Hostinec Staroněmecká pivnice a okolní hostince

19.01.2020
zdroj: https://deutschboehmen.de komentář Ivy Löfflerové:  Pamětníci říkali, že podlaha sálu byla zavěšená na řetězech a mírně se houpala , když tanečníci tančili. Jestli je to opravdu tak, to nevim... každopádně byl sál už s pevnou podlahou socialisticky využívaný jako sklad koberců.
zdroj: https://deutschboehmen.de komentář Ivy Löfflerové: Pamětníci říkali, že podlaha sálu byla zavěšená na řetězech a mírně se houpala , když tanečníci tančili. Jestli je to opravdu tak, to nevim... každopádně byl sál už s pevnou podlahou socialisticky využívaný jako sklad koberců.
Do Letky chodili moji rodiče tancovat. A v tom sále jsme se spolužáky měli vystoupení v rámci spartakiády v roce 1965. Později sál vyhořel a zbyla jen hodpoda. (komentář Pavla Steklého)
Do Letky chodili moji rodiče tancovat. A v tom sále jsme se spolužáky měli vystoupení v rámci spartakiády v roce 1965. Později sál vyhořel a zbyla jen hodpoda. (komentář Pavla Steklého)
2001 (archiv Karel Pav)
2001 (archiv Karel Pav)

Centrum Růžodolu I

(kolem roku 1918)

Vlevo budova hostince Altdeutsche Bierstube (Staroněmecká pivnice), dnešní restaurace Letka (čp. 80), kterou si v roce 1887 postavil Josef Berner. Její další majitel Vilém Mai k ní roku 1909 přistavěl podél Londýnské ulice, tehdy Drážďanské, zasklenkou verandu. K velkému rozkvětu přivedl hostinec Josef Möller, jenž roku 1922 vybudoval podle projektu stavitele Julia Möllera sál s jevištěm (čp. 364) pro 1000 sedících a 300 stojících diváků. V přístavbě vznikly také hostinské pokoje a objekt byl pak přejmenován na hotel Möller.
V roce 1937 si před ním společnost Vacuum Oil Company postavila benzinové čerpadlo. Möllerové zůstali majiteli objektu až do konce války. V roce 1942 se sál proměnil na zajatecký tábor pro Poláky, Rusy a Ukrajince. O dva roky později město Möllerovi povolilo zbourání verandy pro špatný stav. Po válce se objekt změnil na hotel Letka. Po národním správci ho převzal POL (Sdružený komunální podnik - pohostinství), který v roce 1953 provedl generální opravu. Letka se stala oblíbeným místem pro pořádání tanečních zábav a plesů. V roce 1960 nový majitel, Restaurace a jídelny, odstranil nevyhovující staré přístavby u sálu, takže zůstal pouze vlastní sál a v patře hotelové pokoje, propojené s adaptovanou původní hospodou, kde se nachází menší sál s krásným dřevěným stropem. Jak se střídali provozovatelé, sál postupně chátral, až se z něj stalo skladiště. V listopadu 1994 sál vyhořel a z celého hotelu Letka zůstala pouze původní část, v níž se dosud udržuje hostinský provoz.
Objekt byl rekonstruován a v současné době je zde kromě restaurace také ubytovna.
V pozadí je továrna na nábytek a kulečníky firmy August Leier & Co., založená roku 1906 (čp. 234), která zaměstnávala asi 80 dělníků. V letech 1914 - 35 nevyráběla. Koncem 20.století ji využívaly Pozemní stavby a byla zde svářečská škola. Dnes je zde několik firem, které podnik zadaptovaly.

(zdroj Roman Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

Restaurace Slovanský dům, Letka 1992 (archiv Petr Kolín)
Restaurace Slovanský dům, Letka 1992 (archiv Petr Kolín)
Restaurace Slovanský dům, Letka 1992 (archiv Petr Kolín)
Restaurace Slovanský dům, Letka 1992 (archiv Petr Kolín)
kde se nachází nebo spíše nacházel tento hostinec v Růžodole I.? Znal někdo hostinec pod názvem U Tří lip? Pohlednice (litografie) je z roku 1899. (archiv Jindřich Nosek)
kde se nachází nebo spíše nacházel tento hostinec v Růžodole I.? Znal někdo hostinec pod názvem U Tří lip? Pohlednice (litografie) je z roku 1899. (archiv Jindřich Nosek)
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
budova hostince Altdeutsche Bierstube (Staroněmecká pivnice), dnešní restaurace Letka (čp. 80) v roce 1918 a 24.5.2020
budova hostince Altdeutsche Bierstube (Staroněmecká pivnice), dnešní restaurace Letka (čp. 80) v roce 1918 a 24.5.2020
Londýnská ulice 3.8.1958 a 26.5.2022
Londýnská ulice 3.8.1958 a 26.5.2022
Růžodol I."letka" - křižovatka Londýnské a Ostašovské ulice (foto M.Gergelčík)
Růžodol I."letka" - křižovatka Londýnské a Ostašovské ulice (foto M.Gergelčík)

Prodejna "Čechie - Böhmerland" Wilhelm Halbich

Ostašovská 335/4

Meziválečný snímek zachycující spokojené majitele motocyklů Čechie před Halbichovou provozovnou, přičemž nechybí aní čerpací stojan Bratři Zikmundové. SOKA Liberec
Meziválečný snímek zachycující spokojené majitele motocyklů Čechie před Halbichovou provozovnou, přičemž nechybí aní čerpací stojan Bratři Zikmundové. SOKA Liberec
Růžodol I. (foto M.Gergelčík)
Růžodol I. (foto M.Gergelčík)
17.6.2017
17.6.2017
29.7.2023
29.7.2023

Jedním z center motoristického, speciálně pak motocyklistického života na Liberecky byla provozovna Wilhelma Halbicha v Růžodolu I. Poměrně prostý dům se stanovou střechou ve stylu art deco byl postaven v roce 1928 takřka naproti nerealizovanému velkoservisu Opel Halbichovi v tomto roce udělila Zemská správa politická koncesi elektrotechnickou "s oprávněním prováděti zařízení pro rozvod elektrického proudu k účelům osvětlování, přenášení síly a jiného živnostenského | neb domácího užívání". Halbich zde vedle — oprav elektrospotřebičů a prodeje gramofonů provozoval zejm. oficiální zastoupení továrny Albina Hugo Liebische, vyrábějící legendární "motorové jezevčíky", motocykly Čechie-Böhmerland, v Kunraticích u Šluknova. Liebischovi obchodní zástupci se zpravidla rekrutovalu z řad jeho spokojených zákazníků, k nímž patřil i Halbich. K tomu sloužila prodejna v přízemí, na niž navazovala kuchyňka, kancelář a dílna ve dvoře, kterou v roce 1933 doplnila garáž. Patro pak sloužilo k bydlení rodiny. Poměrně záhy z pochopitelných důvodů sloužby motoristům doplnila i čerpací stanice Bratři Zikmundové, zřízená 1931. Dnes výrazně přestavěný dům do nedávna sloužil jiným účelům a v někdejší prodejně se namísto kol motocyklů se roztačeli hrací automaty herny Lucky Bar.

Zdroj: Jaroslav Zeman - Auta & Architektura - motoristické stavby v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou, 2023

archiv O.Musil
archiv O.Musil
2011 (archiv P.Ruprecht)
2011 (archiv P.Ruprecht)

Motorest

Londýnská ulice

 (v současné době jsou zde Thajské a filipínské masáže)

později pizzerie Venezia, aktuálně masážní salon (komentář Marek Stahl)
později pizzerie Venezia, aktuálně masážní salon (komentář Marek Stahl)

Jiří Hanzl - Nalevo restaurace, napravo potravinářský obchod Jednoty v čele s vedoucím p.Andělem.

Jan Háva - Já jsem se tam vyskytoval v kuchyni v roce 83-84 a chvilku po vojně. Vedoucí pan Kumbera, zástupce p. Lukavec a šéfkuchař Láďa Lelek. V samoobsluze p. Anděl. Zlatý časy.

Eva Snitarová - pracovala jsem na dopravě Pozemních staveb u letiště, vždy když jsme šli z práce,  tak Motorest to jistil, joo to byly časy. A vedle potraviny tak jsme si chodili pro sváču........

Hotel Valdštejn

Hotel Valdštejn leží na příjezdové komunikaci směr od Děčína. Hotel nabízí vysoký standard služeb a příjemné stylové prostředí, které připomene dobu Albrechta z Valdštejna. Stravovací služby nabízí restaurace vévody Valdštejna a příjemné posezení u sklenky vína, včetně výběru jídel z ryb, zvěřiny a drůbeže, stylová vinárna.

Růžodolská 73 -  leden 1992 (dnes hotel Valdštejn) (archiv Kateřiny Odrážkové)
Růžodolská 73 - leden 1992 (dnes hotel Valdštejn) (archiv Kateřiny Odrážkové)
DÍKY vám všem vašim návrhům, domněnkám, připomínkám, úvahám... jsme se dopátrali správnému místu činu, kde pan Odrážka pořídil v roce 1992 své foto. Přiložené mapy, které vypátral Petr Ruprecht, to potvrzují, na té staré ortofotomapě je vidět pěšinka, ze které je to pravděpodobně focené, ta dnes již bohužel není, a tak srovnávací foto nelze vyfotit úplně přesně. (Jana Zahurancová, srovnávací foto 5.3.2021)
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
2011 (archiv P.Rupreht)
2011 (archiv P.Rupreht)

gen.Svobody 85/33  460 14 Liberec

2011 (archiv P.Rupreht)
2011 (archiv P.Rupreht)

Letná