použitá literatura a zdroje

Kalendář Liberec 2020 na dobových pohlednicích, pohlednice zapůjčil Josef Strnad, výběr, popisky a příprava tisku Jan Balda, vydává a prodává Buk, tisk a knihařské zpracování tiskárna Glos Semily

Kalendář z Liberce všemi směry 2014 s texty Petra Freiwilliga, pohlednice zapůjčil R.Jelínek, Z.Klapště, L.Komůrka, W.Krause, M.Krčil, P.Kurtin, OÚ Křižany, OÚ Mníšek, MÚ Osečná, J.Resl, J.Rosol, L.Tiler a I.Vydra. Návrh obálky Kazi Štelzigová, vydává a prodává Buk, tisk a knihařské zpracování tiskárna Glos Semily

Kalendář Jizerské hospody 2014 s texty Kláry Hofmannové, pohlednice zapůjčil Josef Kurtin, výběr a příprava tisku Jan Balda, vydává a prodává Buk, tisk a knihařské zpracování tiskárna Glos Semily

Stolní kalendář Liberecko a Podještědí 2010, Vydává a prodává Buk Příchovice, pohlednice zapůjčili Milan Krčil a Josef Strnad, Text napsal Miloslav Nevrlý. Design a litografie zhotovilo studio Kazi, Hronov, vydává a prodává Buk, tisk a knihařské zpracování tiskárna Glos Semily

Kalendář Jizerky 2020 s texty Kláry Hofmannové, pohlednice zapůjčil Josef Kurtin, výběr a příprava tisku Jan Balda, vydává a prodává Buk, tisk a knihařské zpracování tiskárna Glos Semily

Kalendář Výletník rok 2019, pohlednice zapůjčil Jan Balda a Petr Kutin, příprava tisku Jan Balda vydává a prodává Buk, tisk a knihařské zpracování tiskárna Glos Semily


Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997, nakladatelství 555)

Roman Karpaš - Stalo se na severu Čech 1900 - 2000 ,2001, nakladatelství 555, ISBN 80-86424-17-0

Karel Čtveráček / Jan Mohr - Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,2001, nakladatelství 555

J.Bock - Františkov 1657 - 2007 - Přehled dějin a rozvoje kdysi samostatné obce k 350. výročí jejího založení ,2007, nakladatelství Česká beseda v Liberci

Jiří Bock - Liberec III - Jeřáb - městská čtvrť v proměnách doby, 2016, nakladatelství 555

Roman Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996, nakladatel Dialog

Roman Karpaš - Staré pohlednice Liberec, 2008, nakladatelství RK

Svatopluk Technik - Vladimír Ruda - Liberec minulosti a současnosti, 1980, Severočeské nakladatelství

Svět tramvají Erwina Cettinea Liberec a Jablonec nad Nisou, 2017, vydal Boveraclub v nakladatelství Guerilla Marketing, tisk Geoprint, s.r.o., ISBN 978-80-906932-0-3

P.Dvorský, I.Grisa a G.Jäkl - Úzkorozchodné tramvajové provozy Liberec, 2007, Nakladatelství Corona, s.r.o., ISBN 975-80-86116-49-5

Jan a Šimon Pikousové, Otokar Simm, Petr Kurtin - Jizerské hory včera a dnes - druhá kniha, 2004, Pavel Akrman-epicentrum, ISBN 80-239-3099-0

Jan a Šimon Pikousové, Marek Řeháček, Petr Kurtin - Jizerské hory včera a dnes - třetí kniha, 2016, nakladatelství Petr Polda,s. r.o., ISBN 978-80-905590-7-3

Jiří Jiroutek - Fenomén Ještěd , 2008, vydavatel Fenomén Ještěd s.r.o., ISBN 978-80-254-2225-0

Jiří Jiroutek - Už nejdu do Ještědu, 2019, vydavatel Fenomén Ještěd s.r.o., ISBN 978-80-270-7110-4

J.Hron - Vzpomínky na starý Liberec I.díl, 2015, nakladatelství Jaroslav Hron, Most

J.Hron - Vzpomínky na starý Liberec II. A III.díl, 2018, nakladatelství Jaroslav Hron, Most

J.Hron - Liberec jak jste ho znali - 1.díl, 2019, nakladatelství Jaroslav Hron, Most

Marek Řeháček - Liberecké zajímavosti - Kniha třetí , 2013, nakladatelství Petra Poldy, ilustrace Petr Ferdyš Polda, ISBN 978-80-905590-0-4

Kouzlo starých pohlednic Liberecka - Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997, nakladatelství 555)

ZMIZELÉ ČECHY - LIBEREC, autorky Hana Chocholoušková a Markéta Lhotová, 2010, vydavatel Paseka

Jan Kabíček - Ladislav Ovsík - Jan Pikous - Liberec, Severočeské nakladatelství, 1977