Sprchové lázně ve škole Na Bojišti

29.04.2021
 nové postavená škola v ulici Na Bojišti (foto 20.léta 20.století)  (Zdroj J. Bock - Liberec III - Jeřáb)
nové postavená škola v ulici Na Bojišti (foto 20.léta 20.století) (Zdroj J. Bock - Liberec III - Jeřáb)
archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla

škola Na Jeřábu (Kranichschule)

Žáci, učitelé a další personál na schodech hlavního vchodu školy Na Jeřábu kolem roku 1918.  (zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb)
Žáci, učitelé a další personál na schodech hlavního vchodu školy Na Jeřábu kolem roku 1918. (zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb)
Obě školy s hřištěm v průběhu stavby tělocvičny v Beskydské ulici (rok 1933)  (zdroj. J.Bock - Liberec III - Jeřáb)
Obě školy s hřištěm v průběhu stavby tělocvičny v Beskydské ulici (rok 1933) (zdroj. J.Bock - Liberec III - Jeřáb)

V roce 1934 byla pro potřeby obou škol opodál postavena přízemní tělocvična a k ní přiřazené městské veřejné vanové a sprchové lázně (v dnešní Beskydské ulici). Tělocvična sloužila potřebám školy a některým spolkům (Jahn). V současné době slouží ISŠ Na Bojišti, kromě toho zde cvičí členové některých tělovýchovných spolků.

Učebna se studenty v živnostenské pokračovací škole před rokem 1935  (zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb)
Učebna se studenty v živnostenské pokračovací škole před rokem 1935 (zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb)
archiv Josef Malec
archiv Josef Malec
vzpomínka na lázně již jen připomíná zanikající cedule (archiv Jan Líný - zdroj: Mapy.cz)
vzpomínka na lázně již jen připomíná zanikající cedule (archiv Jan Líný - zdroj: Mapy.cz)