Anenský dvůr a Lipová ulice

22.07.2020
Pohled z Lipové ulice v roce 1974  (zdroj: Liberec - Jan Kabíček - Ladislav Ovsík - Jan Pikous, 1977)
Pohled z Lipové ulice v roce 1974 (zdroj: Liberec - Jan Kabíček - Ladislav Ovsík - Jan Pikous, 1977)
Bourání v Lipové ulici (archiv Jaroslav Hůlka)
Bourání v Lipové ulici (archiv Jaroslav Hůlka)
Linden Gasse, Lípová (archiv Erika Beckertová)
Linden Gasse, Lípová (archiv Erika Beckertová)
pravděpodobně nádvoří tehdejší zdravotní pojišťovny v Lipové ulici (archiv Jaroslav Hůlka)
pravděpodobně nádvoří tehdejší zdravotní pojišťovny v Lipové ulici (archiv Jaroslav Hůlka)
Lipová ulice v roce 1974 a 21.2.2021
Lipová ulice v roce 1974 a 21.2.2021
pohled z Lipové ulice na Fügnerovu ulici 27.4.1990 a 24.2.2021
pohled z Lipové ulice na Fügnerovu ulici 27.4.1990 a 24.2.2021
Křižovatka Li(í)pové ulice s Fügnerovou a Moskevskou v roce 1969 a 15.6.2024
Křižovatka Li(í)pové ulice s Fügnerovou a Moskevskou v roce 1969 a 15.6.2024
Lipová ulice v roce 1981 a 25.5.2024
Lipová ulice v roce 1981 a 25.5.2024
Pokládka nového asfaltu na původní dlážděnou ulici Lipovou (archiv L.Janků) ......Celý úsek průtahu silnic prvních tříd byl od Košické ulice až po dopravní hřiště na tř. Generála Svobody a ulicí Novou Chrastavskou (Londýnskou) s dlážděným povrchem nevalné rovinatosti. Rovněž solení mělo vliv na únosnost a stav podkladních vrstev. Celý úsek, včetně části ulice Na Bídě až po Jabloneckou ulici, se povedlo během 2 měsíců v roce 1975 opravit formou položení vyrovnávek, zesílením a novým krytem z asfaltového betonu. K tomu byly provedeny veškerá doplnění a opravy obrub. Tato oprava je citelná i v současnosti, byť na některých úsecích již proběhla po 20 letech další oprava nebo změna řešení.
Pokládka nového asfaltu na původní dlážděnou ulici Lipovou (archiv L.Janků) ......Celý úsek průtahu silnic prvních tříd byl od Košické ulice až po dopravní hřiště na tř. Generála Svobody a ulicí Novou Chrastavskou (Londýnskou) s dlážděným povrchem nevalné rovinatosti. Rovněž solení mělo vliv na únosnost a stav podkladních vrstev. Celý úsek, včetně části ulice Na Bídě až po Jabloneckou ulici, se povedlo během 2 měsíců v roce 1975 opravit formou položení vyrovnávek, zesílením a novým krytem z asfaltového betonu. K tomu byly provedeny veškerá doplnění a opravy obrub. Tato oprava je citelná i v současnosti, byť na některých úsecích již proběhla po 20 letech další oprava nebo změna řešení.
Křižovatka ulic Křižovatka Na pláni, Mlýnská, Na Bídě v 70.letech (archiv Boveraclubu)
Křižovatka ulic Křižovatka Na pláni, Mlýnská, Na Bídě v 70.letech (archiv Boveraclubu)
Lipová ulice (archiv P.Bláha)
Lipová ulice (archiv P.Bláha)
Lipová ulice (archiv P.Bláha)
Lipová ulice (archiv P.Bláha)
Lipová ulice (archiv P.Bláha)
Lipová ulice (archiv P.Bláha)
Lipová ulice
Lipová ulice
Lipová ulice (archiv P.Bláha)
Lipová ulice (archiv P.Bláha)
Lipová ulice (archiv P.Bláha)
Lipová ulice (archiv P.Bláha)
okolí Anenského dvoru v 80.letech
okolí Anenského dvoru v 80.letech
okolí Anenského dvoru v 80.letech
okolí Anenského dvoru v 80.letech
okolí Anenského dvoru v 80.letech
okolí Anenského dvoru v 80.letech
 (archiv Pav Karel)
(archiv Pav Karel)
nároží Lipové ulice a (Malé) Moskevské ulice v roce 1978 a 18.10.2020
nároží Lipové ulice a (Malé) Moskevské ulice v roce 1978 a 18.10.2020
Lipová v 70.letech a 11.10.2020
Lipová v 70.letech a 11.10.2020
2009 (Mike Bike)
2009 (Mike Bike)
Lipová x Malá Moskevská v roce 1978 (archiv Boveraclubu)
Lipová x Malá Moskevská v roce 1978 (archiv Boveraclubu)
Lipová x Malá Moskevská x Na Bídě v roce 1978 (archiv Boveraclubu)
Lipová x Malá Moskevská x Na Bídě v roce 1978 (archiv Boveraclubu)
Ulice Na Bídě v roce 1978 a 18.10.2020
Ulice Na Bídě v roce 1978 a 18.10.2020
1980 (archiv Hans Oldskull)
1980 (archiv Hans Oldskull)
pohled z rozhraní ulic Na Bídě a Na Pláni na nároží ulic Moskevská a Lipová kolem roku 1930 (archiv Jany Ducháčkové) a 25.4.2021
pohled z rozhraní ulic Na Bídě a Na Pláni na nároží ulic Moskevská a Lipová kolem roku 1930 (archiv Jany Ducháčkové) a 25.4.2021
křižovatka ulic Lípová a Moskevská
křižovatka ulic Lípová a Moskevská
 Díky panu Krebsovi je záhada definitivně vyřešena - je to křížení ulic Malá Moskevská / Lipová. Tak jsem se nemýlil, byl to i můj odhad - zde srovnávací foto:
Díky panu Krebsovi je záhada definitivně vyřešena - je to křížení ulic Malá Moskevská / Lipová. Tak jsem se nemýlil, byl to i můj odhad - zde srovnávací foto:

Malá Moskevská x Lipová ulice

(archiv Hans Oldskull)
A zde foto od pana Krebse, jsou tam vidět stejné domy vpravo, dům vlevo byl zbourán před rokem 1956: (archiv Boveraclubu)
A zde foto od pana Krebse, jsou tam vidět stejné domy vpravo, dům vlevo byl zbourán před rokem 1956: (archiv Boveraclubu)
zdroj: https://www.ebay.com
zdroj: https://www.ebay.com

Anenský dvůr (1995)

Historie čtyřpodlažního domu nezvyklého trohúhelníkovitého půdorysu, stojícího u přechodu prastaré zemské cesty přes Harcovský potok, je úzce spjata se známou muzikantskou rodinou Prokschů.
Z ní se nejvíc proslavil učitel hudby Josef Proksch, jenž si s bratrem Antonem otevřel hudební školu. Po Josefově odchodu do Prahy (1830) ji vedl dál samotný Anton, který se zároveň zabýval výrobou klavíru a pianin. Dílnu měl v Lipové ulici, od roku 1877 měla firma Proksch továrnu na klavíry opodál v domě čp.165 - IV. Podnik ale proslavil teprve jeho syn Josef, kterému se podařilo získat pozemek po starém špitálu a postavit zde roku 1890 opravdový palác s reprezentační výstavní a prodejní síní hudebních nástrojů v přízemí. Pojmenoval ho Annhof (Anenský dvůr) na počest své tety Anny Finkové, znamenité klavíristky působící ve Vídni. Dům postavil liberecký stavitel Ferdinand Scholze, sochařská výzdoba je dílem Josefa Elstnera z Liberce. Na návrhu spolupracoval autor projektu radnice vídeňský architekt Franz Neumann. Vynikající novorenesanční stavba, která zakončuje průhled údolím Harcovského potoka, má vstup z dnešní ulice M.Horákové, architektonicky je však více zdůrazněn bývalý vchod do prodejny klavírů na nároží, zdobený dvěma atlanty podpírajícími vysunutý arkýř.
Při opravě střechy v 70.letech 20.století byla necitlivě odstraněna charakteristická věžička na nároží. Po další důkladné rekonstrukci v devadesátých letech zde byla umístěna Česká pojišťovna, Pragobanka a několik dalších podniků.
Od té doby se zde vystřídalo několik nájemců.

(zdroj R.Karpaš a kolektiv Kniha o Liberci,1996)

Křižovatka ulic Lipová, Moskevská a Na Bídě v 50.letech (archiv Boveraclubu)
Křižovatka ulic Lipová, Moskevská a Na Bídě v 50.letech (archiv Boveraclubu)
Malá Moskevská - Liberec - 1955 - 2020 (M.Gergelčík)
Malá Moskevská - Liberec - 1955 - 2020 (M.Gergelčík)
křižovatka Lípová , (Malá ) Moskevská a Fügnerova ulice 9.5.1955 a 24.12.2021
křižovatka Lípová , (Malá ) Moskevská a Fügnerova ulice 9.5.1955 a 24.12.2021
 2020
2020
Ve čtvrtek 30.5.1995 se po městě Liberci až na jednu výjimku proháněly neúsporné zrychlovače, jako souprava T3SUCS č. 74+75 nově nalakovaná do schematu "hořčičák" zachycená poblíž Fügnerky. (archiv Boveraclubu)
Ve čtvrtek 30.5.1995 se po městě Liberci až na jednu výjimku proháněly neúsporné zrychlovače, jako souprava T3SUCS č. 74+75 nově nalakovaná do schematu "hořčičák" zachycená poblíž Fügnerky. (archiv Boveraclubu)

Neděle 17.8.1958 

a procházka z Fügnerky, přes Bídu do Mlýnské. A co jiného Erwin fotil než tramvaje.

Procházka po Anenhofu v roce 1993......

(archiv František Zikmund)

Inspektor Clouseau
Křižovatka ulic (Malá) Moskevská a Li(í)pová v roce 1975 a 9.5.2022
Křižovatka ulic (Malá) Moskevská a Li(í)pová v roce 1975 a 9.5.2022
Křižovatka ulic (Malá) Moskevská a Li(í)pová v roce 1993 a 5.5.2022
Křižovatka ulic (Malá) Moskevská a Li(í)pová v roce 1993 a 5.5.2022

Na Fügnerce ještě bez kruháče (křižovatka ulic M. Horákové, Blažkova, Na Pláni, Lipová atd.) 1994 (archiv Petr Kolín)

Dolní centrum s možností zatočit k Balónu a do Lipové přímo z Bídy. (1996)

(archiv P.Kolín)