Bazén ve františkovské škola 

29.04.2021
Františkov, škola před přístavbou
Františkov, škola před přístavbou

Františkov - Skelet nové školní budovy vedle původní školy zvýšené o jedno patro (cca 1971) a také v minulosti její chlouba - bazén

Škola byla v několika etapách důkladně přestavěna a rozšířena o pavilón učeben, stravovnu a novou tělocvičnu (1961, 1973, 1976). Při první úpravě v letech 1960-1961 došlo k rozšíření o tři učebny, ale za cenu ztráty původního novorenesančního vzhledu. V polovině 70. let se její chloubou stal první školní bazén (o rozměrech 25 x 12,5 m) v Liberci. Nad ním vznikly dvě tělocvičny. Koncem roku 1975 byly dány do provozu jesle a mateřská škola.

(zdroj: Jiří Bock - Františkov 1657 - 2007 )