Oblačná a Na Perštýně

13.03.2022

ZŠ Oblačná

archiv Jany Ducháčkové
archiv Jany Ducháčkové

V souvislosti s rozvojem školství a s nedostačující kapacitou škol vznikají v Liberci ve druhé polovině 19. století obecné školy s německým vyučovacím jazykem - v Oblačné ulici (1869–70), v Orlí ulici (1872–73), 5. května (1878–79), škola U Soudu (1891–92) a Na Jeřábu (1914–15). ZŠ v Oblačné ulici byla třetím školským ústavem v Liberci, po obecné škole v Kostelní ulici (zdravotní šk.) a reálce na Sokolovském náměstí (stavební prům.). Nové budovy obecních škol byly postaveny také ve Vesci (1878) a Ruprechticích (1889). Do roku 1918 byly založeny ještě tři školy s českým vyučovacím jazykem. Zatímco kolem roku 1880 bylo v Liberci 14 škol, na přelomu století se jejich počet zvýšil na 53 většinou německých škol

zdroj: https://www.oblacna.cz/

autor příspěvku Tomáš Cvrček
autor příspěvku Tomáš Cvrček
30.léta - ulice Oblačná (archiv Jany Ducháčkové)
30.léta - ulice Oblačná (archiv Jany Ducháčkové)
fotografie školy ZŠ Oblačné (ještě s tělocvičnou). (archiv Kateřina Čiháčková)
fotografie školy ZŠ Oblačné (ještě s tělocvičnou). (archiv Kateřina Čiháčková)
Oblačná ulice kolem roku 1928 a 2020
Oblačná ulice kolem roku 1928 a 2020

Jesle Na Bídě


Nejužším profilem města, které má nejvyšší zaměstnanost žen v Československu, bylo umísťování dětí do jeslí. V minulých letech (šedesátá léta) byly odevzdány do provozu jesle v Kostelní ulici, na Králově háji a Na Bídě (na fotografii). V 18 jeslích ve městě je umístěno na 700 dětí a ve 37 mateřských školách na 2200 dětí.

(Foto i text: Liberec slovem a obrazem 1945 - 1970)

ZŠ praktická, Gollova

Odloučené pracoviště: Gollova 394/4, Liberec 4, 460 01
Odloučené pracoviště: Gollova 394/4, Liberec 4, 460 01

Praktická základní škola pro 114 žáků se školní družinou a jídelnou. Nabízíme kroužek keramické tvorby, turistický, sportovní, dopravní a sborového zpěvu. Součástí školy je tělocvična a posilovna.

1. ledna 2016 došlo ke sloučení ZŠ praktické a ZŠ speciální Orlí ul. se ZŠ praktickou v Gollově ulici, nový název zní : ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ORLÍ 140/7, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

VINCENTINUM (konec 19. stol.)

Spolek sv. Vincence z Paoli (založen 1878, tomuto světci byl zasvěcen z nedaleký kostel na Janském kameni) otevřel roku 1887 utulek zvaný Vincentinum pro chudé školou povinné děti, které zde mohly trávit volný čas po vyučování bod dohledem řádových sestev. O šest let později dostal ústav speciální budovu čp. 394—IV v dnešní Gollově ulici, postavenou v novorománském slohu Ferdinandem Scholzem podle návrhu Adolfa Bürgera. Od roku 1894 zde byl také internát pro studenty. Ústav sloužil dobročinným účelům a péči o děti i za první republiky. Po válce tu byla Charita, přeměněná v padesátých letech na zvláštní školu, které patří i protější dům (čp. 535-IV)

DOCTRINA - střední škola, základní škola a mateřská škola, s.r.o.

ZŠ Na Perštýně

S námi víte, za co platíte

Za 4 900 Kč měsíčně (49 000 Kč ročně) dostanou vaše děti nejen kvalitní vzdělání, ale mnohem víc.

zdroj: https://zsdoctrina.cz/

Soukromá základní škola pro 230 žáků s jídelnou a družinou. Celý školní komplex je tvořen třemi budovami a prostornou školní zahradou, která je vybavena herními prvky, ohništěm, travnatým hřištěm a zahradní učebnou.

jídelna
jídelna