Celestýnka

29.04.2021

Vinárna a později restaurace Celestýn

kavárna a živá hudba .CELESTYNKA (rchiv Jany Ducháčkové)
kavárna a živá hudba .CELESTYNKA (rchiv Jany Ducháčkové)
archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík
1985 (archiv Boveraclubu)
1985 (archiv Boveraclubu)
Vinárna nazvanou tak podle jména vinárníka (Cölestin M.), kterou zřídil někdy mezi lety 1887/1894 a provozoval do roku 1905 v čp. 60-IV (zadní trakt čp. 5-IV) a po něm další osoby zřejmě až do roku 1945. V roce 1967 byla přistavěna a nově otevřena restaurace Celestýn.

Desátého listopadu 1971 v hotelu Radnice (čp. 5-IV) na Benešově náměstí, který zde fungoval od roku 1931, vypukl požár. Zničil nejen přední část, ale i celé hotelové křídlo v nádvoří, včetně nové restaurace Celestýn. 

Po dlouhých jednáních a zjišťování stavebního stavu všech objektů na východní straně náměstí se dospělo k závěru, že bude nutné provést úplnou přestavbu celé fronty domů až po Felberovu ulici, ale měla být zachována architektura jejich průčelí. K rozhodnutí přispělo i narušení části loubí sovětským tankem při srpnové invazi 1968. Rekonstrukce proběhla pod dohledem Památkového ústavu v letech 1985-91 podle návrhu Stavoprojektu Liberec (arch. Vlasta Tondrová), generálním dodavatelem byly Pozemní stavby Liberec. K nárožnímu domu čp. 11-IV ve Felberově ulici byl připojen nový objekt, uzavírající průhled do dvora a vytvářející jakýsi přechodný článek k funkcionalisticky řešené přístavbě k pojišťovně.

zdroj: R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996, s. 497. a Jiří Bock