Spořitelna a Felberova ulice

01.10.2021

Spořitelna

Spořitelna
Spořitelna

Stará liberecká spořitelna

v dnešní Felberově ul., založená v 19.12.1853, činnost zahájila v 24.4. 1854 v tomto domě postaveném r.1807 panským justiciárem Antonem Ludwigem. Ten ho v roce 1816 prodal továrníkovi Josefu Müllerovi a jeho potomci jej pak přenechali v roce 1871 Spořitelně. Kvůli rozšiřujícímu se provozu (16.11.1868 zřízena mj. zastavárna) bylo nejprve zadaptováno podkroví, později bylo rozhodnuto postavit zde dnešní budovu. (zdroj Kniha o Liberci)

stará spořitelna sloužila do roku 1888 (archiv Petra Ruprechta)
stará spořitelna sloužila do roku 1888 (archiv Petra Ruprechta)
Historický snímek hlavního průčelí budovy Spořitelny (zdroj: https://liberec-reichenberg.net/.../nazev/107-sporitelna )
Historický snímek hlavního průčelí budovy Spořitelny (zdroj: https://liberec-reichenberg.net/.../nazev/107-sporitelna )
Projekt hlavního průčelí.
Projekt hlavního průčelí.
Podobizna architekta Miksche ve vstupním vestibulu
Podobizna architekta Miksche ve vstupním vestibulu

Spořitelna

ve Felberově ulici byla postavena  v letech 1888 - 1891 na základě projektu vídeňských architektů Miksche a Niedzielského a prováděcí práce realizoval místní stavitel Adolf Bürger. Stylově objekt vychází z italsky orientované neorenesance, která je pro tvorbu ateliéru charakteristická a patří k jejich nejzdařilejším realizacím. Nespornou kvalitu objektu podtrhuje i užití ušlechtilých materiálů (pískovec, mramor). Průčelí je členěno do tří pásů, kdy na bosovaném přízemí spočívá vysoký řád, členící první a druhé patro. Hlavní průčelí vrcholí atikou zdobenou balustrádou, zakrývající sedlovou střechu. Spořitelna původně využívala pouze přízemí a zbývající dvě patra byla obytná. Od roku 1921, kdy interiér prošel adaptací (arch. Max Kühn), je provozu spořitelny vyhrazena celá  budova. (zdroj:   https://liberec-reichenberg.net/stavby/karta/nazev/107-sporitelna )

Projekt bočního průčelí do Rumunské ulice.
Projekt bočního průčelí do Rumunské ulice.
Reklama ze 30. let 20. století.
Reklama ze 30. let 20. století.
Pavel Švancer měl na starost úpravu parku u spořitelny (1997). - Obelisk Švancer Pavel, pískovec, 1997, Perštýn. MOHR, Jan. Pomníky památníky v městě Liberci. Liberec: 2000. 50°46'05.7"N 15°03'35.0"E
Pavel Švancer měl na starost úpravu parku u spořitelny (1997). - Obelisk Švancer Pavel, pískovec, 1997, Perštýn. MOHR, Jan. Pomníky památníky v městě Liberci. Liberec: 2000. 50°46'05.7"N 15°03'35.0"E
archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla
(zdroj: picclick.de)
(zdroj: picclick.de)
Spořitelna začátkem 20.století a 3.3.2020
Spořitelna začátkem 20.století a 3.3.2020
foto D.Kočí
foto D.Kočí
foto D.Kočí
foto D.Kočí
archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla
Spořitelna (M.Gergelčík)
Spořitelna (M.Gergelčík)

Felberova ulice

archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
M.Gergelčík)
M.Gergelčík)
Felberova ulice (foto Tomáš Špáta)
Felberova ulice (foto Tomáš Špáta)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv František Ošťádal - Maneo
archiv František Ošťádal - Maneo
Felberova ulice (přesné datum neznáme, ale dle České pojišťovny, která byla postavena v letech 1979-83 a přestavěna v letech 1996-97 tipujeme na druhou polovinu 80.let, možná počátek 90.let) (Všichni Čermáci)
Felberova ulice (přesné datum neznáme, ale dle České pojišťovny, která byla postavena v letech 1979-83 a přestavěna v letech 1996-97 tipujeme na druhou polovinu 80.let, možná počátek 90.let) (Všichni Čermáci)
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
Felberova (foto V. Víšek)
Felberova (foto V. Víšek)
Felberova ulice se zámkem v roce 1906
Felberova ulice se zámkem v roce 1906

Dům továrníka K.Zimmermana.

(archiv Martin Plešinger)

Pohlednice Zámeckého náměstí prošlá poštou v roce 1910.

Vydavatel  Herman Selbt , Míšeň . V roce 1910 , kromě prvnîho letu Jana Kašpara : Podle oficiálnîho sčítání v tomto roce tvořili Češi 6,1 procenta obyvatel Liberce . Do Ginzkeyiho továrny ve Vratislavicích zavedena vlečka, byla dokončena stavba Textilní školy podle návrhu Oskara Rosslera.Byla dokončena přehrada v Jablonci , v Jablonci byly otevřeny Městské lázně Františka Josefa podle plánů Roberta Hemmricha .vznikla 3 km dlouhá sáňkařska dráha Černá Studnice - Jablonec (autor příspěvku Karel Krenk)

16.5. 1906

se poprvé v Liberci rozsvítilo veřejné elektrické osvětlení v centru města. Pozornost obyvatel přitahovalo speciální žárovkové osvětlení tohoto domu . (autor příspěvku Karel Krenk)