Zaniklé rybníky a nádrže

28.04.2021

Skopkův rybník

Bruslení na Skopkově rybníku

(rok 1865 - fotografická reprodukce kresby)

Skupinový portrét nejvýznamějších místních osobností včetně hraběte Clam-Gallase. Rybník se nacházel v místech dnešního muzea.

(zdroj Kniha o Liberci)

cca 1885 (zdroj Severočeské muzeum)
cca 1885 (zdroj Severočeské muzeum)

Plavecká škola Schwimmschule

Plovárna na Jizerském potoce, označovaná na starých plánech města jako plavecká škola Schwimmschule, zanikla při výstavbě muzea (1898) a souvisejících terénních úpravách při propojení ke kasárnám nově zřízenou ulicí Radetzkého (nyní Vítězná).

zdroj: ZMIZELÉ ČECHY - LIBEREC, autorky Hana Chocholoušková a Markéta Lhotová, 2010, vydavatel Paseka

Rybník na Tržním náměstí

Trojí pohled na Tržní náměstí

(cca z léta 1892)

Totožné, a přece jiné: všechny tři přiložené obrázky vycházejí z téhož originálu, fotografie, kterou v Liberci pořídil Josef Hoffmann nejspíš někdy v létě roku 1892 (nebo eventuelně i 1891).

Datum se dá odhadnout podle toho, že na všech třech už stojí nová radnice, jejíž hrubá stavba byla dokončena v listopadu 1890, na jedné dokonce úplně vpravo stojí i škola U soudu, dokončená v roce 1891; fotka zároveň vyšla v Maschekově průvodci, datovaném lednem 1893. Vzhledem k tomu, že na fotkách je buď jaro nebo léto, připadá v úvahu léto 1892, v krajním případě léto 1891.

Zajímavé je, že žádný z těch obrázků neodráží původní originál: všechny tři pohledy se od sebe navzájem liší v záběru. Maschekova fotografie sahá zhruba od radnice ke kostelu sv. kříže. Druhá fotka začíná od dnešní obchodní akademie v Šamánkově ulici (a v popředí mimojiné kompletně ukazuje celý ten prostor, kde dnes stojí bazén a Albert), ale kostel sv. kříže se na ni už nevešel a fotka končí budovou policie v Pastýřské ulici (tehdy to byla nějaká fabrika). Konečně kreslená reprodukce z Šimákova průvodce po vlastech českých, publikovaného 1905, sice na levém okraji trochu ošidila tu obchodní akademii, ale napravo dosahuje až po budovu školy U soudu, která na obou fotkách chybí. (Navíc na sebe autor prozradil, že libereckou krajinu moc dobře neznal - obrázek ukazuje Liberec spíš od severu než od východu).

To by mě zajímalo, kde by se dala sehnat ta původní Hoffmannova fotografie v kompletním rozsahu. (autor článku Tomáš Cvrček)

Takže Budyšínská a Tržní náměstí okolo roku 1895. Dobře. Lze předpokládat, že brána vpravo na hřbitov je ta dolní pod benzínkou. Tehdejší vozovka je podle sklonu cesty o něco výše, zatímco dnešní silnice je položená ještě o dobrý metr a půl níže oproti bráně. Přijde mi, že tady se hodně přeskupovaly "hromádky".
Takže Budyšínská a Tržní náměstí okolo roku 1895. Dobře. Lze předpokládat, že brána vpravo na hřbitov je ta dolní pod benzínkou. Tehdejší vozovka je podle sklonu cesty o něco výše, zatímco dnešní silnice je položená ještě o dobrý metr a půl níže oproti bráně. Přijde mi, že tady se hodně přeskupovaly "hromádky".
Kreslíř je oproti fotografovi "nespolehlivý vypravěč": do průmyslového města se hodil kouř nad komínem, tak si ho tam (oproti fotografii) přikreslil. A naopak na boudu stojící na fotce úplně vlevo v rohu, za hlavni budovou Ginzelovy Schinderfabrik, se vykašlal.
Kreslíř je oproti fotografovi "nespolehlivý vypravěč": do průmyslového města se hodil kouř nad komínem, tak si ho tam (oproti fotografii) přikreslil. A naopak na boudu stojící na fotce úplně vlevo v rohu, za hlavni budovou Ginzelovy Schinderfabrik, se vykašlal.
Výřez z veduty Liberce z Rohnovy kroniky vydané tiskem v roce 1763, která zachycuje komplex budov pivovaru (v ukázce označeno pod č. 8. / SOkA
Výřez z veduty Liberce z Rohnovy kroniky vydané tiskem v roce 1763, která zachycuje komplex budov pivovaru (v ukázce označeno pod č. 8. / SOkA

Pivovarský rybník v Rumunské ulici

Právo várečné bylo vrchností libereckým měšťanům uděleno písemně až privilegiem v roce 1560. Určilo povinnost odvádět poplatek vrchnosti z každé várky a omezilo jejich počet u objektů postavených na parcelách starších právovárečných domů. Měšťané patrně užívali i právo nákupu a prodeje pálenky."

V letech 1561—1562 byl v dnešní Rumunské ulici postaven v blízkosti objektu vrchnostenského dvora nedaleko původního nebo v jeho místech nový pivovar s novým rybníkem. (V 17. století byl v tomto prostoru vystavěn panský pivovar.) Pivo se z něj převáželo v sudech do právovárečných domů nebo do nedaleko ležících sklepů vrchnostenského dvora pronajatých měšťanům (tzv. Hofkellern). Počet právovárečných domů postupně narůstal — v roce 1560 jich bylo 36, roku 1579 již 53 a roku 1587 stoupl na 63. Někteří právovárečníci vlastnili i sousední domy, které se v písemnostech objevují jako právovárečné až při jejich prodeji.

zdroj: Jiří Bock - Liberecké hospody do konce c. k. monarchie, 2022

Na výřezu z plánu Liberce z roku 1757 je vpravo uprostřed zobrazen potůček napájející pivovarský rybník a pod ním je pívovar. / Rakouský státní archiv ve Vídni
Na výřezu z plánu Liberce z roku 1757 je vpravo uprostřed zobrazen potůček napájející pivovarský rybník a pod ním je pívovar. / Rakouský státní archiv ve Vídni

Nádrž na dnešním Soukenném náměstí

Roku 1559 byla v místech dnešní kavárny Nisa postavena jedna z prvních provozoven na území města - panský mlýn na Harcovském potoce. Z tržiště (Benešova náměstí) se k němu přijíždělo vozovou cestou, pozdější Mlýnskou ulicí (Pražskou). Dostatek vody zajišťovala regulační nádrž uprostřed náměstí, kam se vedle Harcovského potoka vléval také náhon od Nisy, vedený od jezu pod dnešním Krajským úřadem podél už neexistující ulice U Splavu. Přebytečná voda byla odváděna nejkratším směrem zpět do Nisy vodotečí pod dnešní lékárnou (čp. 114-III). (zdroj: Jiří Bock - Liberec III Jeřáb - Městská čtvrť v proměnách doby, 2016)

Trošku větší přiblížení Liberce pro povzbuzení fantazie budoucích spisovatelů... .
Trošku větší přiblížení Liberce pro povzbuzení fantazie budoucích spisovatelů... .
současnost 2021
současnost 2021