Přádelny na dnešní ulici Milady Horákové

08.10.2021

Mechanická přádelna M.Zweigeho

archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Tato reklamní vyobrazení byla zpravidla idealizovaná a i menší provozy ukazovala jako nekonečné areály. Tento konkrétně se dochoval dodnes v podstatě v původní podobě a z nadhledu (třída Milady Horákové )(Post Rash komentář, archiv L.Mencl  

Přádelna Franze Finkeho

archiv Pav Karel
archiv Pav Karel
23.7.2007 foto Mike Bike
23.7.2007 foto Mike Bike