V roce 1906 výstaviště, později zajatecký tábor a dnes prostor TUL

23.08.2022
1930 (zdroj: https://www.ebay.com)
1930 (zdroj: https://www.ebay.com)

Zajatí Turci na starém výstavišti v roce 1913

Liberec obyčejně pociťoval válečné události nepřímo. Nejinak tomu bylo v případě vzdálené balkánské války (1912 - 1913), jedné z předeher celosvětového konfliktu. Balkánské státy napadly Turecko oslabené bojem s Itálií, kterému tak zbyl v Evropě jen úzký pás země kolem Cařihradu. Spory mezi vítězi o ukořistěné území vedly ale téměř k další válce. Na snímku jsou Turci s důstojníky, kteří přešli za balkánské války na rakouské území, byli odzbrojeni a od 3.11.1912 ubytováni v Blažkově ulici.
V pozadí vlevo vidíme rozestavěnou budovu liberecké reálky (dnes ZŠ Husova ulice) a před ní vily kolem Radeckého (Vítězné) ulice. Plochy po výstavišti z roku 1906 byly až na skalnatý pahorek v pozadí zarovnány a užívány jako cvičiště a pro velká shromáždění. Po celou první republiku zde měl RSK (Reichenberger Sportklub) hřiště. Nyní tu je areál Technické univerzity. (zdroj Kniha o Liberci)

Tábor na Husově třídě

Za války zřídili Němci v místech, kde je dnes areál Technické univerzity, lazaret. Z něj bylo v červnu 1945 vytvořeno Oblastní sběrné středisko Liberec (OSS) pro odsun. (zdroj Kniha o Liberci)

Das Böhmen und Mähren-BuchVolkskampf und Reichsraum Das Böhmen und Mähren-Buch Heiss, Friedrich Prag: Volk und Reich Verlag, 1943
Das Böhmen und Mähren-BuchVolkskampf und Reichsraum Das Böhmen und Mähren-Buch Heiss, Friedrich Prag: Volk und Reich Verlag, 1943
archiv M.Ban
archiv M.Ban
(archiv Luboš Mencl)
(archiv Luboš Mencl)
(30. léta) v současné době součást Technické univerzity na Husově třídě
(30. léta) v současné době součást Technické univerzity na Husově třídě

Budova statního gymnázia

byla stavěna v roce 1917 jako druhá německá střední škola v Liberci. Po jejím dokončení sem bylo přenesení také české gymnázium, založené v roce 1919. Zpočátku chodili čeští studenti vedlejším vchodem, zatímco němečtí používali hlavní. Byly dokonce zabudovány příčky v přízemí a patře, prý aby nedocházelo k bitkám mezi studenty oběmou národností. Teprve v roce 1925 byly odstraněny. První ředitel českého gymnázia Josef Vinš přišel do Liberce z 1. státní reálky. V roce 1933 bylo reformní gymnázium změněno na reálné. Za okupace v budově sídlila správa říšské sudetoněmecké župy, po válce pak ONV a nakonec rektorát vysoké školy (dnešní TUL). (zdroj Kniha o Liberci)

archiv Ondra Musil
archiv Ondra Musil
1930 (archiv J.Peterka)
1930 (archiv J.Peterka)
okolo r. 1930 (archiv M.Gergelčík)
okolo r. 1930 (archiv M.Gergelčík)
archiv Václav Honzejk
archiv Václav Honzejk
archiv Luboš Mencl
archiv Luboš Mencl
archiv Milan Ban
archiv Milan Ban
archiv Luboš Mencl
archiv Luboš Mencl
Vojsko VŠST v roce 1964 před "Áčkem"... (archiv Mirek Endrle)
Vojsko VŠST v roce 1964 před "Áčkem"... (archiv Mirek Endrle)
1979
1979
2020 archiv Luboš Mencl
2020 archiv Luboš Mencl
Výstavba budovy E VŠST (dnes TUL) (archiv Všichni Čermáci) průběh roku 1956. Stejný snímek je v publikaci "Sídla a budovy TUL". (komentář Josef Šorm)
Výstavba budovy E VŠST (dnes TUL) (archiv Všichni Čermáci) průběh roku 1956. Stejný snímek je v publikaci "Sídla a budovy TUL". (komentář Josef Šorm)
Čížkova ulice v 80.letech, vlevo budovy VŠST (dnes TUL)  (archiv Všichni Čermáci)
Čížkova ulice v 80.letech, vlevo budovy VŠST (dnes TUL) (archiv Všichni Čermáci)
 gang z Čížkovy ulice. Ten nalevo jsem já.Rok cca 1982 (archiv Václav Honzejk)
gang z Čížkovy ulice. Ten nalevo jsem já.Rok cca 1982 (archiv Václav Honzejk)
Čížkova ulice
Čížkova ulice
Výstavba vysokoškolských kolejí v Třebízského ulici (archiv Všichni Čermáci)
Výstavba vysokoškolských kolejí v Třebízského ulici (archiv Všichni Čermáci)

Budova TUL v Třebízského ulici koncem 50.let a 26.12.2020.

(Původní foto z knihy Liberec minulosti a budoucnosti)(Všichni Čermáci)

V roce 1953 byla založena Vysoká škola strojní v Liberci,


která v roce 1960 byla rozšířena o fakultu textilní (jedinou v Československu). Dnes rozrostl se již areál vysoké školy natolik, že se stal střediskem 1600 mladých posluchačů, kteří jsou s pracovníky a profesory významnou složkou života našeho města.

(Foto a text pochází z roku 1970 z knihy Liberec slovem a obrazem 1945 - 1970)