Bedřichovka

21.12.2021

Opevněná linie u Bedřichovky

Podél předválečné hranice mezi Československem a Německem zůstaly stát v krajině možná sovy "bunkrů", správně lehkých opevnění vzor 37. Říká se jim také "řopíky" podle tehdejšího Ředitelství opevňovacích prací, které od roku 1937 práce na stavbě pevnůstek řídilo. Ostudným mnichovským diktátem, tedy ztrátou Sudet, v září 1938 ztratila opevněná linie smysl. Pohlednici vydaly již německé úřady jako ukázku "opevněného pásu po vzoru francouzské Maginotovy linie". Pevnůstka vz. 37 A, kterou vidíme v popředí, byla určena pro sedm mužů. Dodnes stojí u silnice z Machnína do Chrastavy těsně u ohrady Liberecké obalovny. Byla součástí opevněného úseku Chrastava, kde bylo 69 objektů prvního a druhého sledu a mimo to i 10 kanonů a 32 těžkých kulometů. Při pohledu k severovýchodu na osadu Bedřichovka jsou patrny i další řopíky.

Řopíky silnici neustoupily a ten na fotce je dnes zarostlý v lesíku. Na dalších fotkách je patrná silnice z Lbc na Děčín a kousek před ní i stará na Chrastavu. (archiv Vojtěch Šesták)
Řopíky silnici neustoupily a ten na fotce je dnes zarostlý v lesíku. Na dalších fotkách je patrná silnice z Lbc na Děčín a kousek před ní i stará na Chrastavu. (archiv Vojtěch Šesták)
 (archiv Vojtěch Šesták)
(archiv Vojtěch Šesták)
 (archiv Vojtěch Šesták)
(archiv Vojtěch Šesták)