Větrný mlýn 

18.07.2020
F188 Windmühle in Franzendorf. Liberec, větrný mlýn ve Františkově u Liberce. Bez datace. Autor: neuveden. (zdroj: archiv Severočeského muzea v Liberci
F188 Windmühle in Franzendorf. Liberec, větrný mlýn ve Františkově u Liberce. Bez datace. Autor: neuveden. (zdroj: archiv Severočeského muzea v Liberci
Zdroj: Severočeské muzeum v Liberci inv.č. 2787 Fotografii jsem upravil pro lepší kontrast a ostrost. (archiv J.Peterka)
Zdroj: Severočeské muzeum v Liberci inv.č. 2787 Fotografii jsem upravil pro lepší kontrast a ostrost. (archiv J.Peterka)

Větrný mlýn

byl dominantou Františkova v Liberci. nemovitost zakoupil v roce 1830 Josef Lopffter z Dolního Růžodolu a mlýn postavil někdy v letech 1830 - 1843 na hranicích s Dolním Růžodolem. Stával v místech mezi dnešními domy čp.243 a 240 - X. Majitel později nechal budovu opravit na tříposchoďové obydlí obývané do roku 1908. V roce 1911 byly zbytky stavby odstraněny. (zdroj Kniha o Liberci, J.Bock - Františkov 1657 - 2007)

Františkovský větrný mlýn, navržený stavitelem Johannem Mikschem, 

si nechal roku 1854 postavit sedlák Josef Löffler. Využíval jej však pouze deset let a poté, doplněn o přístavky, sloužil jeho rodině jako obydlí, stržen byl roku 1911. 

(pozn.  zde se informace o vzniku mlýna liší od J.Bocka, který uvádí 1830 - 1843)

zdroj: ZMIZELÉ ČECHY - LIBEREC, autorky Hana Chocholoušková a Markéta Lhotová, 2010, vydavatel Paseka

Na katastrálním území Františkov, těsně při hranicích a katastrem Růžová I, zřídil v roce 1854 sedlák Josef Löffer na pozemkové parcele č. 843 zděný větrný mlýn. Mlýn byl postaven na stavební parcele č. 148. Stavení čp. 25 stálo na JJV od mlýna přes cestu, ve vzdálenosti asi 300 m. Již před tím postavil roku 1848 Löffer žentour, hnaný lidskou silou, ale ten se neosvědčil. 

Avšak ani s větrným mlýnem nebyl spokojen, roku 1863 odňal mlýnu křídla a budovu adaptoval na tři obytné jednotky. Roku 1893 byla sňata původní střecha. Stavba později chátrala a roku 1911 byla odstraněna i budova někdejšího větrného mlýna . Nadmořská výška lokality je cca 395 m . 

(zdroj: https://www.povetrnik.cz/de/mills/detail/357)