U Posledního Feniku a Karlinky 

20.10.2021
Karlinky v roce 1905  (zdroj Historické fotografie)
Karlinky v roce 1905 (zdroj Historické fotografie)
Fénická cesta - foto: Matyáš Gál
Fénická cesta - foto: Matyáš Gál

Marek Řeháček - Tahle cesta má výborný název. Vypadá to, že se nám po Ještědu prohání nejen Matyáš Gál, ale i Féničani Tohle exotické pojmenování ovšem podle kdysi oblíbené hospody U posledního feniku (Zum letzten Pfennig), která bývala na okraji lesa. Ještě na konci 19. století to byla nejoblíbenější cesta na Ještěd z Liberce...

Na konci Karlinské ulice, na rozhraní Horního Hanychova, Karlinek a Ostašova, nabízely své služby výletní hostince Zum Gebirgsverein (vlevo) a Zum letzten Pfennig (vpravo). Druhý z nich připomíná jméno Fénická cesta (SOKA Liberec).  zdroj: Václav Lábus a Daniel Vrbík - Atlas libereckých živých jmen,  2023
Na konci Karlinské ulice, na rozhraní Horního Hanychova, Karlinek a Ostašova, nabízely své služby výletní hostince Zum Gebirgsverein (vlevo) a Zum letzten Pfennig (vpravo). Druhý z nich připomíná jméno Fénická cesta (SOKA Liberec). zdroj: Václav Lábus a Daniel Vrbík - Atlas libereckých živých jmen, 2023
Fénická cesta Lesní cesta, pěšina
Fénická cesta Lesní cesta, pěšina

Karlinky

Karlinky jsou jednou z nejmladších obcí na Liberecku. Na žádost poddaných poručil v roce 1770 hrabě Jan Kryštof Clam jako otcovský poručník svého syna Kristiána Filipa Clam-Gallase vyčlenit pozemky z tehdejšího Hanychovského panského dvora a povolil na nich stavbu prvních 26 domů. Protože se jeho syn téhož roku oženil, byla obec nazvána po jeho manželce, hraběnce Karolině rozené Šporkové. Na obzoru více než sto roků staré pohlednice se tyčí Ještěd, dosud ještě bez svého horského hotelu, který na něm stál v letech 1907—1963. V letech 1850—86 byla obec spojena se sousedním Dolním a Horním Hanychovem, roku 1954 se Karlinky staly XVIII. čtvrtí města Liberce. Nejdelší ulicí, která vede z dnešní Švermovy, je Karlinská ulice. Stoupá k horám mírným údolím Františkovského potoka a jei hranicí se sousedním, západněji ležícím Ostašovem. Na jejím konci byl hostinec U Posledního feniku.

Karlinky před 200 lety (archov M.Gergelčík)
Karlinky před 200 lety (archov M.Gergelčík)
Karlinky 1932 (Foto von Ing. Reinhard Hieß)
Karlinky 1932 (Foto von Ing. Reinhard Hieß)
Karlinky (archiv J.Hůlka)
Karlinky (archiv J.Hůlka)
Další vyhlášenou “ turistickou “ hospodou byla Hospoda U posledního Feniku . Ve své sbírce mám tento pohled z roku 1920. Hospodu dnes najdete ( přestavenou v obytný dům v ulici K Novině ) . Po názvu hospody zůstala Fénická cesta . Chcete li jít na výlet , jeďte 16tkou do Karlinek, pak Karlinskou cestou až k lesu - tam bývalý hostinec objevíte . Pokračovat pak můžete Fénickou cestou podél Františkovského potoka až na Výpřež . Jako výletníci před 100 lety . ( Od busu na Výpřež 4 km ) . (autor příspěvku Karel Krenk)
Další vyhlášenou “ turistickou “ hospodou byla Hospoda U posledního Feniku . Ve své sbírce mám tento pohled z roku 1920. Hospodu dnes najdete ( přestavenou v obytný dům v ulici K Novině ) . Po názvu hospody zůstala Fénická cesta . Chcete li jít na výlet , jeďte 16tkou do Karlinek, pak Karlinskou cestou až k lesu - tam bývalý hostinec objevíte . Pokračovat pak můžete Fénickou cestou podél Františkovského potoka až na Výpřež . Jako výletníci před 100 lety . ( Od busu na Výpřež 4 km ) . (autor příspěvku Karel Krenk)

Ostašovská restaurace U posledního Feniku

postavená ve 30.letech (čp.57) (Zdroj Kniha o Liberci)
Pan Josef Mach a Vasil Kmit v pozadí s Ještědem. Rok 1981. Foto: Veleslav Mach starší
Pan Josef Mach a Vasil Kmit v pozadí s Ještědem. Rok 1981. Foto: Veleslav Mach starší