Válečný pomník v Rudolfově 

02.01.2024
Rudolfovský pomník na pohlednici ze 30. let 20. století
Rudolfovský pomník na pohlednici ze 30. let 20. století
před opravou v roce 2016 (foto M.Gergelčík)
před opravou v roce 2016 (foto M.Gergelčík)
2018
2018
2020
2020

Válečný pomník v Rudolfově znovuodhalen

Autor Spolek Patron · 28/06/2017

První světová válka (před rokem 1939 známá jako Velká válka, nebo světová válka) byl válečný konflikt probíhající od roku 1914 do roku 1918. Také v obci Rudolfov (Rudolfstal) ve Velké válce ztratili své rodáky, k uctění památky svých statečných kamarádů, synů a otců vybudovali důstojnou připomínku pro budoucí časy. Dne 25.srpna 1929 byl vztyčen a slavnostně odhalen kamenný památník postavený mistrem kameníkem Klamtem z Bedřichova, jako tichá vzpomínka na padlé.

Památník tvoří obelisk tesaný z Rudolfovské žuly. Osazen je na soklu 106×106 cm o výšce 33cm. Dolní část obelisku tvoří kvádr vysoký 115 cm s vytesaným ložem pro pamětní desku. Kvádr pokračuje sbíhavým pylonem vysokým 200 cm zakončeným 15 cm vysokou špicí. Celkem je památník vysoký 363 cm. Ve vrcholové části je vytesán kříž a nápis "DER HEIMAT DANK 1914 – 1918".

Na pamětní desku byli vytesáni:

Appelt Albin (1890-1918),
Elstner Heinrich (1879-1916),
Hauser Anton (1876-1915),
Heinrich Bruno (1897-1917),
Hirschmann Wilhelm (1888-1914),
Hübner Ferdinand (1878-1915),
Keil Gustav (1899-1918),
Müller Josef (1886-1915),
Plaschke Adolf (1895-1915),
Simon Franz (1884-1918),
Scharfenberg Gustav (1883-1918),
Schatten Ernst (1884-1918),
Schatten Julius (1876-1918),
TischerAdolf (1891-1917),
Wünsch Gustav (1891-1917),
Wünsch Josef (1896-1916).

Velká válka nepřinesla světu poučení, historie se opakovala a vojáci, ale i civilisté, v obou válkách byli dehonestováni dle příslušnosti k určitému národu. Pamětní deska z pomníku se ztratila, ztratilo zábradlí, a ztratila se i pieta rudolfovského památníku.

S velkou a nezištnou pomocí archiváře Bc. Radka Brože se podařilo vyhledat historické nformace o vzniku památníku a o občanech Rudolfova, kteří padli ve Velké válce a byli vytesáni na pamětní desce. Pavel Vlasák z Fojtky navrhl a vyrobil novou pamětní desku. Znovuodhalení pomníku po obnově se konalo v pátek 23. června 2017 v 17 hodin. Rodina Nestlerova vypomohla s pozvánkou. Členové Spolku vojenské historie Liberec vytvořili důstojnou atmosféru vzpomínkového dne znovuodhalení pomníku, které bylo úctou nejen bývalým občanům Rudolfova, kteří položili svůj život ve Velké válce za svou vlast, ale i všem padlým v dalších válečných útrapách, a podpořili tak svět bez válečného řešení konfliktů.

zdroj:https://web.spolekpatron.cz/valecny-pomnik-v-rudolfove-znovuodhalen/

2023
2023
2023
2023