Dlouhý Most 

28.11.2021

Dlouhý Most

Liberec XXXVI (1986 - 31.12.1992)

1897 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
1897 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
1899 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
1899 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
1901 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
1901 (zdroj: https://fotohistorie.cz)

Dlouhý Most

Kreslený pohled půl tisíciletí staré obce byl odeslán roku 1899. Dlouhý Most je poprvé uváděn, a to česky, již roku 1547. Vesnice získala jméno patrně po dřevěných hatích, po kterých prastará zemská stezka překračovala močál v horském sedle ve výši 496 m n. m., které tvoří i rozvodí mezi Severním a Baltským mořem. Pohled zobrazuje obec s barokním kostelem sv. Vavřince z roku 1699. Na menší kresbě je vlevo pomník padlým při krvavé potyčce mezi pruskými a rakouskými vojáky v roce 1866. Pod ním Broscheho hostinec a v pravé horní část pak zbrusu nový, v roce 1899 z vídeňské výstavy dovezený a na vrchu avorníku postavený Obří sud. Byla to proslulá restaurace, která shořela roku 1974.

Dlouhý Most 1900

Obec nazvaná poprvé česky roku 1547 po dřevěných hatích, které usnadňovaly cestu bažinatým sedlem, kterým ve výši 496 m n.m. prochází rozvodí mezi Baltským a Severním mořem. Skola, postavená během jediného roku 1875 na místě školy staré, stojí vedle fary a kostela sv. Vavřince z roku 1699 na návrší nad bývalou císařskou silnicí. Ta tudy prochází z Hodkovic do Liberce od roku 1825. Mezi školou a farou je opravený pomník zbudovaný na památku několika rakouských husarů, padlých zde v jízdní potyčce rakouských a pruských vojáků 24. června 1866. Nejznámější zdejší hostinec U Tří lip ve středu obce je již několik Jet mimo provoz a je v něm mj. i horolezecké fitness centrum. Na dolní kresbě je nádraží na železniční trati z roku 1859 z Turnova do Liberce. Přestože stojí na sousedním jeřmanickém území, neslo tehdy jméno obce Dlouhý Most. Dnes se již stanice nazývá Jeřmanice.

Kresba kolem roku 1859 - V pozadí Císařský kámen Zdroj: Reichenberg : Druck und Verlag von Heinrich T. Stiepel, [1859?]
Kresba kolem roku 1859 - V pozadí Císařský kámen Zdroj: Reichenberg : Druck und Verlag von Heinrich T. Stiepel, [1859?]
Kostel svatého Vavřince (Dlouhý Most)...pod Ještědským hřbetem... (6.10.2023 - foto Matyáš Gál)
Kostel svatého Vavřince (Dlouhý Most)...pod Ještědským hřbetem... (6.10.2023 - foto Matyáš Gál)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv Všichni Čermáci
archiv Všichni Čermáci
archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Javornická kapla včera a dnes, bohužel již bez kříže. (archiv Hans Oldskull)
Javornická kapla včera a dnes, bohužel již bez kříže. (archiv Hans Oldskull)

Dlouhý Most (německy Langenbruck)

 je obec, která se nachází v okrese Liberec, kraj Liberecký. Žije zde 916 obyvatel a tvoří jej dvě vesnice, a sice Dlouhý Most a na jihu menší Javorník (k. ú. Javorník u Dlouhého Mostu).

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1547. V té době zde vznikla luteránská osada německých uhlířů a vedla tudy zemská stezka, která spojovala Čechy s Lužicí. Název obce pravděpodobně vznikl díky zdejší cestě vedoucí mokřinami, jenž musela být zpevňována dlouhým dřevěným mostem. Česky byl dříve nazýván také jako Dlouhomostí.

Od roku 1869 šlo o samostatnou obec v okrese Liberec, která se v roce 1986 k Liberci připojila a existovala jako městská čtvrť Liberec XXXVI-Dlouhý Most. 1. ledna 1993 se ale Dlouhý Most opět osamostatnil.

(zdroj: Wikipedia)

Dlouhý Most (M.Gergelčík)
Dlouhý Most (M.Gergelčík)
foto Petr Kapeš
foto Petr Kapeš
archiv Pav Karel
archiv Pav Karel
na kopci je Dlouhý Most (zdroj: https://deutschboehmen.de )
na kopci je Dlouhý Most (zdroj: https://deutschboehmen.de )

foto je z Dlouhého Mostu na hranici Vesce

, přesněji pod sportovním areálem. Je to továrna, která tam stála před válkou a po válce spadla. Paní sousedka, která jí pamatovala, mi o ní vyprávěla, že tam denně za prací docházeli lidi až z Proseče za kopcem, snad že tam pracoval buď její tatínek nebo někdo z nájemníků v domě a že to byla fabrička nějak spojené s textilem. Ale je to dávno, možná mluvila o textilce, možná o barvírně. Nevím přesně. Nicméně na letecké mapě z roku 1938 je ještě zdá se v plné síle, na mapě z roku 1953 už jako ruiny a ze "75" už není vůbec....

https://marushkapub.liberec.cz/default.aspx?ThemeId=12&fbclid=IwAR23Wa4aX_FbdhUhw65Qqt-QxGjVnGBkjtNw_TTW9AUu1Jkk4N6vOF7yGfg Ještě pro pořádek dopíšu, že místo se dá poznat podle polohy kostela a školy nahoře na Mostech a pro přesnou polohu posílám i porovnání map 1937 a 2019 - podle sportovního areálu ve Vesci se dá snadno zorientovat - továrna je v pravém spodním rohu.

(autor příspěvku Jiří Paleček)