Školství ve Vratislavicích

15.10.2021
Vratislavice nad Nisou **(Maffersdorf) stará škola a kostel Nejsvětější trojice (archiv Jiří Peterka)
Vratislavice nad Nisou **(Maffersdorf) stará škola a kostel Nejsvětější trojice (archiv Jiří Peterka)
Myslím, že se ještě mnohokrát vrátíme na křižovatku cest pod vratislavickým kostelem. Tomuto zajímavému – lze říci, že až fascinujícímu – místu proměny ublížily asi nejvíce, zejména proto, že znepřístupnění prostoru pod chrámem vzalo svatostánku monumentálnost, kterou pro příchozí z levého břehu Nisy kdysi míval. Stará budova školy napravo vznikla na tzv. Lammelově louce pod kostelem na počátku 19. století a měla podobu obyčejného vesnického obytného domu. Jedna místnost v něm sloužila vyučování a druhá pak jako byt učitele. Je neuvěřitelné, že se do této chalupy musely při vyučování natlačit stovky dítek! Později sloužil objekt první mateřské školce a stál ještě v 60. letech 20. století, zbořen byl v rámci rozšíření areálu továrny. Vlevo je dobře patrná štítová stěna domu č. p. 84 (120). Za ním byla stodola, patřící k č. p. 111. A do ní v polovině 19. století umístil Ignaz Ginzkey svůj podnik a založil tak slavnou kobercárnu. Archiv paní Heidlassová (zdroj: https://vratislavice.cz/admin-data/storage/get/306-vratislavicke-obrazky-2018-04.pdf )
Myslím, že se ještě mnohokrát vrátíme na křižovatku cest pod vratislavickým kostelem. Tomuto zajímavému – lze říci, že až fascinujícímu – místu proměny ublížily asi nejvíce, zejména proto, že znepřístupnění prostoru pod chrámem vzalo svatostánku monumentálnost, kterou pro příchozí z levého břehu Nisy kdysi míval. Stará budova školy napravo vznikla na tzv. Lammelově louce pod kostelem na počátku 19. století a měla podobu obyčejného vesnického obytného domu. Jedna místnost v něm sloužila vyučování a druhá pak jako byt učitele. Je neuvěřitelné, že se do této chalupy musely při vyučování natlačit stovky dítek! Později sloužil objekt první mateřské školce a stál ještě v 60. letech 20. století, zbořen byl v rámci rozšíření areálu továrny. Vlevo je dobře patrná štítová stěna domu č. p. 84 (120). Za ním byla stodola, patřící k č. p. 111. A do ní v polovině 19. století umístil Ignaz Ginzkey svůj podnik a založil tak slavnou kobercárnu. Archiv paní Heidlassová (zdroj: https://vratislavice.cz/admin-data/storage/get/306-vratislavicke-obrazky-2018-04.pdf )
Ještě stará škola a vrátnice. (zdroj: Vratislavice-Maffersdorf'' )
Ještě stará škola a vrátnice. (zdroj: Vratislavice-Maffersdorf'' )
koloroval Fotočas Mirek
koloroval Fotočas Mirek
Vrátnice pod kostelem ,stará škola již nestojí.
Vrátnice pod kostelem ,stará škola již nestojí.

První vratislavická škola rok 1745

Nejstarší doklad o existenci první vratislavské školy pochází z roku
1745. Škola se nacházela v nízkém roubeném domku pod kostelem v říční nivě na pravém břehu Nisy. Skládala se z jedné místnosti, ve které se ve dvou řadách učilo pár žáků, a která zároveň sloužila jako bydliště učitele s rodinou. Učitel s přísným pohledem a s rákoskou v ruce učil žáky číst z letitých slabikářů a psát na břidlicových tabulkách.
 
archiv Emil Karkos
archiv Emil Karkos

První vratislavická škola rok 1745

Nejstarší doklad o existenci první vratislavské školy pochází z roku
1745. Škola se nacházela v nízkém roubeném domku pod kostelem v říční nivě na pravém břehu Nisy. Skládala se z jedné místnosti, ve které se ve dvou řadách učilo pár žáků, a která zároveň sloužila jako bydliště učitele s rodinou. Učitel s přísným pohledem a s rákoskou v ruce učil žáky číst z letitých slabikářů a psát na břidlicových tabulkách.


Triviální školy


V roce 1774 Marie Terezie, tehdejší panovnice Rakousko-Uherska,
vyhlásila reformu školství platnou pro obce s farním kostelem. Reforma zavedla povinnou školní docházku pro děti ve věku od 8 do 12 let v tak zvaných  obecních triviálních školách. Děti se učily číst, psát a počítat. Pro mnohé děti byl školní rok krátký, jen od listopadu do dubna, protože na podzim a na jaře pomáhaly rodičům na polích. Obce měly za úkol zajistit vhodné prostory pro zvýšený počet žáků školou povinných.
Teprve v roce 1807 byla stará chátrající školní chalupa přestavěna na zděný
domek, zvětšil se prostor nejen pro žáky, ale i pro rodinu učitele. Přesto bylo žáků tolik, že se učili ještě ve dřevníku a na půdě. Původní chalupa se dožila 20. století pod čp. 119. Na jejím místě byla později postavena barevna Bytexu.

(zdroj: https://www.zs.vratislavice.cz  )

 
Demolice staré školy. cca 1962
Demolice staré školy. cca 1962
domek stával pod kostelem čp.110 Fotograf ho zachytil v čase po polovině 20. století, nedlouho před zbořením. Archiv Ondřej marčák
domek stával pod kostelem čp.110 Fotograf ho zachytil v čase po polovině 20. století, nedlouho před zbořením. Archiv Ondřej marčák
Druhá škola,  později pošta a obecní úřad.Maffersdorf - Vratislavice nad Nisou. (archiv L.Janků)
Druhá škola, později pošta a obecní úřad.Maffersdorf - Vratislavice nad Nisou. (archiv L.Janků)

Druhá vratislavická škola rok 1862


S přibývajícími lety rostl počet obyvatel a zvláště dětí. Statistika uvádí, že v obci bylo 3500 obyvatel z toho 500 dětí. Proto bylo rozhodnuto postavit novou - druhou školu. Na pozemku vedle fary postavil stavitel A. Jager patrovou budovu s podkrovím v jednoduchém novorenesančním stylu.
K vysvěcení školy došlo 29. 10. 1862. K obecné čtyřtřídní škole patřil i dvůr a zahrada. Žáci si donášeli vodu ze studně, která dodnes stojí na levém okraji parkoviště. (Budova se v roce 2012 dožila 150 let bez patřičného povšimnutí).
Z důvodu nedostatku peněz, ale i chybným odhadem nárůstu žáků, nechali radní postavit nevyhovující školu. Po několika letech bylo žáků tolik, že se do tříd nevešli, a tak byly další třídy umístěny v sousedních obytných domech (např. - 3 - v čp. 261). Proto byla o deset let později přistavena do dvora dvě křídla, za materiálního a finančního přispění I. Ginzkeye jun., a tak se zdvojnásobil počet tříd. Tato škola fungovala až do roku 1890, tedy do otevření nové školy.


Obecní úřad rok 1945

Z opuštěné budovy školy se na další desetiletí stal obecní úřad. V roce 1945 v ní zahájil činnost Místní národní výbor (od roku 1956 Městský) a byl zde až do roku 1980, kdy došlo ke sloučení Vratislavic s Libercem. Do budovy bylpostupně zaveden městský vodovod, plyn a centrální vytápění. K jiným výrazným změnám nedošlo. Za zmínku snad stojí vystavený balkón v průčelí budovy, který měl asi sloužit jako tribunka pro představitele města kynoucích účastníkům prvomájových průvodů. V praxi nikdy nebyl využitý. V přízemí
budovy vlevo byla dočasně umístěna místní lidová knihovna a vpravo zasedací a obřadní síň, které jsou dodnes funkční. (Současná zasedací síň svým prostorem odpovídá velikosti tehdejší školní třídy, stejně tak i obřadní síň.) V patře se nacházely úřadovny předsedy a tajemníka výboru a několika pracovníků tehdejšího úřadu.
V roce 1990 se zvolením prvního starosty a zastupitelstva Městského obvodu ve Vratislavicích se do budovy vrací život. Během následujících dvaceti let dochází k postupné rekonstrukci budovy a jejího interiéru. Touto přestavbou z původní budovy školy nezůstalo téměř nic. Zachovalo se jen původní kamenné schodiště a oblouková klenba na chodbě patra. Vybudováním řady příček vznikly kanceláře pro dvě desítky pracovníků městského obvodu. Po rekonstrukci působí v podkroví obvodní oddělení Policie ČR.

(zdroj: https://www.zs.vratislavice.cz )

dobové prameny po postavení nové budovy hlásaly: „Dvoupatrová škola ve Vratislavicích je opravdový palác, jedna z nejkrásnějších ozdob místa a výmluvný svědek obětavosti a přátelství zdejších pokrokově smýšlejících obyvatel ke školství.“ Archiv Martin Pivrnec
dobové prameny po postavení nové budovy hlásaly: „Dvoupatrová škola ve Vratislavicích je opravdový palác, jedna z nejkrásnějších ozdob místa a výmluvný svědek obětavosti a přátelství zdejších pokrokově smýšlejících obyvatel ke školství.“ Archiv Martin Pivrnec
Škola rok 1925.
Škola rok 1925.
"Hasič ve skluzu" na naší škole.
"Hasič ve skluzu" na naší škole.

Vyučování, žáci a učitelé do roku 1945

Od založení až do května 1945 byla škola s německým vyučovacím
jazykem rozdělená na školu obecnou a měšťanskou. V levé polovině budovy byly chlapecké třídy, v pravé dívčí třídy.
Pro české děti byl v roce 1920 určen malý přízemní objekt na dvoře za
hlavní budovou. Do jednotřídní školy s 1. - 5. ročníkem a jedním vyučujícím
docházelo až 20 dětí.

Na podzim roku 1938 byla škola zrušena. Posledním
učitelem jednotřídky byl Antonín Masopust. Po záboru pohraničí byl vyhoštěn do obce Přepeře, psychicky se nedokázal vyrovnat s následky mnichovské dohody a spáchal sebevraždu.
Ve třicátých letech bylo ve Vratislavicích kolem 500 českých obyvatel.
Některé další děti docházely do dvou českých libereckých škol v Oblačné ulici nebo v Horním Růžodole, a od roku 1935 i do českého gymnázia v Komenského ulici.

(zdroj:  https://www.zs.vratislavice.cz )

archiv Vratislavice-Maffersdorf''
archiv Vratislavice-Maffersdorf''
Vratislavice nad Nisou - škola (M.Gergelčík)
Vratislavice nad Nisou - škola (M.Gergelčík)
škola se zadu v roce 1977 (archiv Emila Karkoše)
škola se zadu v roce 1977 (archiv Emila Karkoše)

Třetí vratislavická škola rok 1889

Teprve stavba třetí školy - obecné i měšťanské, v letech 1889 -1890,
uspokojila nároky na umístění téměř 900 dětí z Vratislavic a okolí.
Budovu v novoklasicistním slohu projektoval liberecký architekt Eduard
Trossin a stavbu provedl stavitel Paul Wagler. Budova má půdorys v podobě
písmena U. Novoklasicistní prvky jsou k vidění na čelní fasádě. Hlavní vstup
umístěný uprostřed je předsunut, opatřen dvěma sloupy a trojúhelníkovým
štítem tzv. rizalitem. Okna ve středním patře jsou osazena trojúhelníkovými
výklenky. Uprostřed okraje střechy v jednoduchém štítu se nacházely hodiny.
Rozdíly v terénu vyrovnává šestistupňové schodiště. Pravá krajní okna jsou
zaslepená, protože v učebnách je čelo třídy se školní tabulí. Nová škola s dvaceti třídami byla vysvěcena 16. 11. 1890 a veřejností označena jako opravdový palác a nádherná okrasa obce.
V letech 1945 až 1970 byly provedeny pouze sporadické úpravy a opravy
a prováděly se jen v případech nutné údržby chodu školy.

Dne 8. května 1945 provedlo sovětské letadlo nálet na Liberec a jeho
okolí. Jedna z tříštivých pum zasáhla budovu školy a porušila vnější zeď uvnitř
dvora v pravém křídle. Další bomby zasáhly na několika místech Liberec a ve
Vratislavicích jedna z nich dopadla k patě kostela, další u vratislavského nádraží a pod Sociálním ústavem na Nové Rudě. Asi o deset let později pracovník Komunálních služeb pan Zita vykopal při opravě vodovodního potrubí ve sklepě nedaleké tehdejší mateřské školy čp. 342 v ulici Nad Školou třicetikilovou nevybuchlou pumu.

Další roky života školy

1948 - Do tříd a na záchody byla zavedena voda pomocí čerpadla z místní
studny.
1950 - Instalace centrálního zvonění elektrickými hodinami. Dosud začátky a
konce hodin ručně zvonil školník.
1951 - Havárie topného systému. O Vánocích následkem tuhých mrazů bylo
potrháno 33 plechových radiátorů. Výměna topných těles za litinové. Školní
družina pro nedostatek míst v budově školy byla přemístěna do objektu čp. 544 v Dopravní ulici za tovární lávkou. Současně se zde stravovalo kolem 70 žáků.
1956 - Dne 4. února vypukl požár z prohořelého trámu u komína ve třídě mezi I. a II. patrem. Poškozeny byly dvě učebny. Školní družina se vrátila zpět do školy. Stalo se tak po provedené rekonstrukce bývalé menšinové školy na dvoře za hlavní budovou, dnes v místech velké tělocvičny. V nově upraveném objektu byla i kuchyň s jídelnou pro žáky i učitele.
1957 - V pořadí druhá havárie topného systému. Silné mrazy o vánocích
potrhaly litinová tělesa na chodbách školy.
1960 - 1962 - Výstavba školičky. Z důvodu kritického nedostatku míst v hlavní
budově a směnného vyučováním žáků 2. a 3. tříd. Za spoluúčasti rodičů byl
postaven přízemní objekt se čtyřmi třídami, společnou chodbou a šatnami,
sociálním zařízením a kabinety. Školička původně stála samostatně mimo hlavní budovu, v současné době je propojena s areálem školy.
1961 - Původní šatny pro žáky na chodbách školy byly přemístěny do sklepních prostorů.
1962 - V interiéru školy vznikly odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu a
dílen.
1963 - Výměna oken (stále dřevěných) a oprava střešní krytiny.
1970 - 1971 - Generální oprava elektroinstalace prováděna za provozu.

Přestavba školní budovy 70. léta

V sedmdesátých letech bylo ve Vratislavicích postaveno mnoho nových
obytných domů, že se počet obyvatel téměř zdvojnásobil, a proto bylo nezbytné provést úplnou přestavbu staré školní budovy a přistavět k ní další prostory odpovídající následné invazi nových žáků.

Projektovou dokumentaci navrhli architekti M. Strach a M. Bulíř,
pracovníci Stavoprojektu a přístavbu, která navazovala na východní křídlo staré budovy, provedly Pozemní stavby Liberec.
Nejprve bylo nutné odstranit objekt školní družiny. Změnil se vstup pro
žáky z ulice Nad Školou do vstupní haly a šaten, byly vystaveny dvě tělocvičny
a v třípodlažním kolmém křídle dílny, kuchyně s jídelnou a učebny školní  družiny.

Úpravy staré školní budovy

1983 - Na staré budově byly vyměněny okapy, vymalovány třídy a provedena
výměna parket na chodbách.
1992 - Generální oprava ústředního topení.
1993 - V obou tělocvičnách byly zpevněny rozestupující se panely. Poprvé za
stoleté trvání staré školní budovy byla provedena nejrozsáhlejší oprava fasády a současně vyměněna dřevěná okna za plastová. Návrh na rekonstrukci vypracoval ve spolupráci s památkovým ústavem Agroatelier architektem M. Zrníkem. Ve štítu budovy byly instalovány sluneční hodiny.
1995 - V přízemí staré školy byl vytvořen přednáškový sál a knihovna -
pobočka Státní vědecké knihovny v Liberci.
1996 - Oprava střech nad oběma tělocvičnami novou moderní krytinou.
1997 - Rozsáhlá rekonstrukce školičky, oprava její střechy a výměna oken.
2002 - Úprava šaten se šatnovými skříněmi pro dva žáky.
2006 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny.
2008 - Úprava vstupních dveří a vestibulu. Generální oprava sociálního zařízení v hlavní budově. V prostoru vedle velké tělocvičny bylo vybudováno školní hřiště s umělým povrchem a oplocením.

(zdroj: https://www.zs.vratislavice.cz )

 
Vratislavice n.N.  -  škola v roce  1943 a 2022 (M.Gergelčík)
Vratislavice n.N. - škola v roce 1943 a 2022 (M.Gergelčík)
3. až 5.třída - obecní škola Nová Ruda v roce 1930 (zdroj. https://www.maffersdorf.de)
3. až 5.třída - obecní škola Nová Ruda v roce 1930 (zdroj. https://www.maffersdorf.de)

Obecná škola na Nové Rudě

Budova obecné školy na Nové Rudě byla postavena v roce 1903. Nesla
honosný název "Škola císaře Františka Josefa", byla školou trojtřídní, později čtyřtřídní s německým vyučovacím jazykem. Budova se nachází na horním konci Sladovnické ulici. Urbanisticky zajímavá dvoupodlažní stavba vpředu zdobená dvěma štíty je dominantou Nové Rudy.
České děti do této školy začali chodit 1. září 1945. Téměř 200 žáků ve
čtyřech třídách národní školy zaplňovalo všechny prostory. Řídícím učitelem se stal Jiří Jíra. Dále zde působili František Bednář, Jaroslav Patočka a Blanka Fejfarová. V plně obydlené Nové Rudě postupně odrůstali žáci z věku docházky do obecné školy. V roce 1959 navštěvovalo školu již jen 115 žáků a pro stále klesající stav byla škola k 1. 8. 1966 zrušena a žáci trvale docházeli do hlavní školy ve Vratislavicích.
V budově se později střídala různá školská zařízení pro výuku
učňovského dorostu. Nejprve Středisko odborného učiliště obchodu (1992) a od roku 1996 zde působí Střední umělecká škola s oborem propagačního výtvarnictví.
V objektu bývalé mateřské školy v ulici Nad Školou bylo v devadesátých
letech otevřeno Střední odborné učiliště pro dámské krejčové, opravy obuvi a zahradnictví.  (zdroj:  https://www.zs.vratislavice.cz )

žáci novorudské obecné školy na konci 50.let (archiv Emila Karkose)
žáci novorudské obecné školy na konci 50.let (archiv Emila Karkose)
prvomájový průvod před  vratislavickou školou - žáci novorudské obecné školy na konci 50.let (archiv Emila Karkose)
prvomájový průvod před vratislavickou školou - žáci novorudské obecné školy na konci 50.let (archiv Emila Karkose)
děti z M.Š. na N.R. a ředitelka Ouzká s p. Kulczyckou z kuchyně (archiv Pavla Němečka)
děti z M.Š. na N.R. a ředitelka Ouzká s p. Kulczyckou z kuchyně (archiv Pavla Němečka)
Na 1. je od leva řídící Jíra - ? - Říhová - Jirásková - Bednář. (archiv Pavel Němeček)
Na 1. je od leva řídící Jíra - ? - Říhová - Jirásková - Bednář. (archiv Pavel Němeček)
Je to jen průvod ve "VRATISLAVICICH" před školou. To co vidíte na fotografii , jsou dobrovolní hasiči , kterých bylo ve Vratislavicích v této době kolem 200 členů.
Je to jen průvod ve "VRATISLAVICICH" před školou. To co vidíte na fotografii , jsou dobrovolní hasiči , kterých bylo ve Vratislavicích v této době kolem 200 členů.
Když se dalo po Tanvaldské ulici chodit pěšky
Když se dalo po Tanvaldské ulici chodit pěšky