Střední průmyslová škola stavební

14.03.2020

Liberecká průmyslová škola byla zřízena už v roce 1876 a byla po brněnské a černovické, ležící v nejvýchodnějším cípu rakouské říše, v Bukovině (dnešní Ukrajina), třetí průmyslovou školou založenou mimo vlastní území Rakous. V Praze se otvírá vyšší průmyslová škola až o třináct let později. Jen v Plzni byla německá průmyslová škola založena současně. Liberec se tak stal pro svou zeměpisnou polohu přirozeným centrem odborného školství celé severní oblasti rakousko-uherské monarchie.

Počtem studijních oborů byla státní průmyslová škola v Liberci nejobsáhlejší průmyslovou školou v celém Rakousku-Uhersku, měla hned od počátku šest odborných škol. Pod společným ředitelstvím tu byla současně otevřena vyšší průmyslová škola, dělící se na stavitelskou, strojnickou a chemickou, dále mistrovská škola rovněž s oddělením stavebním, strojním a chemickým a řemeslnická pokračovací škola, členící se na školu kresličskou a modelářskou.

V roce 1953 se Střední průmyslová škola stavební v Liberci (plným názvem Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace) oddělila od původní průmyslové školy, která sídlila v budově na Masarykově ulici. Stavebka se přestěhovala na Sokolovském náměstí v Liberci a její součástí jsou dnes i historické objekty Valdštejnských domků a Appeltův dům. Školu navštěvuje ročně více, než 300 žáků. Všechny vyučované obory jsou zakončeny maturitní zkouškou.

Stavebka v současnosti

Stavebka Liberec je první volbou pro všechny ambiciózní uchazeče, kteří se zajímají o stavební obory, chtějí se v této oblasti rozvíjet a touží v životě něco dokázat. Jsou připraveni věnovat se studiu a nevadí jim, že občas je nutné věnovat mu čas i mimo školní lavice. Žáci získávají dostatek příležitostí pro rozvoj a využití svého potenciálu. Absolventi školy nemají s uplatněním problém, nabídky práce dostávají většinou už během studia. Stavebka Liberec je zárukou kvalitního vzdělání. Vychovává profesionály ve stavebnictví a geodezii a její absolventi jsou skvěle připraveni nejen na praxi, ale také na studium na vysoké škole.

Valdštejnské domky v Liberci|foto: Radek Petrášek / ČTK
Valdštejnské domky v Liberci|foto: Radek Petrášek / ČTK
Valdštejnské domky v Liberci mají nové střechy|foto: Radek Petrášek / ČTK
Valdštejnské domky v Liberci mají nové střechy|foto: Radek Petrášek / ČTK
Druhá strana Valdštejnských domků ve Větrné ulici - Střední škola průmyslová stavební (M.Gergelčík)
Druhá strana Valdštejnských domků ve Větrné ulici - Střední škola průmyslová stavební (M.Gergelčík)