Gorkého, Mozartova, Dvořákova, Zborovská ulice

23.08.2022

Také rádi chodíte na liberecký "Dubák"? A věděli jste, jak místo i okolní čtvrť vznikly a pro koho?

Tehdejší vedení města vyšlo vstříc takové poptávce a za výhodných podmínek prodalo stavební parcely pro projekt, který měl souznít se Zahradní městem urbanisty Camilla Sitteho kolem dnešní Masarykovy třídy (Kaiser Josef Strasse), kde bydlela nejzámožnější liberecká honorace.

V přímé návaznosti na lokalitu kolem tehdy nového muzea měla vzniknout celá nová čtvrť pro zdejší střední třídu, kde by nestály tak bohaté a výstavní domy jako na dnešní Masarykově, ale přeci jen by se jednalo o vysoce kvalitní bydlení se spoustou zeleně okolo.

zdroj:https://www.nasliberec.cz

Dobová kresba sídliště uveřejněná v deníku Reichenberger Zeitung.
Dobová kresba sídliště uveřejněná v deníku Reichenberger Zeitung.
Půdorysná osnova sídliště
Půdorysná osnova sídliště
Výstavná "dvojvěžová" vila čp. 644-I na Sukově nám.
Výstavná "dvojvěžová" vila čp. 644-I na Sukově nám.
Typická zástavba sídliště.
Typická zástavba sídliště.

Průvodcem po zvenku velmi nenápadném domě byl jeho současný majitel, pan Marek Kadlec, vystudovaný historik.

Rekonstruovaný rodinný dům Maximiliana Nettla z roku 1936, Nettlovu vilu, najdete v Liberci na křižovatce ulic Přemyslova a Na Okruhu.

Sídliště Obecně prospěšné stavební společnosti

Gorkého, Mozartova, Dvořákova, Sukovo nám.

O stavbě

Návrh uliční sítě nového sídliště, vycházející ještě z houževnatě přežívající pravidelné klasicistní šachovnice, vypracoval v roce 1894 ateliér Obecně prospěšné stavební společnosti "Gemeinnüztige Baugesellschaft" pod vedením Ernsta Schäfera. Společnost postavila na šedesát menších rodinných domů a centrum nového sídliště tvořilo parkově upravené Sukovo náměstí. Při výstavbě jednotlivých domů stavebníci museli předem souhlasit s pravidly společnosti, tykajícími se především zákazu dodatečných stavebních úprav a provozování jakéhokoliv řemesla v prostoru sídliště. Ploty jednotlivých domů zároveň musely být zhotoveny pouze v jedné dílně, aby se docílilo jednotnějšího vzhledu, a stejně tak i osázení zahrad bylo regulováno spolkem "Naturfreunde". Výstavba sídliště proběhla v letech 1895-1901 a i díky značným omezením pro stavebníky má dodnes takřka lázeňský charakter. Přestože je na jednotlivých domech sídliště patrná snaha o jednotný architektonický výraz (oblíbený byl zejména motiv věžičky) a silný vliv doznívajícího historismu, objevují se současně prvky nastupující secese.

(zdroj: https://liberec-reichenberg.net/stavby/karta/nazev/47-sidliste-obecne-prospesne-stavebni-spolecnosti

 )

Výřez z plánové dokumentace domu čp. 591-I v Gorkého ulici.
Výřez z plánové dokumentace domu čp. 591-I v Gorkého ulici.
Detail fasády domu čp. 644-I.
Detail fasády domu čp. 644-I.
Pohled do Dvořákovy ulice.
Pohled do Dvořákovy ulice.
Mozaretova čp.6 v roce 1992
Mozaretova čp.6 v roce 1992
Na okruhu čp. 17 a 19 v 1992 a 30.4.2023
Na okruhu čp. 17 a 19 v 1992 a 30.4.2023
Mozartova čp. 6 v roce 1992 a 30.4.2023
Mozartova čp. 6 v roce 1992 a 30.4.2023
Na okruhu čp. 17 a 19 v roce 1992
Na okruhu čp. 17 a 19 v roce 1992
Zborovská ulice v roce 1992
Zborovská ulice v roce 1992
Zborovská ulice 1992 a 30.4.2023
Zborovská ulice 1992 a 30.4.2023
Zborovská ulice v roce 1992 a 20.4.2023
Zborovská ulice v roce 1992 a 20.4.2023
Zborovská ulice v roce 1992
Zborovská ulice v roce 1992

Dvořákova ulice 633/12

pohled ze Zborovské ulice na tzv. sluneční dům v Mozartově ulici
pohled ze Zborovské ulice na tzv. sluneční dům v Mozartově ulici
Dvořákova čp.12 v roce 1992
Dvořákova čp.12 v roce 1992
investorem domu byl gymnaziální profesor Gustav Feierfeil
archiv Jaroslav Zeman
archiv Jaroslav Zeman
Dvořákova čp.12 v roce 1992 a 20.4.2023
Dvořákova čp.12 v roce 1992 a 20.4.2023
1901 (archiv T.Majer)
1901 (archiv T.Majer)
Dvořákova 626/5 (M.Gergelčík)
Dvořákova 626/5 (M.Gergelčík)

(Mozartova čp. 679/21)

Některé domy jsou opravdu skvostné. Člověk musí obdivovat nápaditost architektů, kteří vymýšleli vzhled domů před 100 lety.

archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Mozartova ulice
Mozartova ulice
Mozartova ulice kolem roku 1910 a 9,.10.2022
Mozartova ulice kolem roku 1910 a 9,.10.2022
1906 (zdroj: https://www.ebay.de )
1906 (zdroj: https://www.ebay.de )
Křižovatka na Štefánikově náměstí v roce 1906 (archiv J.Peterka)
Křižovatka na Štefánikově náměstí v roce 1906 (archiv J.Peterka)
Dnes už takový obrázek nepořídíme (archiv Čech Lands)
Dnes už takový obrázek nepořídíme (archiv Čech Lands)
Fotografie z odsunu libereckých Němců a aktuální srovnávací foto (Zdroj: Příběhy ulic Liberce). Zborovská ulice (Hans Oldskull)
Fotografie z odsunu libereckých Němců a aktuální srovnávací foto (Zdroj: Příběhy ulic Liberce). Zborovská ulice (Hans Oldskull)
Fasády vily na výřezu z původní plánové dokumentace.  Stavební archiv MML
Fasády vily na výřezu z původní plánové dokumentace. Stavební archiv MML
Hala  Deutsche Kunst und Dekoration
Hala Deutsche Kunst und Dekoration
Dámský pokoj.
Dámský pokoj.
Detail hedvábného závěsu, na kterém spolupracovala i Margoldova první manželka Ella.
Detail hedvábného závěsu, na kterém spolupracovala i Margoldova první manželka Ella.
Ložní skříň
Ložní skříň

Byt JUDr. Walthera Perlmanna

Údolní 903 | Liberec - Staré Město

Autor: Emanuel Josef Margold

Účel stavby: Obytný dům

Výstavba: 1913 - 1913

Sloh: Secese

O stavbě

Nedochovaný liberecký interiér byl reprezentativní ukázkou vytříbeného, luxusního vídeňského "Raumkunstu," v němž každá jednotlivost tvoří součást celku, navrženého architektem a zahrnuje veškeré vybavení, od nábytku až po tapety a kliky. Interiér Margold navrhl do vily, vyprojektované významným libereckým stavitelem Adolfem Hornem. Stavební povolení bylo uděleno 12. 7. 1913 a povolení k užívání vily 18. 6. 1914. V plánové dokumentaci uložené ve stavebním archivu se bohužel nedochovala žádná zmínka o Margoldově práci pro doktora Perlmanna a tak jsme odkázáni pouze na dobové fotografie, publikované v prestižním periodiku Deutsche Kunst und Dekoration.

zdroj:https://liberec-reichenberg.net/stavby/karta/nazev/105-byt-judr-walthera-perlmanna

Půdorys přízemí.  Stavební archiv MML
Půdorys přízemí. Stavební archiv MML
Jídelna.  Deutsche Kunst und Dekoration
Jídelna. Deutsche Kunst und Dekoration
Jídelna.
Jídelna.
Lustr.
Lustr.
Dámská ložnice.
Dámská ložnice.