Hrazená ulice

06.10.2021
Zde čp. 90 a 91 na výřezu plánu Liberce z roku 1858:
Zde čp. 90 a 91 na výřezu plánu Liberce z roku 1858:
Zde místo na originální mapě stabilního katastru (parcely 916 a 918):
Zde místo na originální mapě stabilního katastru (parcely 916 a 918):
A ještě jak místo viděla pozdější katastrální mapa (z konce 19. století s dodatečnými zákresy novostaveb a prořídnutí starší okolní zástavby):
A ještě jak místo viděla pozdější katastrální mapa (z konce 19. století s dodatečnými zákresy novostaveb a prořídnutí starší okolní zástavby):

Hrazená ulice


skutečně se jedná o čísla uliční (orientační) a nikoliv popisná - vzhledem k tomu, že jsou zde vedle sebe dvě sudá čísla (navíc to dle mne podporuje i ten název ulice na číselných tabulkách). Zkusil jsem jít touto cestou a našel jsem dvojici domů čp. 90 (Plankengasse 34) a čp. 91 (Plankengasse 32) - dnes Hrazená ulice, které by mohly být právě těmi na fotografii. Půdorysně by budovy seděly (porovnáno s plánem Liberce z roku 1858 a stabilním katastrem). Stabilní katastr v tomto místě udává dvojici spalných objektů (pozdější katastrální mapy pak ukazují řídnoucí starou zástavbu či naopak novostavby v jejich okolí, což by taky odpovídalo). V adresářích z 20. let 20. století jsou ještě uváděny oba objekty, v adresářích ke konci 30. let je již čp. 90 (34) proškrtnuté - tudíž zbořené (z čehož by vyplývalo, že fotografie bude patrně skutečně starší roku 1938 a domek v popředí byl zbořen dříve). Tohle místo se moc nefotografovalo, ale zkusil jsem to porovnat se současným pohledem (níže) a myslím, že by to mohlo celkem sedět. (fotografie z archivu Jany Ducháčkové, skvělá práce s mapami Post Rash)

doplňující komentář Ivana Rouse: je to Hrazená - vykukují tam domy čp. 146 a 414.

Hrazená ulice  23.9.1983 a  22.9.2022
Hrazená ulice 23.9.1983 a 22.9.2022
Pátek 23. září 1983, ulice Hrazená, a neb parkoviště za "Kokosem".
Pátek 23. září 1983, ulice Hrazená, a neb parkoviště za "Kokosem".
Hrazená ulice kolem roku 1960 a 15.9.2023
Hrazená ulice kolem roku 1960 a 15.9.2023