Horní část ulice 5.května 

29.08.2022

Horní část ulice 5.května

(kolem roku 1870)


Na sérii snímků je řada dřevěných stavení, dokládajících obestavění z doby, kdy byla tato dříve samostatná část dnešní ulice 5.května, zvaná Kammerberggasse, pouhou vozovou cestou. Po severozápadní straně měla zděné dvoupodlažní domy Filipova města, jejichž výšku si zachovalo i několik objektů v horní části. Opačnou stranu vroubila stavení zabudovaná nepravidelně nad úvozem původní cesty. Na horním snímku je uprostřed roubený dům čp.35-I. Jeho roh, už po přestavbě (1872) a posunutí dopředu na novou regulační čáru, vidíme zcela vpravo i na dalších dvou snímcích.
Na druhém obrázku jsou tři původní domky (čp. 38, 37 a 36-I), z nichž nejdéle vytrval poslední. Byly vmáčknuty do proluky dobře patrné na prvním obrázku, jež nebyla dlouho v plné šíři zastavěna až roku 1967 ji zaplnil přízemní objekt klubu mládeže SSM Plamen. (zdroj Kniha o Liberci)
archiv O.Musil
archiv O.Musil
archiv Iselin-Ressel Karin
archiv Iselin-Ressel Karin
ulice 5.května čp. 22/35 kolem roku 1870 (archiv Jany Ducháčkové)
ulice 5.května čp. 22/35 kolem roku 1870 (archiv Jany Ducháčkové)
2019
2019
T3SU č. 53 dne 6.9.1992 po otočení na trianglu v Šamánkově ulici vyčkává času odjezdu do Horního Hanychova. (archiv Boveraclubu)
T3SU č. 53 dne 6.9.1992 po otočení na trianglu v Šamánkově ulici vyčkává času odjezdu do Horního Hanychova. (archiv Boveraclubu)
1990
1990
archiv Boveraclubu
archiv Boveraclubu
ul. 5. května. Tramvaj č. 1. Snímek pořízen v červenci 1991.  (archiv Ivan Řihošek)
ul. 5. května. Tramvaj č. 1. Snímek pořízen v červenci 1991. (archiv Ivan Řihošek)
ul. 5 května x Šamánkova x Masarykova třída (M.Gergelčík)
ul. 5 května x Šamánkova x Masarykova třída (M.Gergelčík)
ulice 5.května (tehdy Střelecká) (archiv Milan Šír st.)
ulice 5.května (tehdy Střelecká) (archiv Milan Šír st.)
1964 (Vilém Boháč)
1964 (Vilém Boháč)
průvod v ulici 5.května v roce 1932
průvod v ulici 5.května v roce 1932
Moje babička v roce 1931 v dnešní ulici 5.května (archiv Romcaska Hudson)
Moje babička v roce 1931 v dnešní ulici 5.května (archiv Romcaska Hudson)
ulice 5.května 30.3.1975 a 11.6.2023
ulice 5.května 30.3.1975 a 11.6.2023
archiv Jiří Helebrant
archiv Jiří Helebrant
1994 (archiv Thomas Majer)
1994 (archiv Thomas Majer)
ulice 5.května 30.3.1975 a 11.6.2023
ulice 5.května 30.3.1975 a 11.6.2023
ulice 5.května 30.3.1975
ulice 5.května 30.3.1975
archiv altreichenberg
archiv altreichenberg
Ulice 5.května (archiv Milan Šír st.) kolem roku 1920 a 25.5.2021
Ulice 5.května (archiv Milan Šír st.) kolem roku 1920 a 25.5.2021
Ulice 5.května (archiv Milan Šír st.) kolem roku 1920 a 25.5.2021
Ulice 5.května (archiv Milan Šír st.) kolem roku 1920 a 25.5.2021
Ulice 5. května kolem roku 1910
Ulice 5. května kolem roku 1910

Klub mládeže Plamen  a malé vyprávění Egona Wienera

Nebylo v osmdesátých letech v Čechách vnadnější herečky než byla Lenka Kořínková. Od těch nejmenších až po nás, vzrostlé svazáky, byla její postava, aspoň ta od pasu nahoru, na dlouhá léta inspirací k porovnávání s těmi, které se nám líbily. 

Čert tomu chtěl, v Liberci se rozjel svazácký klub mládeže a neměl nouzi o dobré kapely, herce, baviče i sportovce, kteří k nám rádi přijížděli. O to víc jsme se snažili, aby v klubu Plamen byly i akce plně v režii středních škol a učilišť. Nebylo střední školy, nebo učiliště, aby v Plamenu neměla vystoupení studentských kapel, recitálů, ale i společenské akce, soutěže a kvízy. 

Po jedné takové druhý den ráno jsem si řekl, že se půjdu podívat, jak si po akci předchozího dne studentky z ekonomky po sobě uklidily. Moje náplň práce to sice nebyla, ale už to další odpoledne jsme měli mít besedu s Dr. Plzákem. Bylo deset odpoledne a vedoucí klubu, Věrka Kubišová, popoháněla děvčata, která ten včerejší nepořádek uklízela. Jedno z děvčat se evidentně ulejvalo a pospávalo v pohodlném křesle. 

Nic mi nebránilo uplatnit svou funkci a na děvče jsem se osopil, co že spí a ostatním nepomáhá. Jak tak třesu spící dívenkou, buší mi do zad vedoucí klubu: "Nech ji spát, spí už od půlnoci, nechtěla jít po besedě do hotelu, to není studentka, ale ta herečka Kořínková." 

Ta spala dál, takže naše seznámení a vzájemné sympatie na první pohled se nekonaly.

Odpoledne, ještě před besedou Dr. Plzáka, jsem o tom všem vyprávěl Láďovi Barešovi, libereckému kapelníkovi, který občas do Plamene zašel na kávu. Ten se jen hořce usmál. Patřil rovněž k obdivovatelům mladé herečky a vyprávěl mi jiný, neměně hořký příběh.

V šedesátém osmém, za vlastní peníze postavil ,,tenhle" klub mládeže během několika měsíců, žel za stejnou dobu o něj opět přišel. Ono Pražské jaro v něm probudilo podnikatele, žel 21. srpen 1968 jej opět vrátil na zem, do reality. Klub pokorně nabídl městu a to jej dalo k využívání mládežnické organizaci SSM. A tak jsem od té doby hostil kafem Láďu Bareše, úžasného přítele a kapelníka, ač sám jsem se kafe pít nenaučil. Jo, a večer Dr. Plzák nepřijel, omluvil se, ale jindy zase navíc přijela Lucka Bílá, samý řetízek a v černé kůži, rozparek na břiše až bůh ví kam. Neměli jsme to tenkrát lehké, vždyť i sukně se nosili vysoko, vysoko nad kolena. A Lucka, ta je měla nad kolenama nejvýš….

zdroj: https://egonovypohledy.blogspot.com/2012/

Klub CASINO

Park kultury a oddechu v Liberci postavil a moderně vybavil vlastními prostředky hernu pro mládež "Casino". Její hrací automaty a pěkný interiér se staly častým dostaveníčkem mladých lidí v centru města - v ulici 5.května (foto a text Liberec slovem a obrazem 1945 - 1970)

(později Klub SSM Plamen)

Klub mládeže Plamen 

byl před rokem 1990  nejvýznačnějším a nejznámějším kllubem, který v dobách předlistopadových hostil zvučná i méně známá jména československé rockové a folkové hudby. Měl výbornou dramaturgii, úzce spolupracoval s podobnými zařízeními okolních okresů, obzvláště s jabloneckým klubem Juventus. Hojně využíval kontaktů na interprety, kteří již v klubu vystupovali a přiváděl nové soubory a písničkáře. Zaměřoval svoji pozornost na začínající kapely, večery reprodukované hudby, diskotéky a povinné svazácké akce.
Dodnes zůstal Klub mládeže Plamen ve vzpomínkách vystupujících. Vedení bylo kapelám velmi nakloněno a pomáhalo vyspravit nejednu nepříjemnost s Veřejnou bezpečností a OV KSČ. 

Během roku 1989 probíhaly akce v běžném provozu. Vystupoval zde Vladimír Merta, Musa Domestica,Dáša Voňková Andrtová, Jakub Noha, Jan Spálený, Duo Cis,Josef Streichl a Jarek Nohavica, Pavel Foltán, Tomáš Tracy se skupinou Laura a její tygři, a folková Bokomara. Počátkem roku 1990 poctili svým vystoupením Plamen Paleček s Janíkem, Hubert Macháně a Tři sestry. Klub dále spolupořádal koncert kapely Brian v Pavilonu "A" Libereckých výstavních trhů.

Provoz klubu podle pramenů i výpovědí provozního Bohuslava Glásera skončila činnost Plamenu na konci června 1990. Kromě toho byl Plamen na jaře 1990 přejmenován na Klubové zařízení Plamen.

zdroj: Jiří Zahradník - Bigbeatová hudba v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou po roce 1989

V září 2004 byl při DDM Větrník Liberec vytvořen klub pro mládež. Zpočátku sloužil pouze mládeži od 12 do 26 let jako prostor, kde se mohli setkat se svými vrstevníky, zahrát si některou z  her, udělat si na počítači referáty do školy nebo uspořádat akci pro své kamarády. Od té doby se služby rozšířily a mládeži se zde věnováno nejen odpoledne při spontánní činnosti, ale také dopoledne. Organizují se programy pro stmelení třídního kolektivu, ve spolupráci s Eurocentrem Liberec zde připravují přednášky na témata vánoce v EU, etiketa v EU apod. -

V-klub při DDM Větrník Liberec je otevřen

mládeži od 10 do 22 let.

 více informací na odkazu:

https://www.vklub-ddmliberec.cz/

archiv Iselin-Ressel Karin
archiv Iselin-Ressel Karin
Jejdanánku, co to na nás dnes vykouklo? Dnes již historická T3M č. 8106 v ulici 5. května, tehdy 13.11.1993 na návštěvě v Liberci.
Jejdanánku, co to na nás dnes vykouklo? Dnes již historická T3M č. 8106 v ulici 5. května, tehdy 13.11.1993 na návštěvě v Liberci.
archiv Iselin-Ressel Karin
archiv Iselin-Ressel Karin
Schützenstraße 40, 1938 (ulice 5.května) (archiv O.Musil)
Schützenstraße 40, 1938 (ulice 5.května) (archiv O.Musil)
uloce 5.května (archiv Boveraclubu) Božena Dardová: To je bomba, z té tramvaje vystupují já no to je let díky za foto vnoučata se smějí,  jak jsem vypadala. Já jezdila na němčinu.
uloce 5.května (archiv Boveraclubu) Božena Dardová: To je bomba, z té tramvaje vystupují já no to je let díky za foto vnoučata se smějí, jak jsem vypadala. Já jezdila na němčinu.
18.3.1993 (archiv Kateřiny Odrážkové)
18.3.1993 (archiv Kateřiny Odrážkové)
Nová omítka a obnova fresek na domě v ul.5 května se povedla .. (foto Josefina Dana 21.12.2023)
Nová omítka a obnova fresek na domě v ul.5 května se povedla .. (foto Josefina Dana 21.12.2023)
Dům zdoben sgrafity s motivy od Michalangela. Na domu je znázorněn i biblický David před soubojem s Goliášem. (foto před a po rekonstrukci)

zdroj: https://rekonstrukceliberec.cz

akce ul. Hermannova, Liberec - zadní trakt

5. května za přechodem po pravé straně, (archiv K.Odrážkové - 1981)
5. května za přechodem po pravé straně, (archiv K.Odrážkové - 1981)
V devadesátých letech se chodilo pro elektro 📻 📺📡 na 5. květen.(archiv Petr Kolín)
V devadesátých letech se chodilo pro elektro 📻 📺📡 na 5. květen.(archiv Petr Kolín)

Filmová hádanka 2

Kde se nacházíme?

Jaký je rok?

Z jakého filmu je snímek?

Kdo vyjde ze dveří?

Odpovědi: Ulice 5. května, mléčný bar. Křehké vztahy, 1979, čas cca 01:11:00. Vladimír Kratina a Helena Žaludová. Další snímky za úvodním.

archiv Boveraclubu)
archiv Boveraclubu)
foto P.Ruprecht
foto P.Ruprecht
2002 archiv Karel Pav
2002 archiv Karel Pav
archiv Bernard Jankura
archiv Bernard Jankura
archiv Bernard Jankura
archiv Bernard Jankura
ulice 5.května (M.Gergelčík)
ulice 5.května (M.Gergelčík)
archiv Bernard Jankura
archiv Bernard Jankura
ulice 5.května (archiv Jany Ducháčkové)
ulice 5.května (archiv Jany Ducháčkové)
1945 (archiv Jany Ducháčkové)
1945 (archiv Jany Ducháčkové)
archiv Jaroslav Hůlka
archiv Jaroslav Hůlka
Šaldovo náměstí 4.3.1976 a T3 č. 34 z roku 1965. foto Jiří Holeček
Šaldovo náměstí 4.3.1976 a T3 č. 34 z roku 1965. foto Jiří Holeček
ulice 5.května (archiv Boveraclubu)
ulice 5.května (archiv Boveraclubu)
ulice 5. května cca v roce 1941 a v roce 2020
ulice 5. května cca v roce 1941 a v roce 2020
 Adressbuch der Gauhauptstadt Reichenberg 1941-42.,Reichenberg: H. Winkler & Co., 1942
Adressbuch der Gauhauptstadt Reichenberg 1941-42.,Reichenberg: H. Winkler & Co., 1942
archiv J.Ducháčkové
archiv J.Ducháčkové
ulice 5.května začátkem minulého století a 9.4.2020
ulice 5.května začátkem minulého století a 9.4.2020
Křižovatka Sokolské ulice, 5.května a Šaldova náměstí v 60.letech a 25.3.2022
Křižovatka Sokolské ulice, 5.května a Šaldova náměstí v 60.letech a 25.3.2022
archiv Jany Ducháčkové
archiv Jany Ducháčkové
archiv Boveraclubu
archiv Boveraclubu