YMCA - když Fügnerka byla hřištěm

03.10.2021
Hablau, Bau der Ymca. Liberec, Revoluční ulice - stavba YMKY (archiv SM v Liberci)
Hablau, Bau der Ymca. Liberec, Revoluční ulice - stavba YMKY (archiv SM v Liberci)
Revoluční ulice  v roce 1928 (archiv SM v Liberci) a 19.8.2022
Revoluční ulice v roce 1928 (archiv SM v Liberci) a 19.8.2022

YMCA

(20.léta)


Osud přízemního domku čp. 125 - IV je spojen s činností organizace YMCA (Young Men's Christian Association - Sdružení mladých křesťanských můžů). Ta byla založena roku 1855 jako mezinárodní sdružení usilující o formování charakteru dospívajících chlapců na základě křesťanských idejí pomocí přednášek, kurzů, besed apod.Poskytovala mládeži možnosti ušlechtilé zábavy a tělovýchovy a k tomu účelu zřizovala společenské místnosti, kina, kluby, hřiště a tělocvičny, mnohde zajišťovala i možnosti levného stravování a ubytování (svobodárny). Sídlem ústředí je Ženeva.

Liberecká pobočka byla založena 17.2.1922. Její představenstvo se skládalo z 9 německých a 3 českých zástupců, činnost však byla rozdělena podle národností. Ředitelem byl Alfred Klein, českou část vedl nezapomenutelný Josef Novotný, úzce spolupracující i s místními skauty, jimž umožňoval využívat některá zařízení, zejména hřiště v místech dnešní Fügnerovy ulice. Liberecká YMCA získala hlavní budovu přebudováním bývalé továrny (čp. 171 - IV) podle projektu Ferdinanda Worfa. V ní byla zřízena svobodárna, klubové místnosti, učebny, restaurace (i vegetariánská), kino a lázně.

Vcházelo se sem přes dvůr podél hořejšího boku domku na prvním snímku. Ten byl majetkem YMCY od jejího založení, ale pro svou zchátralost a to, že vystupoval do vozovky, se stal koncem dvacátých let předmětem veřejné kritiky. Po téměř tříletém dohadování s magistrátem bylo roku 1933 vydáno šalamounské rozhodnutí, že dům bude zbořen na náklady města a na jeho místě si obchodník Franz Müller postaví přízemní objekt s prodejnami a uprostřed zřídí průchod se schodištěm k hlavní budově YMCY. Stavbu město povolilo s podmínkou, že konstrukce přízemního objektu bude dimenzována tak, aby snesla pozdější zatížení třípodlažní nástavbou ve výši sousedních domů, plánovanou po deseti letech. Stavbu podle zadaných podmínek provedla v roce 1934 firma N.Rella a Neffe z Liberce. V přízemí se nacházela prodejna s textilem F. Müllera a provozní místnosti cestovní kanceláře Čedok. Když byla roku 1940 liberecká YMCA zlikvidována, převzal dům čp. 125 - IV obchodník Müller, ostatní majetek si přivlastnilo město.

Po válce obnovila YMCA v Liberci nakrátko činnost. Sál v přízemí složil k promítání filmů a jiným kulturním podnikům. V padesátých letech převzalo objekty Odborné železniční učiliště. Sál a některé další místnosti využívala Krajská loutková scéna i začínající Ypsilonka až do roku 1965, kdy se přestěhovala do Moskevské ulice. Učiliště s internátem zde bylo i v době vzniku tohoto článku (1996). Přízemní objekt (čp. 125 - IV) slouží jako prodejny a stále čeká na plánovanou dostavbu.

(zdroj R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

Revoluční ulice ve 20.letech 20.století a 16.9.2020
Revoluční ulice ve 20.letech 20.století a 16.9.2020

dvorek v lednu 2024 vyfotil Aladar von Schachtberg

1925
1925
1928
1928
Hřiště v místech dnešní Fügnerovy ulice v roce 1926
Hřiště v místech dnešní Fügnerovy ulice v roce 1926

Liberecká YMCA ... aneb když Fügnerka byla hřištěm

Je to jeden z těch domů, které jsem mnohokrát minul, a pro jeho současnou nevzhlednost jsem mu nikdy nevěnoval pozornost, a teď zjišťuju, že za tou šedivou fasádou se možná skrývá docela zajímavá historie. Impulsem pro spekulace o ní jsou přiložené obrázky, které jsem posbíral buď tady nebo různě po internetu.

První je reklama z libereckého adresáře, vydaného v roce 1925, a liberecká YMCA, která, soudě podle nápisu na fasádě, přišla do Liberce akorát předchozí rok, se tu představuje. Upoutávkou je sice jen kresba, nikoli fotka, ale dost možná je to jediné dochované vyobrazení vnitřního dvora toho domu z dané doby. A ono to tam tenkrát bylo docela hezký! Zvlášť když tam ještě nezacláněl od západu Dunaj. Potenciálním hostům tu YMCA slibuje ústřední topení, hernu, studovnu, společenskou místnost i divadelní sál - to vše s plnou penzí za 400 až 550 korun měsíčně.

Samozřejmě, žádná YMCA se neobejde bez hřiště: sport po křesťansku byl součástí podstaty její mise. (Jak možná víte, YMCA vynalezla basketbal i volejbal - obojí jako pokus dát mladým mužům příležitost se fyzicky vybít, ale bez násilí. Proto v kontrastu k rugby a fotbalu, které se hrajou po zemi a je při nich spousta rvaní a strkání, v basketbalu i volejbalu je těžiště hry ve vzduchu a hráči nemají sebemenší důvod se jakkoli dotýkat, natož násilně - inu, vskutku křesťanské hry! Právě díky YMCA se tyhle sporty rozšířily do světa, včetně Česka). Na reklamě z roku 1928, kdy už si YMCA mohla dovolit fotku místo kresby, i na leteckém snímku z roku 1938 je to hřiště vidět, hlavně ten běžecký ovál, i když tu detekuji určitý rozdíl v prostorové dispozici. Následuje jedna fotka hřiště trochu víc z nadhledu, u níž tu ve skupině byly pochybnosti o dataci, ale v kontextu ostatních fotek se mi teď zdá, že to pravděpodobně bude ze zhruba stejné doby jako ta reklama, tedy z přelomu 20. a 30. let.

Po válce, jak ukazuje další letecký snímek z let 1952-54, už byla po běžeckém oválu veta a vedla tudy ulice. V roce 1957 byl dům zrovna pod lešením a možná právě to byl ten moment, kdy přišel o většinu svých dekorativních prvků. Jak to nakonec po té estetické stránce dopadlo, je vidět ze dvou současných satelitních fotek.

A co se s tím domem a v něm dělo od 50. let dále, to ponechávám k doplnění pamětníkům... (autor článku Tomáš Cvrček)

cca 1924
cca 1924
archiv Boveraclubu)
archiv Boveraclubu)
YMCA v Liberci, foto ze dvora (směrem od dnešní Revoluční ul.) krátce po přestavbě v r. 1924. Podle podobné fotografie vznikla kreslená reklama (viz další snímek) (archiv YMCA Praha)
YMCA v Liberci, foto ze dvora (směrem od dnešní Revoluční ul.) krátce po přestavbě v r. 1924. Podle podobné fotografie vznikla kreslená reklama (viz další snímek) (archiv YMCA Praha)

Sál YMCA – 1949–1968 Krajská loutková scéna

V rámci průzkumu domů liberecké pobočky YMCA, pozdějšího železničního učiliště (dnes už jen dole drogerie Rossmann) mezi Revoluční a Fügnerovou pátrám mj. po podobě divadelního sálu, který byl po postavení údajně "nejkrásnější a nejútulnější" ve městě. Mezi lety 1949 a 1968 tu sídlilo pozdější Naivní divadlo; existuje z té doby dost fotografií herců na temném jevišti, ale zřejmě žádná fotka sálu nebo dvorku před ním. Příliš se tehdy nefotilo, není to nic divného.(autor příspěvku Jiří Bláha)

Reklama na liberecké sídlo YMCA, která se v několika variantách objevovala v různých novinách od ledna 1925
Reklama na liberecké sídlo YMCA, která se v několika variantách objevovala v různých novinách od ledna 1925
Fotografie hřiště YMCA v dnešní Fügnerově ulici (v pozadí vlevo kostel na nám. Č. bratří a vpravo Annahof), 1924 (archiv YMCA Praha). Okna v přízemí domu vedou do divadelního sálu (dnes drogerie ROSSMANN)
Fotografie hřiště YMCA v dnešní Fügnerově ulici (v pozadí vlevo kostel na nám. Č. bratří a vpravo Annahof), 1924 (archiv YMCA Praha). Okna v přízemí domu vedou do divadelního sálu (dnes drogerie ROSSMANN)
Další varianta novinové reklamy, s kresbou podle předchozího snímku (srov. např. i postavy na ploše hřiště), 1925
Další varianta novinové reklamy, s kresbou podle předchozího snímku (srov. např. i postavy na ploše hřiště), 1925
Sál byl v přízemí, v dnešní drogerii, v té době nejspíš už dlouho stavebně oddělený od zbytku domu. První plán na přestavbu na prodejnu - tehdy pro p. Kendíka, který to chtěl připojit k Dunaji - je z r. 1993. Jestli to už tehdy předělali nevím, nejpozději o několik let později ale určitě.
Sál byl v přízemí, v dnešní drogerii, v té době nejspíš už dlouho stavebně oddělený od zbytku domu. První plán na přestavbu na prodejnu - tehdy pro p. Kendíka, který to chtěl připojit k Dunaji - je z r. 1993. Jestli to už tehdy předělali nevím, nejpozději o několik let později ale určitě.
Nejpodrobnější verze reklamy popisuje i vybavení domu – na prvním místě přitom vyzdvihuje divadelní sál, „nejkrásnější a nejútulnější“ ve městě (Naše hory, leden 1925)
Nejpodrobnější verze reklamy popisuje i vybavení domu – na prvním místě přitom vyzdvihuje divadelní sál, „nejkrásnější a nejútulnější“ ve městě (Naše hory, leden 1925)
Plán na úpravu bývalého domu YMCA na železniční učiliště, 1956. V sále už tehdy několik let hrála Krajská loutková scéna (stavební archiv magistrátu)
Plán na úpravu bývalého domu YMCA na železniční učiliště, 1956. V sále už tehdy několik let hrála Krajská loutková scéna (stavební archiv magistrátu)

Ivana Šourková - Jako malá, cca před šedesáti lety, jsem byla v loutkovém divadle na pohádce, se školou. . Vstup byl místech dnešní prodejny Rossmann.

… a po vzpomínce v komentářích dodatečně přikládám logo s Kašpárkem z r. 1957
… a po vzpomínce v komentářích dodatečně přikládám logo s Kašpárkem z r. 1957