Roland a špička radnice

10.11.2021
archiv L. Mencl
archiv L. Mencl
Originál rytíře po zrestaurování byl vystaven v muzeu, jeho kopie se vrátila na věž radnice.
Originál rytíře po zrestaurování byl vystaven v muzeu, jeho kopie se vrátila na věž radnice.
repplika přes instalací na věž
repplika přes instalací na věž

Rytíř drží korouhev s pozlacenou špicí, která slouží jako hromosvod. Je totiž nejvyšším bodem na radnici. Korouhev s letopočtem se otáčí, kdyby byla pevná, vítr by mohl sochu shodit. Pohyblivý je i meč. Měděná postava Rolanda s bronzovými, ocelovými a zlatými prvky měří 2,2 metru a váží 138 kilogramů.

Socha zdobila budovu městského úřadu od roku 1891 a předlohou pro ni se stala postava Rathausmanna z vídeňské radnice. V roce 1952 rytíře z věže přikázali sejmout komunističtí funkcionáři a místo něj se nad Libercem vypínala pěticípá hvězda. Z radnice zmizela 11. prosince 1989 a vystřídal ji český lev. Umístění sochy na věž se stalo součástí našich plánů vrátit radnici původní eleganci," uvedl tajemník magistrátu Marek Řeháček. Rozhodnutí o výrobě repliky rytíře nevznikalo snadno, ve vedení města však nakonec převážily hlasy pro.  Na špičku věže se tedy umístila replika Rolanda.

Replika vychází z originálu rytíře uloženého v Severočeském muzeu. Měděná postava s bronzovými, ocelovými a zlatými prvky měří 2,2 metru a váží 138 kilogramů. Stála více než 2,7 milionu korun a restaurátoři Jan Nikendey a Milan Zdeněk ji dělali od začátku letošního roku. Rytíř drží korouhev s pozlacenou špicí, která slouží jako hromosvod. Je totiž nejvyšším bodem na radnici. Korouhev s letopočtem se otáčí, kdyby byla pevná, vítr by mohl sochu shodit. Pohyblivý je i meč. Podle projektanta rekonstrukce radniční věže Josefa Patrného vydrží rytíř na budově mnoho desítek let a v budoucnu se zřejmě potáhne zelenou patinou.

(zdroj:https://liberec.rozhlas.cz/rytir-roland-se-vraci-na-radnici-6026681 )

Stěhování originálu sochy Rolanda z libereckého muzea do ústeckého v roce 2017, když byl součástí expozice a výstavy  Cizí dům? o architektuře českých Němců mezi lety 1848 až 1891. Roland je typickým představitelem německého živlu v Čechách. Jeden ze symbolů, u kterých se architektura českých Němců lišila od architektury českých Čechů
Stěhování originálu sochy Rolanda z libereckého muzea do ústeckého v roce 2017, když byl součástí expozice a výstavy Cizí dům? o architektuře českých Němců mezi lety 1848 až 1891. Roland je typickým představitelem německého živlu v Čechách. Jeden ze symbolů, u kterých se architektura českých Němců lišila od architektury českých Čechů

Lidová přezdívka Roland odkazuje na hrdinu starých francouzských eposů, někteří i tvrdí, že jde o Havla z Lemberka, zakladatele hradu u Jablonného v Podještědí a jednoho z nejvýznamnějších dvořanů krále Václava I.
Nebo je to snad pověstný Siegfried ze starogermánských bájí, postavený na radnici Němci? Nebo snad některý z pánů z Redernu? Ne, není to ani jeden. Není to totiž nikdo. Jedná se o bezejmenného rytíře, ochránce města Liberce a jeho městských práv. Z věže shlíží od roku 1891.

Navrhl ho architekt radnice Franz von Neumann - a stejně jako budova je prakticky kopií vídeňské radnice, i náš rytíř vychází z vídeňského Rathausmanna (Radničního muže). Než jeho místo usurpovala pěticípá hvězda, vydržel město chránit plných 60 let, do roku 1952. Po revoluci se nevrátil, českého lva z roku 1990 nahradil až roku 2005. Nikdo neví, jak dlouho vydrží, ale být to může vlastně kdokoliv. Fantazii se totiž meze nekladou.
Zdroj: https://liberecky.denik.cz/zpravy_region/kdo-to-vlastne-stoji-na-radnici20100909.html

1952

Fotografie z roku 1952 - sundání Rytíře z liberecké radnice. (archiv Jan Simon)
Fotografie z roku 1952 - sundání Rytíře z liberecké radnice. (archiv Jan Simon)

1968

Jan Kyncl v srpnu 1968 se svou horolezeckou partou vylezl na věž liberecké radnice, kde na protest proti okupaci ČSSR vojsky Varšavské smlouvy vyvěsil černou vlajku.
Jan Kyncl v srpnu 1968 se svou horolezeckou partou vylezl na věž liberecké radnice, kde na protest proti okupaci ČSSR vojsky Varšavské smlouvy vyvěsil černou vlajku.
archiv Václav Honzejk
archiv Václav Honzejk

1989

v listopadu 1989 vyvěšena česká vlajka
v listopadu 1989 vyvěšena česká vlajka
Jak se dávala hvězda na libereckou radnici. (archiv Václav Honzejk) Pamatuji, že jsem chodil do prvního ročníku stavební průmyslovky a z okna třídy bylo na věž radnice vidět. Tak jsme se dívali jak jí montují. To bylo v roce 1955 až 1956. (archiv František Zikmund)
Jak se dávala hvězda na libereckou radnici. (archiv Václav Honzejk) Pamatuji, že jsem chodil do prvního ročníku stavební průmyslovky a z okna třídy bylo na věž radnice vidět. Tak jsme se dívali jak jí montují. To bylo v roce 1955 až 1956. (archiv František Zikmund)

2005

kopie je vyrobená v dílnách turnovského restauratéra Milana Zdeňka a jabloneckého uměleckého kováře Jana Nikendey.
kopie je vyrobená v dílnách turnovského restauratéra Milana Zdeňka a jabloneckého uměleckého kováře Jana Nikendey.
Josef Horník a Karel Koukal (vpravo) po sejmutí rytíře z věže radnice v květnu 1952
Josef Horník a Karel Koukal (vpravo) po sejmutí rytíře z věže radnice v květnu 1952
Český lev ve vestibulu radnice.
Český lev ve vestibulu radnice.

RATHAUSMANN NEBOLI RADNIČNÍ RYTÍŘ

V březnu 2023 jsme od anonymního dárce dostali několik desítek historických pohlednic. Jejich stav sice není stoprocentní, přesto jsme za ně rádi a tímto velice děkujeme. Čtyři darované snímky zachycují snímání rytíře 20. května 1952 z věže radnice v Liberci. Tato nenápadná událost na dlouhá léta zpřetrhala povědomí Liberečanů o tom, že vůbec na radnici nějaký rytíř byl a co pro obyvatele znamenal. Dobový jazyk padesátých let napřímo hovořil o sejmutí symbolu nacistické rozpínavosti a germanizace, zároveň se opíral o nutnost sundání rytíře se střechy z důvodu technických závad na střeše, výměny krytiny a oplechování. Dle dostupných zpráv se střecha radnice naposledy opravovala roku 1911, statika a upevnění rytíře v roce 1920.Instalace rytíře, Rathausmanna nebo Wimpelträgera, jak se mu tehdy stroze říkalo, na 56metrovou věž radnice proběhla 22. září 1891, krátce před říjnovou návštěvou císaře Františka Josefa I. v Liberci. Na korouhvi nese letopočet 1892, snad připomínající stržení věže staré renesanční radnice. Model rytíře vytvořil profesor Emanuel Gerhart z Liberce. Během prvoválečných let byl motiv rytíře využit jako symbol válečné pomoci a sbírkové činnosti. Po první světové válce se tento symbol ochrany města a jeho práv dále rozvíjel a košatil. O postavě rytíře vznikaly lidové písně, říkadla či pověsti. Do Liberce přišedší učitel a spisovatel Paul Rainer (1885–1938) lidovou slovesnost uchopil v podobě pohádky Die Stadt an der Neiße (1932?) o dvou chudých dětech, kam umně zakomponoval nejen postavu radničního rytíře, ale i dalších postav – zvláště Neptuna, Liberečanům známé postavy z kašny na náměstí, otce Ještěda, tety Nisy nebo draka z Dračího kamene. Jmenovaná kniha vyšla v bilingvním provedení roku 2010 (nakl. Bor), Rainer poprvé postavu Rathausmanna ovšem oživil v Reichenberger Zeitung v roce 1915.Snímky "snímání" v květnu 1952 pořídila liberecká Fotocentrála, která následně zájemcům fotopohlednice prodávala. Na sérii můžeme vidět dřevěné lešení s žebříky, po nichž vzhůru stoupají dva muži, jedním z nich byl Josef Horník z Arnoltic u Děčína, bývalý letecký mechanik, který měl na starosti hlavní výškové práce – sejmutí rytíře a upevnění nové pěticípé hvězdy. K ruce měl Karla Koukala, rovněž z Arnoltic. Oba muži nejprve demontovali prapor s korouhví a pak část přilby, hlavní tělo rytíře pomalu spouštěli po lešení směrem dolů k žebříkům, aby jednotlivé díly podkrovím radnice snesli. Po ukončení akce se Horník a Koukal s rytířem u dveří radnice na památku vyfotili. Poté byla instalována hvězda, v dobovém úzu symbol pokroku, míru a štěstí pracujícího lidu celého světa, hvězda na věži vydržela až do 11. prosince 1989. Roku 1990 byla hvězda nahrazena českým lvem, který je k vidění v prostorách radnice. Rytíř se vrátil v podobě kopie na radniční věž roku 2005, jeho originál můžete vidět v naší expozici Liberecké fragmenty.

Autor příspěvku Severočeské muzeum v Liberci

Během první světové války sloužil rytíř jako symbol válečné pomoci a sbírkové činnosti
Během první světové války sloužil rytíř jako symbol válečné pomoci a sbírkové činnosti
Kopie rytíře z vídeňské radnice v parku nedaleko této budovy.
Kopie rytíře z vídeňské radnice v parku nedaleko této budovy.

PŘÍBĚH RADNIČNÍHO RYTÍŘE

Vítězný soutěžní návrh na libereckou radnici od Franze von Neumanna počítal s umístěním rytíře s korouhví na vrcholu věže. Nebyl to však návrh nijak originální. Franz von Neumann dobře věděl, jak se zavděčit místním radním, kteří se v té době upínali k Vídni, jako k hlavnímu městu monarchie. A právě zde se architekt inspiroval novou vídeňskou radnicí (jak stavbou, tak výzdobou), která byla završena, jak jinak, rytířem s korouhví. Architekt, spolupracovník Friedricha Schmidta, realizátora vídeňské radnice, se chtěl tak moc inspirovat tímto dílem, že si ani neuvědomil, že se k neorenesanční radnici takto staromódně oděný rytíř příliš nehodí. Návrh dle Neumannova náčrtu zhotovil profesor liberecké průmyslové školy Emanuel Gerhart. Rytíř byl realizován v kovu ve Vídni v dílně Alexandra Beschornera a měří 2,2 metry. V ruce drží korouhev s letopočtem 1892, což byl původně rok, kdy měla být radnice dokončena. Rytíř byl osazen na libereckou radniční věž už 22. září 1891. V roce 1952 byl z věže sejmut a nahradila jej pěticípá hvězda. V roce 1991 se na radnici objevil znak českého lva, který byl v roce 2005 nahrazen kopií radničního rytíře Rolanda. Originál sochy si můžete prohlédnout v Severočeském muzeu

zdroj: https://www.facebook.com/100063678394923/posts/935078895291382/

Hvězda na radnici.
Hvězda na radnici.
Snímání rytíře z věže radnice 20. května 1952
Snímání rytíře z věže radnice 20. května 1952
Po sejmutí rytíře byla na věž radnice instalována hvězda
Po sejmutí rytíře byla na věž radnice instalována hvězda

...od Rolanda, výš už to nejde,l.p. 2004...

(foto Petr Šimr)

Rytíř hledící na Ještěd. (2023 - foto André P. Schwarzkopf Profoa)
Rytíř hledící na Ještěd. (2023 - foto André P. Schwarzkopf Profoa)

Pohled z radniční věže v roce 1946 

(archiv Svatopluka Technika)