Na Perštýně a okolí

03.10.2022

Na Perštýně

Jejda 🤭 tohle už taky není pravda 👀 stojíte na rohu u Annahofu a koukáte nahoru do ulice Na Perštýně #Liberec #Reichenberg z pohledu některých fotek zde, tohle je relativně nedávno a když se podíváte na tu díru co tam je teď, tak to mohlo i zůstat! (kolorování a komentář Starý Liberec)
Jejda 🤭 tohle už taky není pravda 👀 stojíte na rohu u Annahofu a koukáte nahoru do ulice Na Perštýně #Liberec #Reichenberg z pohledu některých fotek zde, tohle je relativně nedávno a když se podíváte na tu díru co tam je teď, tak to mohlo i zůstat! (kolorování a komentář Starý Liberec)
Doufám, že se mi nebudete smát za můj kartografický pokus🙈😁. Každopádně je to jen z hlavy, paměti a od oka😉Takže měřítko si každý upraví sám. Nicméně místo fotografie je označeno červenou šipkou. Třeba jsem se jen trochu trefil a někomu udělám nostalgickou radostnou vzpomínku 😊(Co je zelené bylo dříve opravdu zelené) (kresba Milan Bezucha)
Doufám, že se mi nebudete smát za můj kartografický pokus🙈😁. Každopádně je to jen z hlavy, paměti a od oka😉Takže měřítko si každý upraví sám. Nicméně místo fotografie je označeno červenou šipkou. Třeba jsem se jen trochu trefil a někomu udělám nostalgickou radostnou vzpomínku 😊(Co je zelené bylo dříve opravdu zelené) (kresba Milan Bezucha)
Pohled zřejmě z tiskárny směr Anenský dvůr (archiv Jarda Veselský)
Pohled zřejmě z tiskárny směr Anenský dvůr (archiv Jarda Veselský)
zdroj: https://pohlednice.sbiram.cz/
zdroj: https://pohlednice.sbiram.cz/
Ulice Na Perštýně v roce 1957 (archiv Boveraclubu)
Ulice Na Perštýně v roce 1957 (archiv Boveraclubu)
Křižovatka Na Perštýně x Mlýnská 22.3.1953. (archiv Boveraclubu)
Křižovatka Na Perštýně x Mlýnská 22.3.1953. (archiv Boveraclubu)
Ulice Na Perštýně v roce 1957 (archiv Boveraclubu)
Ulice Na Perštýně v roce 1957 (archiv Boveraclubu)
Křižovatka ulic Moskevské, Na Bídě, Na Pláni, Na Perštýně a Mlýnské v roce 1955 a 8.3.2024
Křižovatka ulic Moskevské, Na Bídě, Na Pláni, Na Perštýně a Mlýnské v roce 1955 a 8.3.2024
Necelé dva měsíce zbývaly 2.11.1954 do zahájení provozu na meziměstské trati Jablonec nad Nisou - Liberec (foto archiv Boveraclubu)
Necelé dva měsíce zbývaly 2.11.1954 do zahájení provozu na meziměstské trati Jablonec nad Nisou - Liberec (foto archiv Boveraclubu)
1955 (foto Erwin Cettineo)
1955 (foto Erwin Cettineo)
únor 1982 (archiv K.Odrážkové)
únor 1982 (archiv K.Odrážkové)
Na Perštýně v únoru1982 (archiv K.Odrážkové) a 3.4.2021
Na Perštýně v únoru1982 (archiv K.Odrážkové) a 3.4.2021
Ulice Na Perštýně v roce 1957 (archiv Boveraclubu) a 9.6.2023
Ulice Na Perštýně v roce 1957 (archiv Boveraclubu) a 9.6.2023
archiv altreichenberg
archiv altreichenberg
Na Perštýně 30.3.1973 a 2.4.2021
Na Perštýně 30.3.1973 a 2.4.2021
Ulice Na Perštýně v roce 1957 (archiv Boveraclubu) a 9.6.2023
Ulice Na Perštýně v roce 1957 (archiv Boveraclubu) a 9.6.2023
28.3.1973 (archiáv Boveraclubu)
28.3.1973 (archiáv Boveraclubu)
Na Perštýně 28.3.1973 a 15.10.2023
Na Perštýně 28.3.1973 a 15.10.2023
Ulice Na Perštýně v roce 1957 (archiv Boveraclubu)
Ulice Na Perštýně v roce 1957 (archiv Boveraclubu)
Pozor na čertíky v troleji!!!😂
Pozor na čertíky v troleji!!!😂
pohled do roku 1973 objektivem Erwina Cettinea. Tramvaj T2 č. 10 vyrazila z Liberce, vjíždí do ulice Na Perštýně a zabočí do Mlýnské.
pohled do roku 1973 objektivem Erwina Cettinea. Tramvaj T2 č. 10 vyrazila z Liberce, vjíždí do ulice Na Perštýně a zabočí do Mlýnské.
Gisbert Jäkl chodil 23.3.1997 u ulice Na Perštýně a zachytil soupravu T3SUCS čísel 72+73.
Gisbert Jäkl chodil 23.3.1997 u ulice Na Perštýně a zachytil soupravu T3SUCS čísel 72+73.
archiv Miluše Kuntová-Oherová
archiv Miluše Kuntová-Oherová
archiv Jaroslav Hůlka
archiv Jaroslav Hůlka
Na Perštýně 70.léta a 21.2.2021
Na Perštýně 70.léta a 21.2.2021
2001 (archiv Pav Karel)
2001 (archiv Pav Karel)
Anenský dvůr
Anenský dvůr
Na Perštýně 15
Na Perštýně 15
archiv Milan Bezucha
archiv Milan Bezucha
Na Perštýně (M.Gergelčík)
Na Perštýně (M.Gergelčík)
2001 (archiv Pav Karel)
2001 (archiv Pav Karel)
Okolí Anenského dvora v roce 1992 a 2020 Vedle mohutné trojboké budovy Anenského dvora vidíme na horním fotu vlevo za ním družstevní obytný dům ( čp.18-V), postavený roku 1980 Pozemními stavbami Liberec podle návrhu Stavoprojektu. (zdroj Kniha o Liberci)
Okolí Anenského dvora v roce 1992 a 2020 Vedle mohutné trojboké budovy Anenského dvora vidíme na horním fotu vlevo za ním družstevní obytný dům ( čp.18-V), postavený roku 1980 Pozemními stavbami Liberec podle návrhu Stavoprojektu. (zdroj Kniha o Liberci)
2001 (archiv Pav Karel)
2001 (archiv Pav Karel)
Ulice na Perštýně v 30.letech a 2020 pravé straně vévodí dům postavený roku 1930 Německým obchodním svazem (Deutscher handels und industriengestalter Verband, čp.368-IV). Domy na protější straně byly zbourány v osmdesátých letech 20.století. Průhled uzavírá v dáli bílý objekt bývalé Bienertovy tkalcovny, stávající v místech dnešního terminálu a točny tramvaje (zdroj Kniha o Liberci)
Ulice na Perštýně v 30.letech a 2020 pravé straně vévodí dům postavený roku 1930 Německým obchodním svazem (Deutscher handels und industriengestalter Verband, čp.368-IV). Domy na protější straně byly zbourány v osmdesátých letech 20.století. Průhled uzavírá v dáli bílý objekt bývalé Bienertovy tkalcovny, stávající v místech dnešního terminálu a točny tramvaje (zdroj Kniha o Liberci)
Ulice na Petštýně (zdroj: https://picclick.de)
Ulice na Petštýně (zdroj: https://picclick.de)

schválně jsem mrkla na staré mapy a pokud se nemýlím, v roce 1938 tam dům byl, v letech 1952-54 už ne (autor komentáře Karla Favrinová)

Mezi farou a domem byla ulice Kominická do Mlýnské.(komentář Miluše Kudrnová)


Poutnická x Fialková ulice
Poutnická x Fialková ulice
Na Perštýně (M. Gergelčík)
Na Perštýně (M. Gergelčík)
kolem roku 1970
kolem roku 1970

Monstrační vrch

Liberec z Monstračního vrchu (první polovina 19.století, mědirytina)
Liberec z Monstračního vrchu (první polovina 19.století, mědirytina)

Severní strana Monstračního vrchu spadá poměrně prudce do údolí Harcovského potoka. Jako hlavní a nejstarší komunikace tudy procházejí ulice Na Perštýně, bývalá zemská cesta z Čech do Lužice. Protože se při ní nacházelo v místě dnešního domu čp. 366 - IV popraviště, říkalo se vrchu také Šibeniční. Na paměť nalezení uloupené monstrance a dalšího náčiní z děkanského kostela byl roku 1737 nedaleko odtud pořízen Friedrichem Josefem Hoffmannem žulový sloup ve tvaru monstrance, po němž získal kopec dnešní jméno. Po více než sto letech byl obnoven Eduardem Schipekem (1863), ale 6.7.1906 do něho uhodil blesk a rozbil ho. Přes dva metry vysoké torzo se dodnes nachází v ulici Nad Teplárnou.

zdroj: R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996

 Pohlednice zachycuje domky v Gollově ulici s Vincentinem v pozadí (dnes základní škola), zůstáváme ještě v Liebiegově městečku. Řada Schmeinerových staveb vycházela ze vzoru klasicistního libereckého domu s mansardovou střechou a vestavěným štítem. Velká pozornost se věnovala úpravě okolí, Většinou byly využívány místní suroviny, jak je patrné z žulových sloupků a podezdívek plotů.

zdroj: Roman Karpaš - Jan Mohr - Pavel Vursta - Kouzlo starých pohlednic Liberecka, 1997

VINCENTINUM (konec 19. stol.)

Spolek sv. Vincence z Paoli (založen 1878, tomuto světci byl zasvěcen z nedaleký kostel na Janském kameni) otevřel roku 1887 utulek zvaný Vincentinum pro chudé školou povinné děti, které zde mohly trávit volný čas po vyučování bod dohledem řádových sestev. O šest let později dostal ústav speciální budovu čp. 394—IV v dnešní Gollově ulici, postavenou v novorománském slohu Ferdinandem Scholzem podle návrhu Adolfa Bürgera. Od roku 1894 zde byl také internát pro studenty. Ústav sloužil dobročinným účelům a péči o děti i za první republiky. Po válce tu byla Charita, přeměněná v padesátých letech na zvláštní školu, které patří i protější dům (čp. 535-IV)

1. ledna 2016 došlo ke sloučení ZŠ praktické a ZŠ speciální Orlí ul. se ZŠ praktickou v Gollově ulici, nový název zní : ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ORLÍ 140/7, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Odloučené pracoviště: Gollova 394/4, Liberec 4, 460 01
Odloučené pracoviště: Gollova 394/4, Liberec 4, 460 01
(archiv Miroslava Gergelčíka)
(archiv Miroslava Gergelčíka)
 Vrátil bych se ještě jednou rád zpět k zajímavé fotografii ruské dělnické sportovní delegace v Liberci z15.8.1924 (https://www.facebook.com/groups/2439503256320763/permalink/2750225811915171) - stále nebylo nalezeno původní místo. Snad se opravdu jedná o dům DHV na Perštýně, který prošel několika rekonstrukcemi:   https://liberec-reichenberg.net/stavby/karta/nazev/148-obytny-a-administrativni-dum-d-h-v?fbclid=IwAR3-IM9qToR5cySbZrTdRPRSxuOvWrttpI_yz1JCVK3a4nsrkBs5ua6ZSq4

Na kdysi z obou stran obestavěné dnešní ulice Na Perštýně stály v dolní části dvě hospody. Vlevo Wolf´s Gasthaus Zur Stadt Röchlitz (čp. 249 -IV), hospoda z poloviny 19.století. Pátý objekt pod ním s viditelným bílým štítkem nad dveřmi byl hostinec Zur Stadt Olmütz (čp.254 - IV) (fotografie před rokem 1932)

momentálně vzniká na levé straně opět nová zástavba

zdroj: Jiří Bock - Liberecké hospody do konce C.K.Monarchie, 2022

1979 foto Petr Šimr
1979 foto Petr Šimr
polovina 80.let - Na Perštýně, sice ještě bez díry, ale již tehdy zde byla zástavba zdecimovaná. (archiv Boveraclubu)
polovina 80.let - Na Perštýně, sice ještě bez díry, ale již tehdy zde byla zástavba zdecimovaná. (archiv Boveraclubu)

Vzpomínáte?

Nedávno jsme zde pátrali po místě, kde stával tento dům na fotce Kateřiny Odrážkové. Nyní objevila další dvě fota, kde dům stojí a potvrzuje lokalitu Perštýn - Poutnická ulice. Máme z toho radost a věříme, že udělají radost také těm, co s námi pátrali. Děkujeme. (Jana Zahurancová)

..ulice Na Pláni, byla tam Zelenina...
..ulice Na Pláni, byla tam Zelenina...
Podobný záběr, který pořídil Erwin na podzim roku 1954. To už necelých 9 let neměly domy své původní obyvatele a patřily všem.
Podobný záběr, který pořídil Erwin na podzim roku 1954. To už necelých 9 let neměly domy své původní obyvatele a patřily všem.
(archiv Miroslav Gergelčík)
(archiv Miroslav Gergelčík)
Na Perštýně v 1.polovině 70.let (archiv Karla Favrinová) No, paráda! Vy mi ty vzpomínky rvete z nejzavátějších koutů duše! Mlékárna, mejdlíčko za korunu (dodnes nevím, co to bylo za hnus, ale tláskali jsme to jako divý), energit, lipo, lentilky, ukrajinská (nebo ruská?) prodavačka, co vyloženě neměla ráda děti. tři litry mléka do bandasky, kterou mě kluci učili roztočit vertikálně, a stejně se to nevylilo! Jo, a krájený máslo a vajíčka do papírového pytlíku. Furt to v tý hlavě mám. Brzo už asi jenom to. 😂 komentář Jana Havránková............ Na rohu Gollovi ulice Mlékárna a smíšené zboží. Vlevo naproti (není vidět) odbočka do Pískové /Hrnčířské ulice. (komentář Milan Bezucha)
Na Perštýně v 1.polovině 70.let (archiv Karla Favrinová) No, paráda! Vy mi ty vzpomínky rvete z nejzavátějších koutů duše! Mlékárna, mejdlíčko za korunu (dodnes nevím, co to bylo za hnus, ale tláskali jsme to jako divý), energit, lipo, lentilky, ukrajinská (nebo ruská?) prodavačka, co vyloženě neměla ráda děti. tři litry mléka do bandasky, kterou mě kluci učili roztočit vertikálně, a stejně se to nevylilo! Jo, a krájený máslo a vajíčka do papírového pytlíku. Furt to v tý hlavě mám. Brzo už asi jenom to. 😂 komentář Jana Havránková............ Na rohu Gollovi ulice Mlékárna a smíšené zboží. Vlevo naproti (není vidět) odbočka do Pískové /Hrnčířské ulice. (komentář Milan Bezucha)
Vizualizace obchodního centra Galerie Liberec na Perštýně. | Foto: Vizualizace: ECE
Vizualizace obchodního centra Galerie Liberec na Perštýně. | Foto: Vizualizace: ECE

Na Perštýně vyroste obchodní dům

3.5.2007

LIBEREC - Galerie Perštýn. Takový název ponese nové nákupní centrum v Liberci. Otevření se plánuje na rok 2009, už letos se však zahájí rozsáhlé zemní práce.

Investor stavby, německá společnost ECE, totiž splnila poslední podmínku nutnou k udělení stavebního povolení. Vyřešila otázku nadměrného dopravního zatížení, které hrozí v souvislosti s otevřením centra.

"V minulém týdnu nám firma dodala návrh konečného řešení křižovatky, který jsme odsouhlasili," uvedl náměstek primátora pro rozvoj a územní plánování Ivo Palouš.

Kruhový objezd nahradí křižovatka

Od terminálu Městské hromadné dopravy ve Fügnerově ulici tak v budoucnu zmizí pětiramenný kruhový objezd. Nahradí ho světelně značená křižovatka.

"Vypracovali jsme podrobnější model křižovatky a udělali studii jejího dopravního zatížení. Odbor dopravy s naším řešením souhlasil," uvedl jednatel společnosti ECE Josef Tobek. Celou výstavbu dopravního uzlu zaplatí firma. V současné době investor zpracovává dokumentaci nutnou k udělení územního rozhodnutí.

Nové obchodní centrum se bude podle Josefa Tobka podobat jedné z nejoceňovanějších nákupních galerií v České republice - brněnské Vaňkovce. Obchody se z velké části zaměří na textil s důrazem na sportovní oblečení. Firma má v současné době uzavřeny pevné nájemní smlouvy na 50 procentech celkové plochy.

"Galerii budeme koncipovat tak, aby její součástí bylo jakési náměstí, na kterém lze pořádat různé kulturní a společenské akce, výstavy nebo přehlídky," dodal Josef Tobek. (zdroj Liberecký deník.cz)


Vizualizace projektu společnosti ECE Praha, který se jmenuje Galerie Liberec.
Vizualizace projektu společnosti ECE Praha, který se jmenuje Galerie Liberec.

Takhle nějak to mělo vypadat na Perštýně na podzim roku 2009. V této lokalitě mělo vyrůst obří obchodní centrum Galerie Liberec, se 100 obchody. Nájemní smlouvy měly podepsány značky jako Esprit, Douglas, Datart, Deichmann, Orsay, Next, Humanic, Adidas, Puma, S. Oliver a New Yorker.

zdroj: https://liberecky.denik.cz/zpravy_region/20071228-galerie.html

 (archiv Pav Karel)
(archiv Pav Karel)
 (archiv Pav Karel)
(archiv Pav Karel)
Výstavba obchodního centra Galerie Liberec. | Foto: Deník/Petr Šimr
Výstavba obchodního centra Galerie Liberec. | Foto: Deník/Petr Šimr

V Liberci zůstane další obří díra v zemi

20.2.2009

Liberec - Další díra v zemi bude pravděpodobně delší dobu "krášlit" město pod Ještědem. Z projektu stavby obchodního centra Galerie Liberec na Perštýně totiž německý investor definitivně vycouval.

Podle původních plánů měla už dnes Galerie několik měsíců stát a vítat nakupující návštěvníky. Místo toho však na Perštýně zůstává obrovský kráter, shodou okolností jen několik stovek metrů od další podobné "jámy" po bývalé Textilaně. Tam projekt obchodního centra Promenada nakonec smetl ze stolu pro změnu nizozemský investor.(autor Aleš Vávra, Liberecký deník)

Kde se v centru města vzala jáma

Jde o pozůstatek developerského projektu společnosti ECE Projektmanagement, která od roku 2006 připravovala na Perštýně výstavbu obchodního centra Galerie Liberec za bezmála tři miliardy korun. Kvůli průtahům ve správních řízeních ale stavbu nakonec po třech letech zastavila a zažalovala Českou republiku o náhradu škody zhruba za 1,8 miliardy korun. V arbitráži firma nakonec spor prohrála, od té doby ale v centru města zůstala vyhloubená jáma. Pozemek v roce 2016 koupila právě společnost LIF, do jejíhož holdingu spadá, kromě již zmiňované investorské firmy LIC, také například Pivovar Svijany.

Byl jsem se tam dnes mrknout, díra už cestuje k novému majiteli... (trošku humoru z archivu M. Plešingera)
Byl jsem se tam dnes mrknout, díra už cestuje k novému majiteli... (trošku humoru z archivu M. Plešingera)
Po obou stranách díry na Perštýně se počítá s dostavěním uliční čáry domy které nebudou nijak rušit svojí výškou. Naopak na horizontu se počítá se samostatně stojícími budovami, které propustí světlo a prostoupí je zeleň.
Po obou stranách díry na Perštýně se počítá s dostavěním uliční čáry domy které nebudou nijak rušit svojí výškou. Naopak na horizontu se počítá se samostatně stojícími budovami, které propustí světlo a prostoupí je zeleň.

Léta se nic nedělo, teď se tam začíná pracovat. Obří jáma na libereckém Perštýně ožívá

29.6.2021

Ve vyhloubené jámě v centru Liberce na Perštýně jsou v posledních červencových dnech k vidění bagry a nákladní vozy. Na místě, kde má vzniknout moderní čtvrť, se po letech čekání začíná pracovat. Byla se tam podívat redaktorka Jana Pšeničková.

V kopci Na Perštýně v centru Liberce začaly přípravné práce první fáze projektu Nový Perštýn, na které získal investor, společnost LIC, stavební povolení. Nabylo právní moci v červnu 2021. 3 roky společnosti trvalo, než v únoru 2021 dostala územní rozhodnutí, na jehož základě pak mohla žádat o jednotlivá stavební povolení.

Po dokončení nabídne projekt ve třech fázích více než 400 bytů, podzemní parkovací stání, kanceláře, restaurace nebo kavárny. A podle Radima Fialy z firmy LIF Group, pod kterou investorská společnost spadá, začne rezervace bytových jednotek v září 2021. Projekt počítá i s výstavbou bezpečného serverového centra pro uložení počítačových dat. Částečně ho využije samotná společnost a částečně prostor nabídne i ostatním zájemcům.

Na místě, kde dlouhou dobu byla jen díra v kopci, by měla vzniknout moderní městská čtvrť prorostlá zelení, u které se architekti inspirovali ve Vídni. Jedním z výrazných prvků bude například pěší promenáda, která se stane páteřní trasou nového městského parku. Parkovat by tam mohlo přes 800 aut, která se z větší částí schovají pod zem. Výstavba na čtyř a půl hektarovém pozemku vyjde podle odhadů na jeden a půl miliardy korun a hotová by měla být během 7 let.

zdroj: https://liberec.rozhlas.cz/leta-se-nic-nedelo-ted-se-tam-zacina-pracovat-obri-jama-na-libereckem-perstyne-8523878?fbclid=IwAR2PBJxFXzGdd3gwf2SNv8gjI1dzQtpy55MWaFLmUI-kgTbXOTgkVIomnp0

Místo ostudné díry byty a domov důchodců. Liberec kývl na novou čtvrť

2. listopadu 2017 11:40

Ohromnou díru na libereckém Perštýně by za pár let měla nahradit zcela nová čtvrť s byty, kancelářemi či domovem důchodců a velkým parkem. Liberečtí zastupitelé kývli na změnu územního plánu, která stavbu společnosti Liberecké inovační centrum odstartuje.

Dosud totiž plán počítal pouze s výstavbou obchodního centra a neumožňoval třeba výstavbu sportoviště ani serverového centra pro uložení počítačových dat.

"Čekali jsme na to necelý rok, protože ten proces je poměrně složitý. Do zastupitelstva to šlo třikrát, nejdříve jako podnět na změnu územního plánu, pak jako návrh a nakonec jako vydání změny. Je to administrativní mašinerie, nicméně jsme rádi, že ji máme za sebou. Je to pro nás důležitý krok. Po změně můžeme na Perštýně vybudovat novou moderní čtvrť dle schválené územní studie architektů Václava Dvořáka a Petra Šikoly," prohlásil Jiří Šolc, liberecký zastupitel, který se na přípravě projektu podílí.


Zdroj: https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/ostudna-dira-liberec-nova-ctvrt-perstyn-domov-duchodcu-nova-ctvrt.A171102_103041_liberec-zpravy_jape?


Architekti počítají s tím, že se Perštýn značně zazelená. Podle studie má mít zeleň „nadpoloviční většinu“.
Architekti počítají s tím, že se Perštýn značně zazelená. Podle studie má mít zeleň „nadpoloviční většinu“.
Jáma na Perštýně a další objevená studna 🙂 (archiv Ivan Rous)
Jáma na Perštýně a další objevená studna 🙂 (archiv Ivan Rous)

Geografické umístění a velikost, společně s kulturní spřízněností dodává Liberci jistou podobnost s rakouským Innsbruckem či italským Bolzanem. Právem byla tedy tato města pro autory projektu Nový Perštýn inspirací, jak lze ještě více oživit vlastní centrum města, přestože to liberecké má už samo o sobě obrovský potenciál, neboť odráží slavnou a bohatou historii města, i jeho architekturu a urbanismus.
Při respektování těchto unikátních vazeb, a pro vznik ojedinělého díla ve všech ohledech, byly investorem pro návrh objektů angažovány špičkové architektonické a projekční kapacity - počínaje pražským studiem DOMY JINAK, renomovaným libereckým SIALem, či nadnárodní kanceláří architektů z CHAPMAN TAYLOR (UK).
Na první etapu – Rezidence Kaskády – budou postupně navazovat další rezidenční celky – rodinný Vilapark Horizont, výškový Liberec Towers a městský Central Park. Jak už samotná jména jednotlivých rezidenčních celků naznačují, Nový Perštýn nabídne řadu odlišně koncipovaných typů bydlení, ze které si vybere opravdu každý. V prodeji budou byty od malometrážních 1+kk přes ty největší rodinné až po velkorysé víceúrovňové apartmány s terasami nebo předzahrádkami.

 UPROSTŘED MĚSTA A PŘITOM NAD NÍM Pro ty nejnáročnější zájemce budou v nabídce ojedinělé byty v exkluzivní Liberec Towers, v nejvyšší a nejvýše položené budově bytového domu v Liberci, v novém architektonickém symbolu města.
UPROSTŘED MĚSTA A PŘITOM NAD NÍM Pro ty nejnáročnější zájemce budou v nabídce ojedinělé byty v exkluzivní Liberec Towers, v nejvyšší a nejvýše položené budově bytového domu v Liberci, v novém architektonickém symbolu města.

HISTORIE

Jméno celé nově vzniklé městské čtvrti Nový Perštýn vychází z tradičního označení území, které bylo obydlené již v 16. století a vždy tvořilo část hlavní obchodní cesty. Ulice Na Perštýně s původními kovárnami a zájezdními hostinci, umístěná v jižní části Liberce, tvořila odjakživa obchodní tepnu, která procházela celým městem, než zamířila směrem k Frýdlantu v Čechách. Blízkost Nového Perštýna hlavnímu silničnímu přístupu do Liberce je zachována dodnes – díky okamžité dostupnosti dálnice D10 je možné dojet z Nového Perštýna do Prahy za méně než hodinu, hodinu a půl je to potom do Drážďan.

27.12.2022 (foto Karel Krenk)
27.12.2022 (foto Karel Krenk)

Na Perštýně roste pět set bytů. První stovku už si lidé rezervovali, hotové budou až za rok

středa, 30. března 2022, 15:32

Na místě zkrachovalého projektu firmy ECE, která chtěla v centru Liberce postavit další obchodní centrum, bude čtvrť Nový Perštýn s až 500 byty. První stovku bytů Rezidence Kaskády už developer nabídl, během tří dnů byly všechny s výjimkou tří rezervované nebo prodané. K nastěhování přitom budou až v příštím roce. Stavbu od začátku provázejí komplikace, problémem jsou také strmě rostoucí ceny stavebních materiálů.


"Máme tam skluz daný složitostí zakládání, bylo potřeba odstřelovat podloží. Stavba tak nabrala dvouměsíční skluz, který se snažíme dohonit," řekl Tomáš Kučera, místopředseda představenstva společnosti LIF, které pozemky patří. Ještě větším problémem je ale podle něj zdražování stavebních materiálů. "Potýkáme se s velkou eskalací stavebních nákladů o zhruba 20 procent takřka na všech položkách, na některých je to i 100 procent, třeba na železe. Samozřejmě to ovlivňuje plánování dalších etap, protože z hlediska developera je velice těžké mít pod kontrolou stavební náklady," dodal.

Navzdory strmě rostoucím cenám materiálů a stavebních prací zatím Kučera nepředpokládá, že by se ceny u již rezervovaných bytů zvyšovaly. "K tomu bychom přistupovali jen velmi neradi, samozřejmě by to pak muselo být v nějakém stavu takzvané vyšší moci," řekl.
Investor počítá s výstavbou 440 bytů ve čtyřech etapách a dalších zhruba 55 bytů by mělo vzniknout v samostatné etapě pro seniory. "Mělo by jít buď o malometrážní byty nebo seniorhaus s nějakými službami. Uvažujeme, že by to bylo formou družstva a pro členy by byly vyhrazené prostory se všemi službami, které senioři potřebují," uvedl Kučera. Podobný projekt teď vzniká v centru Liberce nedaleko krajského úřadu. Rezidence RoSa by měla nabídnout pro seniory 98 bytů a další služby, tam ale půjde o nájemní bydlení. Projekt podporuje i liberecká radnice. "Jsem rád, že zmizí volná plocha z dolního centra města a nahradí ji multifunkční zástavba pro bydlení i kanceláře a pracovní prostory," řekl vedoucí Kanceláře architektury města (KAM) Jiří Janďourek. KAM se podle něj s investorem dohodla na úpravách okolí. "Domluvili jsme se na koordinaci kvality veřejného prostranství a použitého materiálu," dodal. I když v centru přibude pět stovek bytů, dopravní situace, která je v místě už tak velmi napjatá, by se zhoršit neměla. "V dlouhém a složitém procesu povolování projektu musel investor doložit i dopravní studii včetně simulace," řekl náměstek primátora Jiří Šolc (Starostové pro LK).
Autoři Luboš Vrabec, ČTK | Foto Luboš Vrabec
Zdroj: https://liberecka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/29241-na-perstyne-roste-pet-set-bytu-prvni-stovku-uz-si-lide-rezervovali-hotove-budou-az-za-rok.html?fbclid=IwAR353SCvH9AcYDQiB7mDimTSqBDwL-K7FADZLIG-vg94ipS86P-lMx053u8&utm_source=copy
27.12.2022 (foto Karel Krenk)
27.12.2022 (foto Karel Krenk)
27.12.2022 (foto Karel Krenk)
27.12.2022 (foto Karel Krenk)
14.10.2023 (foto Jaroslava Čiháčková)
14.10.2023 (foto Jaroslava Čiháčková)
Projekt Nový Perštýn  Zdroj: https://liberecka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/28201-jama-s-jezirkem-na-perstyne-mizi-vyroste-zde-ctyri-sta-bytu-i-park.html?utm_source=copy
Projekt Nový Perštýn  Zdroj: https://liberecka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/28201-jama-s-jezirkem-na-perstyne-mizi-vyroste-zde-ctyri-sta-bytu-i-park.html?utm_source=copy

Měla tu vzniknout nákupní galerie, nakonec dlouhé roky byla v samotném centru města v ulici Na Perštýne stavební jáma s jezírkem. To se v posledních týdnech mění, v místě pracují bagry a brzy tu vyroste nová čtvrť s byty, obchody, kancelářemi, ale i parkem.
Zdroj: https://liberecka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/28201-jama-s-jezirkem-na-perstyne-mizi-vyroste-zde-ctyri-sta-bytu-i-park.html?utm_source=copy

foto 14.10.2023 André P. Schwarzkopf Profoa
foto 14.10.2023 André P. Schwarzkopf Profoa
24.2.2024 (foto André P. Schwarzkopf Profoa)
24.2.2024 (foto André P. Schwarzkopf Profoa)
(archiv Oldřích Nosek)
(archiv Oldřích Nosek)

Perštýnský medvídek

Toto je všeobecně tradovaný omyl - tzv. perštýnský medvídek nikdy v ZOO nebyl, po demolici perštýnských domů byl zachráněn a přestěhoval se rovnou do soukromé zahrady . Perštýnský medvídek má zcela jinou pozici tlapek a liší se i jinými detaily - je ale možné že byl kdysi vytvořen stejným člověkem. (autor článku Hans Oldskull)

Kompis Radek - na hřišti Na Perštýně
Kompis Radek - na hřišti Na Perštýně

J.Schillers Gasthaus

V dnes již neexistující Pískové ulici stával hostinec nazývaný po dobu jeho provozovatele J.Schillers Gasthaus (čp. 313 - IV) (pohlednice před rokem 1902)

zdroj: Jiří Bock - Liberecké hospody do konce C.K.Monarchie, 2022

Písková ulice (archiv Milena Babóová)
Písková ulice (archiv Milena Babóová)
pohled na Liberec kolem roku 1900
pohled na Liberec kolem roku 1900
1908 (archiv T. Majer)
1908 (archiv T. Majer)
(archiv Jana Zahurancová)
(archiv Jana Zahurancová)
Pohled na Liberec kolem roku 1880 od dnešního Příbramského náměstí. Zdroj: Severočeské muzeum v Liberci inv. č. 2783 (archiv J.Peterka)
Pohled na Liberec kolem roku 1880 od dnešního Příbramského náměstí. Zdroj: Severočeské muzeum v Liberci inv. č. 2783 (archiv J.Peterka)
zdroj: https://picclick.de
zdroj: https://picclick.de
Pohled na Liberec z Perštýna (Hrnčířský vrch, Töpferberg) (zdroj: Jahrbuch des Deutschen Gebirgsvereines für das Jeschken und Isergebirge, 1899)
Pohled na Liberec z Perštýna (Hrnčířský vrch, Töpferberg) (zdroj: Jahrbuch des Deutschen Gebirgsvereines für das Jeschken und Isergebirge, 1899)
Pohled z hrnčířského vrchu na Liberec
Pohled z hrnčířského vrchu na Liberec

Perštýnské klenoty Jany Ducháčkové (fotografie Rudolfa Ginzela) (původní archiv Severočeského muzea)

Žulová ulice (foto Rudolf Ginzel - archiv SM Liberec )
Žulová ulice (foto Rudolf Ginzel - archiv SM Liberec )
Žulová ul. caa r. 1858-1883 (archiv Jana Ducháčková)
Žulová ul. caa r. 1858-1883 (archiv Jana Ducháčková)
Žulová ulice (archiv Jana Ducháčková)
Žulová ulice (archiv Jana Ducháčková)
Poutnická ulice
Poutnická ulice
Žulová x Kamenná ulice (archiv Jana Ducháčková)
Žulová x Kamenná ulice (archiv Jana Ducháčková)
Poutnická se napojuje na Fialkovou
Poutnická se napojuje na Fialkovou
Poutnická se napojuje na Fialkovou
Poutnická se napojuje na Fialkovou
Perštýn tovární byty pro textiláky Svatoplukova ul.
Perštýn tovární byty pro textiláky Svatoplukova ul.
Fialková ulice ve 30.letech
Fialková ulice ve 30.letech
dole ulice Na Bídě a Mlýnská ulice
dole ulice Na Bídě a Mlýnská ulice
Fialkova ulice
Fialkova ulice
Fialková ulice, tam jsme sáňkovali. Chlapec u plotu bych mohl být já. (archiv Jan Bartoš)
Fialková ulice, tam jsme sáňkovali. Chlapec u plotu bych mohl být já. (archiv Jan Bartoš)
Okolí ulice Fialková
Okolí ulice Fialková
Na Perštýně
Na Perštýně
Poutnická ulice
Poutnická ulice
Poutnická
Poutnická
Šibeniční vrch
Šibeniční vrch
Staroliberecké domky v Křížové ulici. Nedatováno. Zdroj: Severočeské muzeum v Liberci inv.č. 3077 (archiv J.Peterka)
Staroliberecké domky v Křížové ulici. Nedatováno. Zdroj: Severočeské muzeum v Liberci inv.č. 3077 (archiv J.Peterka)
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
Na Perštýně
Na Perštýně
opačná strana z Křížové ul. do města . Poutnická ulice
opačná strana z Křížové ul. do města . Poutnická ulice

Jedná se o průhled z Fialkové ulice přes Poutnickou (vede na fotografii před zídkou v pozadí) na domky v zaniklé Pískové ulici. Vpravo je zadní trakt poměrně známého nárožního domku zanořeného v zvednutém terénu okolních ulic. Ty dva domky v popředí byly zbořeny již před druhou světovou válkou (na jejich místě dodnes stojí velký obytný blok). Zkusil jsem na mapě Liberce z roku 1858 naznačit šipkou přibližný pohled fotografa. (autor příspěvku Post Rash)

Fialková ulice začátkem minulého století (archiv Milan Šír st.)
Fialková ulice začátkem minulého století (archiv Milan Šír st.)
Zde tentýž v jiném pohledu. Vlevo za ním je vidět část objektu z fotografie (s výrazným komínem) a vpravo v pozadí jsou domky v Pískové ulici.
Zde tentýž v jiném pohledu. Vlevo za ním je vidět část objektu z fotografie (s výrazným komínem) a vpravo v pozadí jsou domky v Pískové ulici.
ZMIZELÉ ČECHY - LIBEREC, autorky Hana Chocholoušková a Markéta Lhotová, 2010, vydavatel Paseka
ZMIZELÉ ČECHY - LIBEREC, autorky Hana Chocholoušková a Markéta Lhotová, 2010, vydavatel Paseka
Poutnická ulice(archiv Karly Favrinové)
Poutnická ulice(archiv Karly Favrinové)
Poutnická ulice(archiv Karly Favrinové)
Poutnická ulice(archiv Karly Favrinové)
Poutnická ulice(archiv Karly Favrinové)
Poutnická ulice(archiv Karly Favrinové)
Plátenická ulice v r. 1972, nad Ivaňákem, (se sestrou) (arechiv Martin Seidel)
Plátenická ulice v r. 1972, nad Ivaňákem, (se sestrou) (arechiv Martin Seidel)
ulice Skřivánčí kámen.... směr Perštýn a nalevo nahoru se dojde k tenisovým kurtům a škole Gollova (archiv Iveta Rambousová a komentář Lumir Fürbach )
ulice Skřivánčí kámen.... směr Perštýn a nalevo nahoru se dojde k tenisovým kurtům a škole Gollova (archiv Iveta Rambousová a komentář Lumir Fürbach )