Růžodolská vápenka

27.12.2020
Vápenka v Hanychovské ulici. Nedatováno. Zdroj: Severočeské muzeum v Liberci inv.č. 3143 (archiv J.Peterka)
Vápenka v Hanychovské ulici. Nedatováno. Zdroj: Severočeské muzeum v Liberci inv.č. 3143 (archiv J.Peterka)
1929
1929

Stará růžodolská vápenka 30.léta 20.století


Na počátku 20.století pracovaly vápenky firem Eduard Münzel a Heinrich Lange v Pilínkově, Wenzel Wittig v Dolním Hanychově a Adolf Bürger a Karl Michler v Horním Růžodole. Posledně jmenovaná se zachovala nejdéle. Jejími prvními majiteli byli Buchelt a Blösche, od roku 1895 Josef Michler, který vlastnil i hanychovský vápencový lom. Poněvadž se nacházela v údolí, byl kouř zamořující okolí častou příčinou stížností obyvatel.

Ve třicátých letech již nepracovala, ale roku 1936 podává městská rada Horního Růžodolu protest proti obnovení provozu novým majitelem Weberem. Okresní úřad však oznámil, že se jedná jen o pokus, jestli by se pálení vápna vyplácelo, což se mělo zjistit během 14 dní. V kladném případě by byly komíny dle nařízení zvýšeny, jinak bude provoz zastaven úplně. Zkoušky zřejmě nedopadly dobře, protože v roce 1939 je vápenka mimo provoz. Odstřelena byla 4.3.1948 a zůstalo po ní jen místní označení stanice tramvaji a koupaliště Vápenka  (zdroj Kniha o Liberci)
Výhybna Vápenka dne 29.8.1929 s motorovým vozem č. 25 z roku 1912.
Výhybna Vápenka dne 29.8.1929 s motorovým vozem č. 25 z roku 1912.
Vápenka při oslavách 90 let libereckých tramvají dne 29.8.1987 a vozy T2 č. 31 a "Bovera" ještě s číslem 88.
Vápenka při oslavách 90 let libereckých tramvají dne 29.8.1987 a vozy T2 č. 31 a "Bovera" ještě s číslem 88.

Vápenka 3 x jinak, ale vždycky 29. srpna. 1929 - 1987 - 1998.

(archiv Boveraclubu)

Vápenka dne 29.8.1998 při zkušebních jízdách ještě v podobě provizorní výhybny na rozchodu 1435 mm a soupravy č. 41+35 a 67+68.
Vápenka dne 29.8.1998 při zkušebních jízdách ještě v podobě provizorní výhybny na rozchodu 1435 mm a soupravy č. 41+35 a 67+68.
Fousatá T2 přijíždějící do stanice Vápenka dne 27.8.1972 v době zdvojkolejňování úseku od Pekáren. foto GJ (archiv Boveraclubu)
Fousatá T2 přijíždějící do stanice Vápenka dne 27.8.1972 v době zdvojkolejňování úseku od Pekáren. foto GJ (archiv Boveraclubu)