Budova ČSOB

06.10.2021
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
archiv Tomáš Pazderník
archiv Tomáš Pazderník
třída 1.máje v roce 1918
třída 1.máje v roce 1918
(archiv Luboš Mencl)
(archiv Luboš Mencl)
Třída 1.máje (foto M.Gergelčík)
Třída 1.máje (foto M.Gergelčík)
pohled korytem Nisy směr Rybníček v roce 1959 a v roce 2018 (foto M.Gergelčík)
pohled korytem Nisy směr Rybníček v roce 1959 a v roce 2018 (foto M.Gergelčík)

Budova Rakouského úvěrového ústavu pro obchod a živnost na třídě 1.máje (před rokem 1918)

Souběžně s rozvojem průmyslu, obchodu a stavebním rozmachem se v celém Liberci rozvíjelo i peněžnictví.

Nejstarším peněžním ústavem byla liberecká spořitelna, která byla založena 19.12.1853. První banka zde byla založena až v roce 1872 a po přelomu století se začaly objevovat i další filiálky velkých bank. Architektonicky nejvýznamnější je modernisticky pojatý bankovní palác (čp. 79 - III), otevřený v roce 1913 na dnešní třídě 1.máje jako filiálky Rakouského úvěrového ústavu pro obchod a průmysl (V roce 1919 zde byla pobočka České eskomptní banky a Úvěrového ústavu v Praze, za druhé světové války Drážďánská banka. Po válce ji vlastnilo město, pak byla sídlem OV KSČ, redakce novin Vpřed a dalších organizací a po roce 1989 zde sídlí Česká obchodní banka)

(zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb - Městská čtvrť v proměnách doby, 2016 )

ČSOB
ČSOB
Ulice U jezu (Foto M.Gergelčík)
Ulice U jezu (Foto M.Gergelčík)
Pohled k mostu na třídě 1.máje v roce 1959, vlevo objekty bývalé Herknetovy továrny čp. 474 (zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb)
Pohled k mostu na třídě 1.máje v roce 1959, vlevo objekty bývalé Herknetovy továrny čp. 474 (zdroj J.Bock - Liberec III - Jeřáb)
Pohled na tehdejší OV KSČ z ulice U Jezu. Foto Ladislav Ovsík, z knihy Liberec, Severočeské nakladatelství Ústí nad Labem, 1977
Pohled na tehdejší OV KSČ z ulice U Jezu. Foto Ladislav Ovsík, z knihy Liberec, Severočeské nakladatelství Ústí nad Labem, 1977