Ulice Na Bojišti a Americká

02.10.2021

Na Bojišti

archiv Petr Ruprecht
archiv Petr Ruprecht

Na Jeřábu
Liberecká čtvrť Jeřáb v roce 1916

Když bylo postupně v 17. století rozlehlé území Rosenthalu (Růžodolu) na levém břehu Nisy rozděleno na několik obcí, část připadla i vlastnímu Liberci; později se stala jeho 3. městskou čtvrtí. Jméno Jeřáb, německy Kranich, je poprvé uváděno r.1612.
Pohlednici, fotografované asi z oblasti železniční trati, dominuje obrovská pozdně secesní školní budova III/651 z roku 1916 na rohu Americké ulice a Na Bojišti (v dubnu 1757 se zde utkalo pruské a rakouské vojsko). Vyučovalo se v ní také až 40 učňovských oborů, od roku 1919 zde bylo i 1. české státní reformované gymnázium. Střední a odborné školy jsou zde dodnes.
V roce 1929-1934 byly postupně přistavěny další budovy a také tělocvična a "školní" městské lázně. Dobře je dodnes zachovaný i mohutný dvojdům 645 a 646/III šikmo vpravo pod školou na rohu Americké a Chodské ulice i světlý, dnes "podnikatelský" polyfunkční dům 547/III vpravo od něj.

Tato " prerie " Na Bojišti mezi Anglickou ulicí a ulicí Na Bojišti, dnes zastaveno... 🙁 kde si místní děti hodně vyhrály, domy v pozadí stojí ve Vysoké ulici (archiv Irena Laska)
Tato " prerie " Na Bojišti mezi Anglickou ulicí a ulicí Na Bojišti, dnes zastaveno... 🙁 kde si místní děti hodně vyhrály, domy v pozadí stojí ve Vysoké ulici (archiv Irena Laska)
Původní škola Na Jeřábu (Kranichschule)  byla provizorně umístěna na Hanychovské ulici v čp.596 (foto 1909) (zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb
Původní škola Na Jeřábu (Kranichschule) byla provizorně umístěna na Hanychovské ulici v čp.596 (foto 1909) (zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb
 nové postavená škola v ulici Na Bojišti (foto 20.léta 20.století)  (Zdroj J. Bock - Liberec III - Jeřáb)
nové postavená škola v ulici Na Bojišti (foto 20.léta 20.století) (Zdroj J. Bock - Liberec III - Jeřáb)
archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla
1937-obecná škola na Jeřábu (archiv T.Majer)
1937-obecná škola na Jeřábu (archiv T.Majer)

škola Na Jeřábu (Kranichschule)

Žáci, učitelé a další personál na schodech hlavního vchodu školy Na Jeřábu kolem roku 1918.  (zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb)
Žáci, učitelé a další personál na schodech hlavního vchodu školy Na Jeřábu kolem roku 1918. (zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb)
Obě školy s hřištěm v průběhu stavby tělocvičny v Beskydské ulici (rok 1933)  (zdroj. J.Bock - Liberec III - Jeřáb)
Obě školy s hřištěm v průběhu stavby tělocvičny v Beskydské ulici (rok 1933) (zdroj. J.Bock - Liberec III - Jeřáb)
Učebna se studenty v živnostenské pokračovací škole před rokem 1935  (zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb)
Učebna se studenty v živnostenské pokračovací škole před rokem 1935 (zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb)
Hospodářská škola v Beskydské ulici  (30 léta 20.století) (zdroj: J.Bock - Liberec III - Jeřáb)
Hospodářská škola v Beskydské ulici (30 léta 20.století) (zdroj: J.Bock - Liberec III - Jeřáb)
archiv Luboše Mencla
archiv Luboše Mencla
archiv Josef Malec
archiv Josef Malec
foto z věže ZŠ Na Bojišti
foto z věže ZŠ Na Bojišti

Americká ulice

Americká ul.- tenkrát ještě Nikose Belojanise (archiv L.Mencl)
Americká ul.- tenkrát ještě Nikose Belojanise (archiv L.Mencl)
Americká ulice, za mého dětství Nikose Belojanise (Belojanisova). (archiv Luboš Mencl)
Americká ulice, za mého dětství Nikose Belojanise (Belojanisova). (archiv Luboš Mencl)
Americká (zdroj deutschboehmen.de)
Americká (zdroj deutschboehmen.de)
ulice Arne Nováka (M.Gergelčík)
ulice Arne Nováka (M.Gergelčík)
Walstatgasse (archiv M.Gergelčík)
Walstatgasse (archiv M.Gergelčík)
Americká ulice (foto M.Gergelčík)
Americká ulice (foto M.Gergelčík)
Americká ulice (M.Gergelčík)
Americká ulice (M.Gergelčík)
1920 (archiv O.Musil)
1920 (archiv O.Musil)
Beskydská
Beskydská
Liberecká jatka (zdroj: Ročenka a ukazatel bydlení města Reichenberg pro rok 1909)
Liberecká jatka (zdroj: Ročenka a ukazatel bydlení města Reichenberg pro rok 1909)
Liberecká jatka (zdroj: Ročenka a ukazatel bydlení města Reichenberg pro rok 1909) (archiv Petr Ruprecht)
Liberecká jatka (zdroj: Ročenka a ukazatel bydlení města Reichenberg pro rok 1909) (archiv Petr Ruprecht)
Americká ulice před rokem 1918, v pozadí městská jatka. Zdroj repro z knihy Jiřího Bocka: Liberec III Jeřáb – městská čtvrť v proměnách doby
Americká ulice před rokem 1918, v pozadí městská jatka. Zdroj repro z knihy Jiřího Bocka: Liberec III Jeřáb – městská čtvrť v proměnách doby
Ulice Americká – uprostřed objekt jatek, zcela vpravo bílý dům částečně schovaný za stromy je objekt nyní již zavřené hospody zvané „U jatek“ či  „Na Porážce“, v době vzniku této foto nesl hostinec jméno „Zur Stadt Florenz“. (rok 1920)
Ulice Americká – uprostřed objekt jatek, zcela vpravo bílý dům částečně schovaný za stromy je objekt nyní již zavřené hospody zvané „U jatek“ či „Na Porážce“, v době vzniku této foto nesl hostinec jméno „Zur Stadt Florenz“. (rok 1920)
Jedna čtvrtina party libereckých jatečáků, rok cca 1972🔪🔪🔪🔪🔪 (archiv Zdeněk Legr)
Jedna čtvrtina party libereckých jatečáků, rok cca 1972🔪🔪🔪🔪🔪 (archiv Zdeněk Legr)
archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík
6. 6. 2003 Autor foto: Michal Stahl
6. 6. 2003 Autor foto: Michal Stahl
28. 10. 2003 Autor foto: Michal Stahl
28. 10. 2003 Autor foto: Michal Stahl
12. 6. 2005 Autor foto: Michal Stahl
12. 6. 2005 Autor foto: Michal Stahl

Liberecké jatky

v roce 1909

Za starých časů se prováděla v Liberci se souhlasem městské správy pouze soukromá porážka dobytka. Až roku 1878 podalo společenství řezníků žádost o zřízení veřejných městských jatek. Město poskytlo pro tyto účely objekty zrušené slévárny čp.420 - I ve Zhořelecké ulici (později Městský dvůr). Následujícího roku se tu porazilo 774 kusů velkého a 6108 kusů drobného dobytka. Prostory se ale zanedlouho ukázaly nevyhovující po stránce hygienické i provozní. Bylo proto rozhodnuto postavit nové specializované budovy jatek na nejižnějším cípu tehdejšího katastru Liberce, Na Jeřábu. Podle projektu R. Simona a Adolfa Kaulferse je v letech 1890-97 postavil Adolf Bürger. Závod zahrnuje osm objektů rozmístěných na obdélníkové parcele podél dnešní Americké ulice. Celému komplexu vévodí uprostřed věžovitá budova kotelny s vodojemem na vrcholu. Zajímavou ukázkou secesní architektury je také druhá základní stavba, objekt porážky a chladíren. K východní straně závodu byla přivedena železniční vlečka z nádraží Janův Důl. Vybavení bylo v době zahájení provozu jedno z nejlepších v Čechách. Kapacita jatek stačila dlouho pokrýt potřeby širokého okolí Liberce.
Na konci minulého století využíval značně zrekobstruované objekty Liberecký masný podnik, a.s. Provedl modernizaci, při níž bylo vzácně dbáno na zachování původní secesní architektury. Výhledově se uvažovalo o přebudování celého závodu tak, aby zabezpečoval komplexní masnou výrobu od porážky až po prodej vlastních výrobků.

Pozn. Članek byl psán v roce 1996 a bohužel dnes je situace úplně jiná, než se tehdy plánovalo.

(zdroj Kniha o Liberci)

Liberecká jatka v roce 1911. Zdroj repro z knihy Jiřího Bocka: Liberec III Jeřáb – městská čtvrť v proměnách doby
Liberecká jatka v roce 1911. Zdroj repro z knihy Jiřího Bocka: Liberec III Jeřáb – městská čtvrť v proměnách doby
Americká ulice (M:Gergelčík)
Americká ulice (M:Gergelčík)
Městská jatka, rok 1909
Městská jatka, rok 1909
Autor foto: Michal Stahl
Autor foto: Michal Stahl
28. 10. 2003 Autor foto: Michal Stahl
28. 10. 2003 Autor foto: Michal Stahl
5. 2. 2005 Autor foto: Michal Stahl
5. 2. 2005 Autor foto: Michal Stahl
Městská jatka v roce 2001 (Zdroj: Prázdné domy) (archiv Všichni Čermáci) Tam byla bourárna a expedice masa . Ve sklepech mrazáky . Jezdil jsem tam Avií do konce v roce 1996 .(komentář: Myška Máří Mařanovi)
Městská jatka v roce 2001 (Zdroj: Prázdné domy) (archiv Všichni Čermáci) Tam byla bourárna a expedice masa . Ve sklepech mrazáky . Jezdil jsem tam Avií do konce v roce 1996 .(komentář: Myška Máří Mařanovi)
archiv Vanesa Kirk
archiv Vanesa Kirk
archiv Vanesa Kirk
archiv Vanesa Kirk
letecký snímek části Liberce III za nádražím s okolím v době výstavby domova důchodců a ještě stojícími jatkami (v roce 2000)  (zdroj: J.Bock Liberec III - Jeřáb - Městská čtvrť v proměnách doby)
letecký snímek části Liberce III za nádražím s okolím v době výstavby domova důchodců a ještě stojícími jatkami (v roce 2000) (zdroj: J.Bock Liberec III - Jeřáb - Městská čtvrť v proměnách doby)
Domažlická ulice ve 30.letech (archiv Všichni Čermáci)
Domažlická ulice ve 30.letech (archiv Všichni Čermáci)

Jeden z největších bytových domů v Liberci, nepočítáme-li klasické socialistické paneláky, najdete na rohu Domažlické a Americké ulice. Mohutný činžák zvláštního tvaru jakéhosi neuzavřeného čtyřúhelníku byl postaven v roce 1931. V databázi Živá jména je dům zanesen pod lidovým názvem "Krb", přičemž jeden z respondentů připojil poznámku: "Říkáme to celé desítky let, už … když byla mamka malá, … asi dle tvaru dokola." Jméno Krb ale nevzniklo podle tvaru, jde o překlad z němčiny. Bytový dům totiž postavilo družstvo s názvem Eigener Herd, česky tedy "Vlastní krb". Jméno domu tak svým způsobem přežilo všechny změny režimu. Což se zdaleka nedá říct o Americké ulici, v níž stojí. Ta se za minulého režimu jmenovala Belojannisova, a to podle Nikose Belojannise (1915 –1952), řeckého revolucionáře. Za Němců měla ulice prozaičtější pojmenování: Lange Strasse, tj. Dlouhá ulice.

zdroj: https://mapy.fp.tul.cz/zivajmena?view=article&id=7&catid=8

"Masarykův dům" (Masarykhaus)


V letech 1938 - 1939 proběhla v dnešní Domažlické ulici stavba nájemného domu pro chudé nazývaného "Masarykův dům" (Masarykhaus) přejmenovaného v jejím průběhu na "Kleinstwohnungshaus" čp. 785 (zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb)

Tady je to hezky vidět na snímku z roku 38. V 50. letech tam hřbitov ještě je, v 70. už je zrušen a přeměněn na park. Červeně zakroužkovaný je zbořený dům, zeleně hřbitov. (komentář Jan Trkoš)

Bytový dům postavilo družstvo s názvem Eigener Herd, česky tedy "Vlastní krb". Název se zažil tak, že už mu nikdo jinak neřekl. Posléze se však na původ zapomnělo a pojmenování bylo souzeno, že je dle tvaru půdorysu tohoto komplexu. Tolik tedy k názvu KRB. (komentář Čech Lands)

To mi připomíná jeden polský film, kdy rodina chce ze socialistického Polska poslat fotku příbuzným do USA, kam před válkou emigrovali. Tak také fotí barák, a do oken dají všechno, co mají, aby demonstrovali jak se mají dobře, i na televizor se najde místo .(Leoš Kobr)

Zlínská ulice 630/3 v roce 1922 a 2020

(archiv Jaroslav Hůlka )