Kostel sv.Máří Magdaleny

25.02.2021
Kostel svaté Máří Magdalény Kapucínský Kostel svaté Máří Magdalény byl postavený v letech 1908–1911 v liberecké Jungmannově ulici na úpatí Keilova vrchu. Patří k nejmladším v Liberci. (archiv J.Peterka)
Kostel svaté Máří Magdalény Kapucínský Kostel svaté Máří Magdalény byl postavený v letech 1908–1911 v liberecké Jungmannově ulici na úpatí Keilova vrchu. Patří k nejmladším v Liberci. (archiv J.Peterka)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík
Údolí Nisy pod Keilovým vrchem v roce 1913 (Zdroj . Kouzlo starých pohlednic Liberecka / Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997 )
Údolí Nisy pod Keilovým vrchem v roce 1913 (Zdroj . Kouzlo starých pohlednic Liberecka / Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997 )
archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík
archiv Václav Honzejk
archiv Václav Honzejk
Kostel svaté Máří Magdalény (nazývaný též Jubilejní kostel) je bývalý kapucínský klášterní kostel. Byl postaven v letech 1908–1911 v novobarokním slohu s prvky secese. Nachází se v Liberci v Jungmannově ulici, na rozhraní městských částí Nové Město a Jeřáb. Od roku 1966 chráněn jako kulturní památka České republiky (zdroj Wikipedie)
Kostel svaté Máří Magdalény (nazývaný též Jubilejní kostel) je bývalý kapucínský klášterní kostel. Byl postaven v letech 1908–1911 v novobarokním slohu s prvky secese. Nachází se v Liberci v Jungmannově ulici, na rozhraní městských částí Nové Město a Jeřáb. Od roku 1966 chráněn jako kulturní památka České republiky (zdroj Wikipedie)

KEILŮV VRCH

....1913

Pohled na novotou zářící kostel postavený v letech 1908 - 1911 dnes vyvolává vzhledem k dlouhodobé zanedbamosti budovy i okolí spíše pocit smutku . Jednolodní chrám v historizujících formách barokizujícího klasicismu umístili autoři projektu Heinrich Fanta a Max Kühn do svahu Keilova vrchu s velkou citlivostí a znalostí prostředí . Stavba celého areálu kláštera kapucínů prováděla místní firma Alberta Hübnera v obtížném terénu , který byl třeba vyrovnat navezením terasy a jejím zpevněním dlažbou od firmy Wander , jejíž majitel bydlel neďaleko v ulici Na Ladech . (Zdroj. Kouzlo starých pohlednic Liberecka / Roman Karpaš, Jan Mohr, Pavel Vursta, 1997 )

Keilův vrch (M.Gergelčík)
Keilův vrch (M.Gergelčík)
archiv Jiří Peterka
archiv Jiří Peterka
archiv Jiří Peterka
archiv Jiří Peterka
archiv Fandíme Liberci
archiv Fandíme Liberci
1910 (zdroj: beta.lot-tissimo.com/de)
1910 (zdroj: beta.lot-tissimo.com/de)
Postavena 1909 až 1911 Maxem Khünem a Heinrichem Fantou z podnětu baroniny Marie Pauliny von Liebieg (archiv O.Musil)
Postavena 1909 až 1911 Maxem Khünem a Heinrichem Fantou z podnětu baroniny Marie Pauliny von Liebieg (archiv O.Musil)
Kostel sv. Máří Magdalény  r.1950 (archiv M.Gergelčík)
Kostel sv. Máří Magdalény r.1950 (archiv M.Gergelčík)
archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík
foceno zhruba odsud - komentář: Miroslav Wosmeeg
foceno zhruba odsud - komentář: Miroslav Wosmeeg
autor příspěvku Pav Karel
autor příspěvku Pav Karel
Kostel Máří Magdaleny cca 1935 - Biřmování (archiv Niky Hrdy)
Kostel Máří Magdaleny cca 1935 - Biřmování (archiv Niky Hrdy)

KLÁŠTERNÍ KOSTEL sv. MAŘÍ MAGDALENY 'KAPUCÍNSKÝ


Na cestě z Františkova do Liberce pod Keilovým vrchem stávala kaplička Zvěstování P. Marie, kterou dal r. 1735 postavit GerhardRieger. Na jejím místě a na přilehlém pozemku stojí dnes klášterní kostel řádu kapucínů zasvěcený sv. Marii Magdalské (Maří Magdaleně).

S rychlou výstavbou a zástavbou města Liberce vyvstala i zvýšená potřeba nových kostelů. Roku 1908 bylo mezi církevními úřady a měst­skou radou v Liberci rozhodnuto o stavbě nového kostela v nově vzniklé čtvrti, jehož správu by převzal kapucínský řád 2 tyrolské provincie.

Protože rok 1908 byl v Rakousku-Uhersku jubilejním rokem šedesátileté vlády císaře Františka Josefa I. (1848-1908), dostal kostel jako mnohé jiné novostavby té doby název: Kaiser-Franz-josef-jubiláumskirche in Reichenberg. Poloha pozemků pro kostel nebyla nijak příznivá. Dalším problé­mem bylo, že kostel musel zapadnout do celkového rámce zástavby Keilova vrchu. Projektanti stavby, architekti Max Kůhn a Heinrich Fanta však všechny těžkosti terénu i stavby zvládli vynikajícím způso­bem a nově zbudovaný kostel harmonicky zapadl do celé čtvrti.

Stavební práce byly zadány Alfredu Hůbnerovi. Hloubení základů bylo velmi náročné, ale pak šly práce rychle kupředu, takže v r. 1910 byla hrubá stavba dokončena. Následující rok byly prováděny vnitřní omítky,budovány terasy, pořízeno vnitřní vybavení. Dne 11. června 1911 byl kostel vysvěcen novým litoměřickým biskupem dr. Josefem Grossem. V témže roce byl postaven i klášter pro kapucíny. Kostel je ve stylu pozdního baroka (proto má jen malou věž), sálový, klenutý, s třemi páry postranních kaplí, členěných toskánskými sloupy a s půlkruhovým zakončeným presbytářem. Vnitřek dává vynik­nout hlavnímu oltáři zhotovenému v Mnichově. Kostel je 44 m dlouhý (hala 5 m, loď 28 m, presbytář 11 m). Hlavní loď je sloupy rozdělena na osm kaplí. V suterénu je umístěn sklep na palivo k ústřednímu topení. Exteriér je bohatě členěn terasou s velkými schody a balustrádou. I když kostel působí dojmem bohatosti, přece z něho dýše duch kapucínského řádu. Kostel toho času neslouží bohoslužebným účelům a je pronajat k. p. Kniha.

(zdroj: JOSEF DOBIÁŠ - LIBERECKÉ CHRÁMY LIBEREC , 1983 )

pozn. bohužel v roce 2021 je stav tohoto kostela více než žalostný

Chrám byl za socialismu využíván jako sklad národního podniku Kniha, pak jako depozitář, později jako obytná vila a následně byl na několik desítek let ponechán svému osudu. V roce 2006 poničený kostel od církve koupila společnost Iberus. O pět let později obecně prospěšná společnost GEPO (Geotermální energie pro občany) zahájila jeho rekonstrukci - náklady byly odhadovány na 64 milionů korun, z nichž 56 milionů měla zaplatit dotace Evropská unie. Později však vyšlo najevo, že společnost nevyvíjela žádnou činnost a že cena rekonstrukce byla uměle navýšena. Skutečná potřebná částka se měla pohybovat kolem 39 milionů korun. V případu je obviněno 18 lidí, mj. liberecký hejtman Martin Půta nebo podnikatel a iniciátor projektu Jiří Zeronik. Ten je také zakladatelem společnosti GEPO, která firmě Metrostav, jež kostel opravovala, dluží přes 43 milionů korun. Rekonstrukce tak zůstala nedokončena, stavba je zakonzervována

(zdroj:  https://prazdnedomy.cz/domy/objekty/detail/5590-kostel-sv-mari-magdaleny-a-kapucinsky-klaster?fbclid=IwAR2lOygY9TPwCCpoNUBcKbh1ckvxdffXQcswsTkCfc2n-bv9mklASHKhA2w )

Původní mariánská kaple z roku 1735
Původní mariánská kaple z roku 1735
Kostel sv. Máří Magdaleny kolem roku 1912
Kostel sv. Máří Magdaleny kolem roku 1912
Hlavní průčelí, 20.léta 20.století
Hlavní průčelí, 20.léta 20.století
Budova konventu na archivním snímku z 20.let 20.století
Budova konventu na archivním snímku z 20.let 20.století
V roce 2009
V roce 2009
V roce 2009
V roce 2009
Detail dedikační kartuše v roce 2009
Detail dedikační kartuše v roce 2009
Klenba hlavní lodi v roce 2009
Klenba hlavní lodi v roce 2009

Historie a současná podoba kapucínského hospice v Liberci


Nedávno jsem zde psal o historii kostela sv. Máří Magdaleny, teď ještě doplním pár fotek ze studie z článku z roku 2009 od Aleny Říčánkové a Jaroslava Zemana a pár fotografií z roku 2021 na závěr.

(zdroj: Památky libereckého kraje 2009 - Národní památkový ústav Liberec)

Pohled na boční vstupní terasu s veřejnými toaletami na archivní fotografii z roku 1912
Pohled na boční vstupní terasu s veřejnými toaletami na archivní fotografii z roku 1912
Stav v roce 2009
Stav v roce 2009
Pohled z lodi na hlavní oltář, vlevo původní kazatelna. Stav kolem roku 1912
Pohled z lodi na hlavní oltář, vlevo původní kazatelna. Stav kolem roku 1912
Pohled z lodi na hlavní oltář v roce 2009
Pohled z lodi na hlavní oltář v roce 2009
Nerealizovaný plán kostela s konventem, srpen 1909
Nerealizovaný plán kostela s konventem, srpen 1909
Nerealizovaný plán kostela, řez, září 1909
Nerealizovaný plán kostela, řez, září 1909
Krucifix u ohradní zdi konventu. 30.léta 20.století
Krucifix u ohradní zdi konventu. 30.léta 20.století
Varhanní kruchta v roce 2009
Varhanní kruchta v roce 2009
Mariánská kaple v roce 2009
Mariánská kaple v roce 2009

2021

Detail hlavního oltáře 30.léta 20.století
Detail hlavního oltáře 30.léta 20.století
Mariánská kaple. Archivní fotografie z roku 1912
Mariánská kaple. Archivní fotografie z roku 1912
Ocelový krov kostela z příhradových vazníků
Ocelový krov kostela z příhradových vazníků