ZŠ Husova

23.08.2022
zdroj: https://www.akpool.de
zdroj: https://www.akpool.de
Husova ulice v roce 1935 a 2001 (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,2001, nakladatelství 555)
Husova ulice v roce 1935 a 2001 (zdroj Karel Čtveráček / Jan Mohr – Liberec mezi vzpomínkou a přítomností,2001, nakladatelství 555)

ZŠ Husova (archiv Luboš Mencl, ZŠ Husova)


Roku 1913 byla na Husově třídě postavena nová budova německé dívčí školy, v níž začalo vyučování 5. ledna 1914. V roce 1934 se změnila na německé státní gymnázium. Roku 1945 zde byla zahájena výuka české měšťanské školy. Další změny: 1953 - přejmenování na 1. jedenáctiletou střední školu 1959 - zřízení osmileté střední školy 1960 - změna názvu na 14. ZDŠ v Liberci 1962 - zavedení výuky cizích jazyků (RJ ve 2. třídě, AJ ve 3. třídě po 4 hodinách týdně ) Škol. rok 1963/64 -zahájení výběrového přijímacího řízení do 3. ročníku jazykové třídy Od škol. roku 1968/69 - škola určena pro rozšířenou výuku jazyků od 3. ročníku ( zápis do 1. tříd už nebyl proveden) 1990 - zavedení němčiny jako dalšího cizího jazyka do výuky Ve škol. roce 1991/92 - povoleno zřídit pouze ZŠ s RVJ pro 3. - 9. třídy s podmínkou, že žáci nejazykových tříd dokončí školní docházku na zdejší škole, ve 3. a 5. třídě byla zahájena výuka francouzského jazyka Ve škol. roce 1995/96 - zrušena výuka ruského jazyka, škola získala certifikát Fakultní školy PF TU v Liberci Škol. rok 1996/97 - opět zavedena 9ti-letá školní docházka, vyučovalo se podle osnov základní školy s úpravou pro školy s RVJ 2005 - částečná rekonstrukce budovy (výměna oken a dveří) 2005/06 - otevřena první třída se zařazením výuky cizího jazyka - návrat k plně organizované škole 2007 - vybudování nového školního hřiště s umělým povrchem 2007/08 - zavedení ŠVP 2010 - 14 učeben kompletně vybaveno technikou pro interaktivní výuku

18.6.2022 (foto Zdena Ina Bergger)
18.6.2022 (foto Zdena Ina Bergger)
Husova Základní škola s rozšířenou výukou jazyků,  4.3.2024 foto André P. Schwarzkopf Profoa
Husova Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, 4.3.2024 foto André P. Schwarzkopf Profoa
Liberec v době LVT 1965. (archiv Ivan Řihošek)
Liberec v době LVT 1965. (archiv Ivan Řihošek)
archiv Všichni Čermáci
archiv Všichni Čermáci
ZŠ Husova - 1963 - třída 7. A. Pokud někdo z Vás právě do této třídy chodil, dejte mi vědět. (archiv Ondřej Lát)
ZŠ Husova - 1963 - třída 7. A. Pokud někdo z Vás právě do této třídy chodil, dejte mi vědět. (archiv Ondřej Lát)
    ZŠ Husova - 1964 - třída 8. A.     (archiv Ondřej Lát)
ZŠ Husova - 1964 - třída 8. A. (archiv Ondřej Lát)
 foto z 9. třídy - 1965. Na zadní straně je i pár jmen učitelů/učitelek: Petr, Jírová, Lukášová, Skleničková, Podrazilová, Slavíková (?), Hájková (?). U posledních dvou si nejsem jistý - podpisy jsou vypsanou rukou, ale může jít i o žákyně. (archiv Ondřej Lát)
foto z 9. třídy - 1965. Na zadní straně je i pár jmen učitelů/učitelek: Petr, Jírová, Lukášová, Skleničková, Podrazilová, Slavíková (?), Hájková (?). U posledních dvou si nejsem jistý - podpisy jsou vypsanou rukou, ale může jít i o žákyně. (archiv Ondřej Lát)
děti ze sousedství (tady je vidět i jedna známá liberecká lékařka - zubařka, která už je ale asi v důchodu) (archiv Ondřej Lát)
děti ze sousedství (tady je vidět i jedna známá liberecká lékařka - zubařka, která už je ale asi v důchodu) (archiv Ondřej Lát)
Budova liberecké ZŠ Husova. Archivní foto
Budova liberecké ZŠ Husova. Archivní foto
archiv Luboš Mencl
archiv Luboš Mencl
18.6.2022 (foto Zdena Ina Bergger)
18.6.2022 (foto Zdena Ina Bergger)

Liberec bude mít na seznamu 110 již zapsaných kulturních památek další dvě stavby. Do "klubu" se nově dostaly kino Varšava a základní škola Husova

Dobrá zpráva Liberec 12. 04. 2023 | 12:30

Liberec bude mít mezi kulturními památkami další dvě více než stoleté stavby. Jde o kino Varšava v centru města a Základní školu Husova nad přehradou. Vyplývá to z vyjádření mluvčí ministerstva kultury Ivany Awwadové pro ČTK. V případě kina už podle ní prohlášení za památku nabylo právní moci, u školy se tak zřejmě stane v nejbližší době.

O zapsání kina mezi památky usilovalo město, aby mělo větší šanci na získání dotací na opravu. "Takže můžeme pokračovat v přípravách projektu, kdy by mělo vlastně vzniknout další kreativní centrum, tentokrát takového komorního filmového charakteru," uvedla náměstkyně primátora Šárka Prachařová (ANO). Rekonstrukci kina zařadila liberecká radnice mezi projekty, na které chce čerpat evropské peníze v rámci takzvaných integrovaných teritoriálních investic (ITI). Na opravu kina chce získat město 28,6 milionu korun.

Město bylo také iniciátorem ve snaze zařadit mezi kulturní památky i budovu základní školy postavené v roce 1914. Rozložitá budova s výjimečnými architektonickými prvky, velmi zachovalou fasádou a cennými plastikami se nachází na křižovatce Husovy a Vítězné ulice. Je dominantou celé čtvrti nedaleko centra města. Původně šlo o německou dívčí reálku, od roku 1934 tam bylo německé a po roce 1945 české gymnázium a později střední škola. Od roku 1960 budova slouží jako základní škola. Monumentální objekt, který má centrální část s pěti nadzemními a jedním podzemním podlažím a k němu přiléhající dvě čtyřpodlažní křídla, navrhl architekt Oskar Rössler.

Ve stotisícovém městě je přes 110 zapsaných kulturních památek. Ministerstvo se nyní zabývá podnětem, aby mezi ně patřila i lanová dráha na Ještěd, která je od předloňské tragické nehody mimo provoz. "Vypracování řádného návrhu bude pravděpodobně s ohledem na určení rozsahu kulturní památky (pozemky pod lanovou dráhou) a vymezení účastníků řízení časově náročnější. Správní řízení v této věci nebylo tudíž ještě zahájeno," uvedla Awwadová.

čtk

zdroj:ttps://genus.cz/Liberec/liberec-bude-mit-na-seznamu-110-jiz-zapsanych-kulturnich-pamatek-dalsi-dve-stavby-do-quot-klubu-quot-se-nove-dostaly-kino-varsava-a-zakladni-skola-husova-n568226.htm?fbclid=IwAR2O1sxbztRg5tuF6mekAy8bic4oLPD5lcGS3cCpHM7PNWh1ApLTay5OEz0

Vize stará 113 let.

Nerealizovaný návrh zástavby prostoru uvolněného po skončení Českoněmecké výstavy v Liberci od architekta Oskara Rösslera z roku 1907. Nejvýraznějším objektem okolo třídy Heinricha Liebiega (nyní Husova) měla být městská galerie. Oskar Rössler se do tváře Liberce zapsal svými návrhy textilní průmyslové školy v Jablonecké ulici (otevřena roku 1910) a státní reálné školy (nyní ZŠ na Husově ulici postavená v letech 1913-14) či jako autor některých vil v oblasti Liebiegova města (1923).

(zdroj: Severočeské muzeum v Liberci)