní výbor už zkraje roku 1968. V dubnu 1972 měly podle novin Vpřed začít práce na výstavbě čtyř pavilónů. Generální dodavatel stavby - podnik Družba Liberec však neplnil úkoly, a tak už v září 1972 převzal výstavbu Stavokombinát Liberec. Ke konci roku 1973 se chystal předat...

Škola byla ve Vesci postavena v roce 1878 a u ní se postupně začal formovat jakýsi střed obce, v němž se ještě výrazněji uplatnila druhá školní budova, otevřená v roce 1904. Postavením tělocvičny v témže roce a později pak umístěním obchodů a hostince se střed obce stabilizoval a současně vyvolal zástavbu volných pozemků ve svém okolí.

Škola pojmenovaná na počest korunního prince Rudolfa, nápadně vystupuje z regulační čáry. Je to proto, že byla postavena na místě staršího domu čp.64 - I v letech 1878-79, tedy v době, kdy ani ulice 5.května, ani Masarykova třída neměly ještě určenou dnešní šířku.
Její poloha se stala terčem kritiky a Liberečané jí začali posměšně přezdívat...

Základní škola Barvířská je kompletní devítitřídní škola, na I. i na II.stupni je v každém ročníku alespoň jedna třída.
V 1.-9. ročníku učíme podle vlastního Školního vzdělávacího programu. Od první třídy vyučujeme anglický jazyk. Některé třídy (skupiny) jsou zaměřeny na rozšířenou výuku anglického jazyka, na II. stupni přibírájí německý jazyk. Od...

Škola byla otevřená v r. 1967, byla první pavilonovou školou v tehdejší republice. Snad si to pamatuji dobře. Jejím prvním a dlouholetým ředitelem byl ing. Bohumil Havlíček. (komentář Mirek Košvanec)

24.4.1888 byl položen základní­ kámen nové školy a již 27.září­ téhož roku se začalo s výukou ve třech tří­dách. V budově byla také jí­delna a byty pro učitele a školní­ka. Budova, na kterou přispěli mí­stní­ tovární­ci, stála 37.000 zlatých a později byla rozší­řena o tělocvičnu a hřiště

Schönborn (Krásná Studánka) vlastnil školní budovu od roku 1879 a od roku 1910 v ní byla čtyřtřídní základní škola, v níž šest učitelů vyučovalo 223 žáků. V tomto jediném výchovném ústavu v obci zůstalo až do vystěhování. Žáci, kteří chtěli navštěvovat střední školu, ji našli v Ruppersdorfu (Ruprechticích) nebo Reichenbergu (Liberci). V obou...

Historie naší školy sahá až do roku 1889 a snažíme se být školou, která připraví své žáky pro budoucí život. Nacházíme se v okrajové a klidné části Liberce v městské části Ruprechtice.

V souvislosti s rozvojem školství a s nedostačující kapacitou škol vznikají v Liberci ve druhé polovině 19. století obecné školy s německým vyučovacím jazykem - v Oblačné ulici (1869–70), v Orlí ulici (1872–73), 5. května (1878–79), škola U Soudu (1891–92) a Na Jeřábu (1914–15). ZŠ v Oblačné ulici byla třetím školským ústavem v Liberci, po obecné...

O jakémsi pravidelnějším vyučování se v Pavlovicích a Ruprechticích se dá hovořit až po roce 1798, kdy tyto obce zakoupily pro školní účely dřevěný domek nacházející se na jejich společných hranicích. Současně se začalo uvažovat o lépe vyhovující školní budově. Když se ale Ruprechtice rozhodly v roce 1870 postavit si vlastní školu, odhodlaly se...

Nová novorenesanční budova Tkalcovské školy byla postavena roku 1887 Adolfem Bürgerem podle projektu firmy Sachers a Gärtner. K hlavnímu objektu obrácenému průčelím do Šamánkovy ulice byl zezadu napojen dvoupodlažní trakt přádelny a přízemní mechanická dílna se strojovnou, nad níž se tyčil padesátimetrový komín. Pro Obchodní akademii, která sem...

Liberecká průmyslová škola byla zřízena už v roce 1876 a byla po brněnské a černovické, ležící v nejvýchodnějším cípu rakouské říše, v Bukovině (dnešní Ukrajina), třetí průmyslovou školou založenou mimo vlastní území Rakous. V Praze se otvírá vyšší průmyslová škola až o třináct let později. Jen v Plzni byla německá průmyslová škola založena...

Střední škola gastronomie a služeb,  Dvorská 458/2

Střední odborná škola, Jablonecká 999

Střední škola strojní, stavební a dopravní

Střední škola Kateřinky

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Jeronýmova

gymnázium Jeronýmova (archiv J.Hůlka)
gymnázium Jeronýmova (archiv J.Hůlka)

Gymnázium F.X.Šaldy, Partyzánská

Doctrina - Podještědské gymnázium, s.r.o.

Sokolovská

Na soukromém gymnáziu vaše děti dostanou mnohem větší prostor projevit svou osobnost a nalézt svůj skutečný potenciál. Pohybují se v kolektivu motivovaných spolužáků a profesionálního učitelského sboru, který je vždy připraven vyhovět jejich individuálním potřebám. Díky vyváženým kapacitám tříd navíc vládne po celé škole rodinná atmosféra, ve které se všichni dobře znají a udržují přátelské vztahy.

Rozdíl však nepoznají jen studenti, ale především také rodiče. Ti se mohou aktivně zapojovat do chodu školy.

Výše školného pro studenty zahajující docházku ve školním roce 2023/24 je stanovena na 4 900,- Kč za jeden měsíc, po celou dobu studia. Za celý školní rok čítající 10 měsíců je tedy třeba uhradit 49 000,- Kč.

Střední umělecká škola,

Sladovnická 309

Střední škola právní – Právní akademie, s. r. o.

Dr. M. Horákové 447/60

YMCA. - později železniční účilistě

Hablau, Bau der Ymca. Liberec, Revoluční ulice - stavba YMKY (archiv SM v Liberci)
Hablau, Bau der Ymca. Liberec, Revoluční ulice - stavba YMKY (archiv SM v Liberci)

Revoluční 13 / Fűgnerově 371, železniční účiliště zde  sídlolo od roku 1963.

Asi konec 20./ zacatek 30. let
Asi konec 20./ zacatek 30. let

Technická univerzita v Liberci

foto André P. Schwarzkopf Profoa (2024)
foto André P. Schwarzkopf Profoa (2024)
5.3.2024 foto André P. Schwarzkopf Profoa
5.3.2024 foto André P. Schwarzkopf Profoa