Liebiegův zámeček

01.10.2021
Jablonecká ulice (M.Gergelčík)
Jablonecká ulice (M.Gergelčík)
Vnitřní dvůr vily Johanna Liebiega ml., 1911, foto Adolf Gahler (archiv Severočeského muze v Liberci)
Vnitřní dvůr vily Johanna Liebiega ml., 1911, foto Adolf Gahler (archiv Severočeského muze v Liberci)
Liebiegova vila v Liberci. (foto Matyáš Gál)
Liebiegova vila v Liberci. (foto Matyáš Gál)
14.5.2023 (foto Matyáš Gál)
14.5.2023 (foto Matyáš Gál)

v Jablonecké ulici v roce 1900

Stavba rodinného sídla zahájil na místě dvou starších domů baron Theodor Liebieg v roce 1897. Na jeho přání zde Adolf Bürger postavil, ovlivněn zřejmě i tvorbou anglických architektů, romanticky pojatou jednopatrovou budovu s polygonálním nárožním ankýřem a napodobeninou hrázděného zdiva v patře (na snímku vlevo).
Roku 1900 následovala přístavba další, už honosnější části, projektovaná vídeňským architektem W.Moldheimem. Má podobu jakéhosi zámku s dominantou věže dlátovitého tvaru a také ona je zajímavou ukázkou romantického pojetí architektury konce 19.století.
Třetí část celého komplexu sleduje citlivě terén a obrací se vysokým trojstupňovým štítem do parku, na nějž se změnila přilehlá část údolí Harcovského potoka, takže není na snímku vidět. Je dílem norimberského architekta Jakoba Schmeissnera a postavil ji roku 1904 liberecký stavitel Richard Wojatschek. I když se na tomto křídle projevuje snaha navázat na předchozí etapy, nese již mnohé znaky severního slohu.
Po úpravách v roce 1976 byla v zámečku umístěna závodní mateřská škola a jesle podniku Textilana. V letech 1991-92 se bývalé Liebiegovo sídlo proměnilo na ředitelství akciové společnosti Textilana Liberec...........

(zdroj Kniha o Liberci. rok 1996)

Liebiegův zámeček v Jablonecké ulici v roce 1916

Stavba rodinného sídla zahájil na místě dvou starších domů baron Theodor Liebieg v roce 1897. Na jeho přání zde Adolf Bürger postavil, ovlivněn zřejmě i tvorbou anglických architektů, romanticky pojatou jednopatrovou budovu s polygonálním nárožním ankýřem a napodobeninou hrázděného zdiva v patře (na snímku vlevo).Roku 1900 následovala přístavba další, už honosnější části, projektovaná vídeňským architektem W.Moldheimem. Má podobu jakéhosi zámku s dominantou věže dlátovitého tvaru a také ona je zajímavou ukázkou romantického pojetí architektury konce 19.století.Třetí část celého komplexu sleduje citlivě terén a obrací se vysokým trojstupňovým štítem do parku, na nějž se změnila přilehlá část údolí Harcovského potoka, takže není na snímku vidět. Je dílem norimberského architekta Jakoba Schmeissnera a postavil ji roku 1904 liberecký stavitel Richard Wojatschek. I když se na tomto křídle projevuje snaha navázat na předchozí etapy, nese již mnohé znaky severního slohu.Po úpravách v roce 1976 byla v zámečku umístěna závodní mateřská škola a jesle podniku Textilana. V letech 1991-92 se bývalé Liebiegovo sídlo proměnilo na ředitelství akciové společnosti Textilana Liberec.........

.(zdroj Kniha o Liberci. rok 1996) (archiv Jiří Peterka)

Tak když jsme už u těch kočárků... 1969, jesle v Textilanském zámečku. Sranda je, že když jsem v cca r.2005 začal mít hodně rád jednu dámu, tak jsme se na této fotce oba poznali... 😂😊.. Vesmír je mocný... (archiv M.Seidel)
Tak když jsme už u těch kočárků... 1969, jesle v Textilanském zámečku. Sranda je, že když jsem v cca r.2005 začal mít hodně rád jednu dámu, tak jsme se na této fotce oba poznali... 😂😊.. Vesmír je mocný... (archiv M.Seidel)
foto André P. Schwarzkopf Profoa
foto André P. Schwarzkopf Profoa
1951 – národní podnik Textilana jesle (archiv T.Majer)
1951 – národní podnik Textilana jesle (archiv T.Majer)
Snímek ze stavby Liebigovy vily, jedné z architektonických pozoruhodností Liberce (cca 1900). Foto: Severočeské muzeum v Liberci
Snímek ze stavby Liebigovy vily, jedné z architektonických pozoruhodností Liberce (cca 1900). Foto: Severočeské muzeum v Liberci
1951 – národní podnik Textilana jesle (archiv T.Majer)
1951 – národní podnik Textilana jesle (archiv T.Majer)
archiv Zdeňka Posledníková
archiv Zdeňka Posledníková

Vila barona Theodora Liebiega

Dnes památkově chráněnou vilu v Jablonecké ulici si nechal pro sebe a rodinu postaví: baron Theodor Liebieg mladší necelých sedmdesát let poté, co jeho dědeček Johann položil se svým bratrem jen několik set metrů odtud základy k - v budoucnosti - největší textilní továrně Rakouska-Uherska. Ta byla po roce 1945 známá jako Textilana. V roce 1897 seTheodor stal v pouhých dvaceti pěti letech ředitelem této rodinné továrny, jejíž řízení mu předal jeho uměnímilovný strýc Heinrich. Ihned pověřil stavitele A. Bürgera a H. Walchera, aby tehdejší domy č. 27 a 29 přebudovali na stylovou vilu. Členitou stavbu ještě doplnil v letech 1904-12 stavitel J. Schmeissner do dnešní podoby. Po smrti Iheodora Liebiega mladšího (1939) byly ve vile kanceláře, po roce 1945 ředitelství Textilany, pak na dlouhá léta mateřská škola, po roce 1989 znovu vedení továrny. Roku 2005 koupilo vilu město Liberec.

Sál bájí (1911) s freskami Julia Mössela, restaurace Miroslav Houšť (vila Theodora Liebiga ml., Jablonecká ul., Liberec)(foto Zdena Ina Bergger)

Liebiegův zámeček

Po krachu Textilany Liberec se roku 2004 dostala za 25 milionů korun vila do majetku města, které ji roku 2005 nechalo za dalších 5 mil. rekonstruovat. Během rekonstrukce byly například v "Síni bájí" odkryty malby s výjevy bájných zvířat. Ve vile dnes sídlí odbory magistrátu města Liberec a Komunitní práce Liberec, o. p. s., slouží také kulturním akcím a svatebním obřadům.

(zdroj: https://cs.wikipedia.org )