Větrná ulička 

25.04.2021
1985
1985
Na snímku je v popředí vlevo 1 část dnes již zbouraného domu čb. 271-I, který si koncem 17. století postavil soukeník Melichar Scheer.
Na snímku je v popředí vlevo 1 část dnes již zbouraného domu čb. 271-I, který si koncem 17. století postavil soukeník Melichar Scheer.

VĚTRNÁ ULIČKA A VALDŠTEJNSKÉ DOMKY

Snad každé město má ulici či uličku, kterou prošla staletí a návštěvníci ji obdivují pro jedinečný půvab a kouzlo místa, kde se zastavil čas. Praha má svou Zlatou uličku, Paříž ulici U Rybařící kočky, náš Liberec uličku Větrnou. Šířkou 3,25 m a délkou 53,30 m patří mezi nejužší a nejkratší v městě.

Historie Větrné uličky sahá do sedmdesátých let 17. století, kdy k dřevěným domům kolem nedávno zastavěného Novoměstského náměstí přibývají v sousedství další. V době, kdy byl na nedalekém morovém hřbitově postaven kostelík sv. Kříže (1696), stálo na jižní straně ulice pět a na protější straně šest domků, oddělených uprostřed prolukou, kudy vede bezejmenná odbočka končící schody do Heliovy ulice.

Původní vzhled Větrné ulice nám přibližuje hlavně přední část tří domků, nazývaných valdštejnské, protože připomínají původní obestavění náměstí z jeho éry, třebaže byly postaveny až dlouho po vévodově smrti. První z nich (čp. 265-I, sousedící s dnešní stavební průmyslovkou) byl postaven roku 1678, druhý 1680 a třetí o rok později. Podobně jako ostatní domy na Novoměstském náměstí sloužily také ony k bydlení řemeslníků, především soukeníků, nejstarší se roku 1801 změnil na krčmu U Města Petrohradu.

Stěny v přízemí jsou zčásti roubené, zčásti zděné, omítané, patro a štíty jsou hrázděné s výplněmi z hliněné mazaniny mezi trámy. Vchodové dveře u prvního domku měly kamennou zárubeň, další dva dřevěnou, hrubě tesařsky opracovanou. Z podloubí vydlážděného plochými kameny nepravidelných tvarů (placáky) se vcházelo do předsíně, odkud vedly dřevěné schody do patra. Přízemí zabírala prostorná světnice orientovaná dozadu, s výhledem do dvora a zahrady. V patře a podkroví byly ložnice a komory.

V průběhu 19. století byly už všechny dřevěné domy na dnešním Sokolovském náměstí přestavěny na zděné. Pouze tyto tři jakoby nedopatřením zůstaly. Zdálo se však, že i jejich dny budou brzy sečteny, třebaže každoročně před Vánocemi ožívala jejich loubí prodejem vánočních potřeb a ozdob. Údržba objektů byla stále nákladnější a obtížnější, což se projevilo zejména během poslední světové války. Po jejím skončení byl osud zchátralých domků dlouho nejistý. První pokus o rekonstrukci v původní podobě (1950) byl neúspěšný, protože se pro domky nepodařilo najít vhodné využití. Brzy nato se zřítila část jejich zadního traktu a stojící zbytek ohrožoval bezpečnost okolí. Bylo proto rozhodnuto o vynětí z památkové ochrany a předpokládalo se jejich zbourání. Naštěstí se roku 1953 přestěhovala do sousedního, rovněž havarijního Appeltova domu, stavební průmyslová škola. Přestože potřebovala nutně přistavět další učebny a uvítala by uvolněné parcely, uvědomili si její profesoři s ředitelem Janem Taušem ztrátu, kterou by město utrpělo, a rozhodli se zachránit alespoň jejich přední, stavebně nejzajímavější část a napojit ji na plánovanou přístavbu učeben. S tímto záměrem nakonec souhlasilo i Ministerstvo kultury, a tak mohla být pod patronací školy zahájena v akci Z (svépomocí) složitá a velmi riskantní stavební akce. Bylo nutno vyměnit a nahradit dřevěné konstrukce napadené houbou a hnilobou a zachovat přitom původní technologii opracování dřevěných částí, hlavně profilaci trámů a zhlaví konzol. Střecha byla opět pokryta štípaným šindelem. Venkovní vzhled byl zachován, uvnitř vznikly dvoupodlážní útulné pracovny profesorů, přístupné přímo z chodby nového traktu.

Od roku 1976 jsou domky užívány a udržovány stavební průmyslovou ši školou, která zpracovala také návrh vhodné úpravy celé uličky, jenž však dosud nebyl realizován. Příští generace budou patrně výhrady k tomu, že unikátní památka původní zástavby Liberce nebyla zachována v celém rozsahu. Polovičaté a kompromisní řešení je bohužel daň době a také téměř půl století trvajícímu nezájmuo tyto historické stavby. Nebýt nadšení řady obětavců, znali bychom valdštejnské domky už jen z obrázků.

(Zdroj: R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci,1996)

Valdštejnské domky (M.Gergelčík)
Valdštejnské domky (M.Gergelčík)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv O.Musil
archiv O.Musil
1992  (archiv Tom Young)
1992 (archiv Tom Young)
C:\Users\janku\On(zdroj: kalendář Rok 2017 s dobovými pohlednicemi)
C:\Users\janku\On(zdroj: kalendář Rok 2017 s dobovými pohlednicemi)

Valdštejnské domky

se nazývají zbytky trojice domů z let 1678, 1680 a 1681 stojící ve Větrné uličce sousedící s libereckým Sokolovským náměstím. Větrná ulička svou délkou 53,30 m a šířkou 3,25 m patří mezi nejkratší a nejužší ve městě. Původně byla delší, na její jižní stráně stálo takových domků pět a na severní šest. (zdroj:  Wikipedie)

Valdštejnské domky v 19.století
Valdštejnské domky v 19.století

Domky se nazývají Valdštejnské podle Albrechta z Valdštejna,

i když vznikly dlouho po jeho smrti. Připomínají totiž původní obestavění tehdejšího Novoměstského náměstí, které vzniklo za vévodovy éry. Všechny tyto domy sloužily k ubytování soukeníků, nejstarší (nejbližší dnešní Střední průmyslové škole stavební) se roku 1801 změnil na krčmu "U města Petrohradu". Zatímco ostatní domy postavené tímto stylem byly časem přestavěny, tyto tři domy na svém původním místě zůstávaly v nezměněné podobě.

Jejich údržba se zdála být neudržitelnou po druhé světové válce a jejich osud byl tehdy nejistý. Také první pokus o jejich rekonstrukci roku 1950 byl neúspěšný, pro domky se nepodařilo najít vhodné využití a poté se jejich zadní část zřítila. Padlo rozhodnutí o jejich vynětí z památkové péče a předpokládalo se jejich zboření. Roku 1953 se do sousedního objektu přistěhovala Střední průmyslová škola stavební a její profesoři se rozhodli přední část Valdštejnských domků zachránit a napojit ji na plánovanou přístavbu svých učeben. Tento záměr odsouhlasilo i ministerstvo kultury a tak mohla být složitá přestavba provedena. Stavělo se svépomocí v rámci akce Z, venkovní vzhled domků byl zachován, do jejich vnitřku byly umístěny pracovny středoškolských profesorů. Domky tak jsou od roku 1976 užívány a udržovány Střední průmyslovou školou stavební v Liberci.

(zdroj: Wikipedie)

Liberec (Reichenberg) - Měšťanské domy s dřevěným podloubím. Z knihy Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild - Böhmen 1, vydáno 1894
Liberec (Reichenberg) - Měšťanské domy s dřevěným podloubím. Z knihy Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild - Böhmen 1, vydáno 1894

Hostinec Zur Stadt Petersburg (čp. 265-I) poskytoval i ubytování

Valdštejnské domky na kresbě ak. malíře Josefa Olexy z roku 1946 (archiv J.Zahurancové)
Valdštejnské domky na kresbě ak. malíře Josefa Olexy z roku 1946 (archiv J.Zahurancové)
1.7.2021
1.7.2021
Valdštejnské domky v Liberci mají nové střechy|foto: Radek Petrášek / ČTK
Valdštejnské domky v Liberci mají nové střechy|foto: Radek Petrášek / ČTK
několik fotografií z roku 2021 od Petra Ruprechta
několik fotografií z roku 2021 od Petra Ruprechta
Větrná ulice - Valdštejnské domky (M.Gergelčík)
Větrná ulice - Valdštejnské domky (M.Gergelčík)
archiv Jaroslav Reichenberg Karel
archiv Jaroslav Reichenberg Karel
(archiv J.Hůlka)
(archiv J.Hůlka)

Z chodby liberecké stavebky rovnou do Valdštejnských domků ze 17. století

28. listopad 2019

Ve Větrné uličce u Sokolovského náměstí v Liberci stojí tři patrové hrázděné domy se strmou střechou z šindele. Jedny z nejstarších dochovaných staveb ve městě jsou po částečné rekonstrukci.

V Liberci skončila první etapa opravy historických Valdštejnských domků. Ty byly postavené na konci 17. století a patří tak k nejstarším dochovaným stavbám ve městě. Dříve se nazývaly také Černé loubí. Původně domky sloužily jako ubytování pro soukenické řemeslníky. Jeden z nich byl v roce 1801 přestavěný na hostinec. Po 2. světové válce byly zchátralé domy dlouhou dobu ponechané bez zájmu. Teprve v roce 1953 se některé zrekonstruovaly a další kvůli zchátrání zdemolovali.

O kulturní památku se stará Střední škola stavební, která sídlí v sousedním historickém Appeltově domě. Domky škole dodnes slouží. Dříve v nich byly i kabinety. Zajímavostí je, že přímo z chodby školy se do jednoho z Valdštejnských domků dá vstoupit. Kabinety tam už nejsou, v zimě se nedaly vytopit. Dva domky jsou vystěhované a jeden se využívá například při dnech kulturního dědictví, kdy tam bývá výstava.

U všech tří domků vyměnili štípaný dřevěný šindel tak, aby byly všechny střechy identické. Zároveň se opravovala i fasáda. Na některých místech byl totiž opadaný výmaz v hrázdění.

zdroj:

https://liberec.rozhlas.cz/z-chodby-liberecke-stavebky-rovnou-do-valdstejnskych-domku-ze-17-stoleti-8116210?fbclid=IwAR1YmX_QWdsIvc79ajMVleJ2bND0q05FKfimd0IBy-4YS87sSvSTPRteDkk

Valdštejnské domky v Liberci|foto: Radek Petrášek / ČTK
Valdštejnské domky v Liberci|foto: Radek Petrášek / ČTK
Valdštejnské domky kolem roku 1920 a 4.4.2020
Valdštejnské domky kolem roku 1920 a 4.4.2020
1942 (zdroj beta.lot-tissimo.com/de)
1942 (zdroj beta.lot-tissimo.com/de)
foto Dáša Augustinová
foto Dáša Augustinová
Valdštejnský domky (archiv L.Janků)
Valdštejnský domky (archiv L.Janků)
archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík
Druhá strana Valdštejnských domků ve Větrné ulici - Střední škola průmyslová stavební (M.Gergelčík)
Druhá strana Valdštejnských domků ve Větrné ulici - Střední škola průmyslová stavební (M.Gergelčík)
1929 (archiv T.Majer)
1929 (archiv T.Majer)
archiv M.Ban
archiv M.Ban
1929 (archiv T.Mayer)
1929 (archiv T.Mayer)
archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík
Valdštejnské domky ve Větrné uličce v celé své kráse. (cca 50.léta) (Jaroslav Reichenberg Karel)
Valdštejnské domky ve Větrné uličce v celé své kráse. (cca 50.léta) (Jaroslav Reichenberg Karel)