Komeční banka

28.08.2022

Komerční banka (1995)


Projekt pobočky Komerční banky, a.s., na Benešově náměstí zpracoval UNION ARCH (Pavel Švancer, Pavel Vaněček) a ARK (Pavel Janoušek, Boris Šonský) a postavila ho Bohemia IPS. Železobetonový monolitický skelet je dílem liberecké firmy První regionální stavební. Komerční banka byla založena 1.1. 1990 jako jedna z bank, jež vznikly delimitací Státní banky československé. Prošla bouřlivým vývojem, který se projevil zejména v podstatném rozšíření poboček, zavedením nejmodernější výpočetní techniky, radikální změnou v nabídce bankovních produktů a služeb apod. Je pokračovatelem nejstarší liberecké banky, jejíž budova byla v ulici 8.března.

(zdroj. R.Karpaš a kolektiv - Kniha o Liberci, 1996)

archiv Hans Oldskull
archiv Hans Oldskull