Otto Vávra starší

23.08.2022

Otto Vávra

Otto Vávra se narodil 22. 9. 1921 v Jiřetíně pod Bukovou v okrese Jablonec nad Nisou. Do Liberce přišel v roce 1932. Započal studovat na reálném gymnáziu, ale po zakončení kvinty se dal na učení. V roce 1940 se vyučil jako drogista a fotoobchodník u Emila Fischera v drogerii Černý pes na Soukenném náměstí v Liberci, kde pracoval do roku 1945. Od 1. 12. 1945 až do roku 1948 fotografoval pod národním správcem Evaldem Kelnarem ve Fotocentrále. Po roce 1948 nastoupil jako fotograf do Poslužného kombinátu města Liberce, později přejmenovaného na Komunální služby Liberec. Do svého důchodu pracoval zde v oddělení Reklamní tvorby. Otto Vávra zemřel v Liberci 29. 5. 1994.

Vybrané fotografie Liberce a turistického okolí Otty Vávry pochází z objeveného archivu. Ačkoli jde o pouhý zlomek jeho tvorby, celá práce se nezachovala, jedná se o skvělý materiál pro archivační, badatelské a studijní účely. Při výběru záběrů pro výstavu byl kladen důraz zejména na centrum města. Fotografie vznikaly v období šedesátých let až do začátku let sedmdesátých. Jsou zhotoveny na velkoformátový film. Pro autenticitu byly ponechány i okraje filmu a jeho poškození. Výsledné obrazy mají tedy logickou patinu nálezu archivu.

Za laskavé svolení k uveřejnění snímků děkujeme Ottovi Vávrovi mladšímu.
Šimon Pikous, lektor Liberecké školy foto/grafické V Liberci 26. 4. 2022
zdroj: výstava v Technickém muzeu.

(foto Martin Štefanov)
(foto Martin Štefanov)
Na fotografii je Zleva: Tomáš Krebs, Šimon Pikous, Otto Vávra mladší a Jiří Jiroutek
Na fotografii je Zleva: Tomáš Krebs, Šimon Pikous, Otto Vávra mladší a Jiří Jiroutek