Liberec XXXI - Krásná Studánka

První velká vlna kolonizace německými osadníky v hustě zalesněných a poté opuštěných okrajových oblastech české kotliny na pozvání českých králů proběhla ve 12. století. Schönborn (Krásná Studánka) byla zřejmě založena až později, jako lesní osada s typickou rozvolněnou zástavbou. Osada je poprvé zmiňována v roce 1391 v urbáři panství Frýdlant a...