Liberec II - Nové město

Snad všem obyvatelům Liberce známá továrna čp. 123 na Papírovém náměstí. V roce 1868 ji nechává postavit Philipp Schmidt. Autorem stavby byl tehdy známý Anton Ferdinand Miksch. Třípodlažní budova už má výraz opravdové továrny s prvky typickými právě pro průmyslové stavby, u které je již jasné, co se odehrává za jejími zdmi. I zde zůstala jediná...

Tato ulice patří k nejstarším ve městě. Tudy procházela stará cesta z Liberce ke hradu Hamrštejnu a dále na Hrádek a Žitavu. Nejspíše hned po založení horní osady s tržištěm byla obestavěna na severní straně, kde stálo zpočátku pět domů. Posledním (na místě dnešního čp. 249-I) byla stará škola, zrušená v roce 1564. Pozemky těchto stavení sahaly až...

Bakalářská práce se zabývá 3D modelováním historických budov ve městě Liberec na přelomu 19. a 20. století. V práci je navržena vhodná metoda texturovaného 3D modelování již nestojících budovv programu Sketch Up 8 a vytvořen ukázkový 3D model ve vybrané části města. Vytvořená datová vrstva představuje možnost připojení prostorových aneprostorových...

Nemám jedinou výtku. Mně se to místo v Kostelní ulici č. 5 (vpravo) prostě líbí. I když tu mívali jiný sortiment...

Pohled na novotou zářící kostel postavený v letech 1908 - 1911 dnes vyvolává vzhledem k dlouhodobé zanedbamosti budovy i okolí spíše pocit smutku . Jednolodní chrám v historizujících formách barokizujícího klasicismu umístili autoři projektu Heinrich Fanta a Max Kühn do svahu Keilova vrchu s velkou citlivostí a znalostí prostředí . Stavba celého...

Lis 10

U Věže

Tato valcha byla vybudována libereckým soukenickým cechem v roce 1827 a později dostala nástavbu (1890). Za první republiky byla vykoupena městem jako zbořeniště a později upravena na knihovnu (čp.327-II). Nyní je součástí komplexu Energomontáží, zahrnujícího i dvě další letité budovy, původně barvírnu: čp. 159-II - Ernsta Hoffmanna a parní...

Požár vypukl v noci z 23. na 24. dubna 1879 a Soukenické divadlo zcela zničil. Stalo se tak v předvečer oslav stříbrné svatby císařského manželského páru. Vzdělávací spolek ještě uspořádal slavnostní představení, na němž se hrála oslavná hra Friedricha Schwaba Ein Fest der Treue (Slavnost věrnosti) a opereta Karla Kuntze Im Gebirge (V horách). Pak...

Kašnu postavil kameník Johann Wewerka v roce 1820 na místě staré studny z Valdštejnových dob..

Josef Elsner. : Slavnost jubilea člena střeleckého spolku v Liberci (olej na dřevě, 1837)

Na konci 18.století byl klasicistně přestavěn dům čp. 294-II na Sokolovském náměstí. Čepovalo se zde plzeňské pivo a scházíval se spolek německých cyklistů. Na rohu vidíme viset jednu z prvních "dopravních značek", tabuli s textem: Vjezd pod pokutou zakázán, městská rada. Roku 1960 začala přestavba na dům umělců. Vnitřek a zadní části byly...

Dům v úzkém průjezdu mezi Sokolovským a Malým náměstím, přezdívaný Myší díra.

Zajímavé je, že ta vikýřová okénka pod střechou, ta jsou na půdě. Takhle to vypadá, že se tam žádná půda nevejde, a my jsme tam tehdy sušili prádlo a bylinky do školy.
Ta fotka na webu z roku 1994 je už o hooooooodně strašlivější, než když jsem tam já bydlela.Za mne tam byl trávník, kamenná podezdívka a ono zábradlí,...

Čvn 15

U Stoky

Náhodou jsem našel ve svém starém mobilu tři fotky z okolí ulice U stoky, rok 2009 - už je to vlastně také historie, tak mi bylo líto je zde nezveřejnit... (Hans Oldskull)