Rekonstrukce - rok 2023

18.08.2021
Na nároží ulic Voroněžská a U Náspu proběhla v několika etapách citlivá oprava fasády činžovní vily z roku 1887. Třebaže se dům nachází za hranicí městské památkové zóny, tamní společenství vlastníků dlouhodobě spolupracuje s Národním památkovým ústavem. Finanční prostředky z programu byly využity na dokončovací práce, došlo k opravě soklu domu, kamenných sloupů brány a jejich osazení čučky.
Na nároží ulic Voroněžská a U Náspu proběhla v několika etapách citlivá oprava fasády činžovní vily z roku 1887. Třebaže se dům nachází za hranicí městské památkové zóny, tamní společenství vlastníků dlouhodobě spolupracuje s Národním památkovým ústavem. Finanční prostředky z programu byly využity na dokončovací práce, došlo k opravě soklu domu, kamenných sloupů brány a jejich osazení čučky.
Taktéž „protozahradní“ městečko Kristiánov (dnes západní část stejnojmenné čtvrti) bylo částečně transformováno na blokovou zástavbu. Zatímco východní strana ulice 8. března náležící do areálu bývalých tiskáren si uchovala drobné měřítko z přelomu 18. a 19. století, na západní straně vyrostly postupem času mohutnější, avšak nikoli nezajímavé městské domy. Družstvo vlastnící dům čp. 20 požádalo o příspěvek na pořízení replik okenních výplní. Byla rovněž zateplena střecha a obnovou prošly i omítky, jejich nátěr nyní lépe koresponduje se sousedním domem U Páva.
Taktéž „protozahradní“ městečko Kristiánov (dnes západní část stejnojmenné čtvrti) bylo částečně transformováno na blokovou zástavbu. Zatímco východní strana ulice 8. března náležící do areálu bývalých tiskáren si uchovala drobné měřítko z přelomu 18. a 19. století, na západní straně vyrostly postupem času mohutnější, avšak nikoli nezajímavé městské domy. Družstvo vlastnící dům čp. 20 požádalo o příspěvek na pořízení replik okenních výplní. Byla rovněž zateplena střecha a obnovou prošly i omítky, jejich nátěr nyní lépe koresponduje se sousedním domem U Páva.
Elegantní artdecově laděné, jak čas běží, sídlo několika známých zejména kavárenských podniků, je opět drahokamem Husovy ulice. Podpora z programu se týkala zejména opravy fasády v partii s terasou.
Elegantní artdecově laděné, jak čas běží, sídlo několika známých zejména kavárenských podniků, je opět drahokamem Husovy ulice. Podpora z programu se týkala zejména opravy fasády v partii s terasou.
Rodný dům skladatele Karla Vacka (1902–1982) v městské památkové zóně patří díky výrazné pamětní desce k nejznámějším domům svérázné novoměstské lokality „Na Ladech“ mezi jižní částí Sokolovského náměstí a „Papírákem“ na jedné straně a Keilovým vrchem na straně druhé. Přesto se v kontrastu s upomínkou na rodáka jevil stav jeho fasády a výplní otvorů dlouho jako kritický. Po provedeném zásahu dávají o letitém chátrání navenek znát už jen stav vchodových dveří a schodiště čekající na doplnění schodnic.
Rodný dům skladatele Karla Vacka (1902–1982) v městské památkové zóně patří díky výrazné pamětní desce k nejznámějším domům svérázné novoměstské lokality „Na Ladech“ mezi jižní částí Sokolovského náměstí a „Papírákem“ na jedné straně a Keilovým vrchem na straně druhé. Přesto se v kontrastu s upomínkou na rodáka jevil stav jeho fasády a výplní otvorů dlouho jako kritický. Po provedeném zásahu dávají o letitém chátrání navenek znát už jen stav vchodových dveří a schodiště čekající na doplnění schodnic.

Nyní zpracováváme přijaté žádosti o příspěvek z druhého ročníku 

Programu obnovy historicky cenných objektů v MPZ a MZIP (městské památkové zóně a městské zóně intenzivní péče) dotačního fondu SML. Program nabízí žadatelům částečnou náhradu nákladů spojených s obnovou autentických a historických prvků ve významných lokalitách města. Projekty vznikají ve spolupráci s Památkáři jsou tu pro Vás (https://www.facebook.com/npuliberec). Některé projekty podpořené minulý rok se již nyní rekonstruují a nebo jsou již realizovány viz. obrazová dokumentace stavu PŘED a PO.

(zdroj: KAM)

Historie objektu s číslem popisným 70 na ulici 5. května v městské památkové zóně sahá do roku 1831, kdy vznikl jako součást charakteristické zástavby Filipova Města tvořené klasicistními domky s malými zahrádkami. Na konci 19. století a začátku 20. století prošla tato část města proměnou, v případě domu 70 zůstalo u přístavby a úpravy dekoru fasády realizované roku 1887. Provedená sanace omítek a doplnění nátěrů vedly ke sjednocení a kultivaci vzhledu domu na frekventované ulici.
Historie objektu s číslem popisným 70 na ulici 5. května v městské památkové zóně sahá do roku 1831, kdy vznikl jako součást charakteristické zástavby Filipova Města tvořené klasicistními domky s malými zahrádkami. Na konci 19. století a začátku 20. století prošla tato část města proměnou, v případě domu 70 zůstalo u přístavby a úpravy dekoru fasády realizované roku 1887. Provedená sanace omítek a doplnění nátěrů vedly ke sjednocení a kultivaci vzhledu domu na frekventované ulici.
Městský dům čp. 327 z roku 1909 na nároží ulic 5. května a (Ignáta) Herrmanna – na ceduli chybně uvedeného jako „Hermanna“ – zaujme v zástavbě liberecké památkové zóny svým provedením fasády. Ušpiněné a opadané secesní omítky by na leckoho nezapůsobily příliš pozitivně, avšak mezi nimi prosvítalo nezvyklé sgrafito. Finančně nákladná a řemeslně náročná oprava přináší žádoucí rozjasnění a vybarvení vyšších podlaží. Naopak výkladce by si jistě zasloužily větší střídmost a regulaci reklamního smogu, na který už současný vyhlášený program myslí.
Městský dům čp. 327 z roku 1909 na nároží ulic 5. května a (Ignáta) Herrmanna – na ceduli chybně uvedeného jako „Hermanna“ – zaujme v zástavbě liberecké památkové zóny svým provedením fasády. Ušpiněné a opadané secesní omítky by na leckoho nezapůsobily příliš pozitivně, avšak mezi nimi prosvítalo nezvyklé sgrafito. Finančně nákladná a řemeslně náročná oprava přináší žádoucí rozjasnění a vybarvení vyšších podlaží. Naopak výkladce by si jistě zasloužily větší střídmost a regulaci reklamního smogu, na který už současný vyhlášený program myslí.
Vila čp. 127 v Klášterní ulici z roku 1905 navržená Antonem Worfem sloužila v následujícím roce během proslulé Deutschböhmische Ausstellung Reichenberg jako správní budova a poštovní úřad. Zajímavý soubor vzorových vil (či snad viladomů) se nachází již za hranicí památkové zóny, tím spíše nám dělá radost nadšení majitele bytové jednotky 127/3 z nákupu kultivovaných replik nahrazujících krásná, leč dožilá okna.
Vila čp. 127 v Klášterní ulici z roku 1905 navržená Antonem Worfem sloužila v následujícím roce během proslulé Deutschböhmische Ausstellung Reichenberg jako správní budova a poštovní úřad. Zajímavý soubor vzorových vil (či snad viladomů) se nachází již za hranicí památkové zóny, tím spíše nám dělá radost nadšení majitele bytové jednotky 127/3 z nákupu kultivovaných replik nahrazujících krásná, leč dožilá okna.
V Purkyňově ulici probíhá betonáž nového jádra oplocení kolem vily čp. 547 z roku 1939 navržené známým libereckým architektem Maxem Kühnem. Původní omítané oplocení bylo degradováno povětrnostními vlivy, zejména pak vodou z přilehlého chodníku, který byl obnoven a opatřen hydroizolací v rámci nedávné akce „Souvislá údržba po opravách IS – Slovanské údolí a Javorová, Liberec“. Dožilé byly i dřevěné plotové dílce, ty mají být nahrazeny novými prvky obdobných rozměrů. Počítá se i s úpravou vstupních branek.
V Purkyňově ulici probíhá betonáž nového jádra oplocení kolem vily čp. 547 z roku 1939 navržené známým libereckým architektem Maxem Kühnem. Původní omítané oplocení bylo degradováno povětrnostními vlivy, zejména pak vodou z přilehlého chodníku, který byl obnoven a opatřen hydroizolací v rámci nedávné akce „Souvislá údržba po opravách IS – Slovanské údolí a Javorová, Liberec“. Dožilé byly i dřevěné plotové dílce, ty mají být nahrazeny novými prvky obdobných rozměrů. Počítá se i s úpravou vstupních branek.