Energomontáže na  Chrastavské ulici

17.11.2021
archiv Jarda Veselský
archiv Jarda Veselský
Chrastavská, vlevo bývalé Energomontáže (M.Gergelčík)
Chrastavská, vlevo bývalé Energomontáže (M.Gergelčík)

NOVĚ REKONSTRUOVANÁ SPRÁVNÍ BUDOVA DTZ GROUP a.s., DŘÍVE ENERGOMONTÁŽE.

Rekonstrukce je vcelku povedená a budova se stává místní dominantou.Snad se provede i něco s přilehlými výrobními halami.A něco o firmě jako takové:Společnost DTZ navazuje na tradici energetického strojírenství a montáží v Liberci, jejíž počátky sahají až do poloviny minulého století.

 • 1952 - 1992 Státní podnik Energomontáže součástí Českých energetických závodů

 • 1. 5. 1992 Privatizace státního podniku a vznik společnosti Energomontáže Liberec, a.

s. • 23. 2. 2000 DTZ Liberec s.r.o. přebírá výrobní program a pokračuje v energetickém strojírenství a montážích v regio

nu • 21. 5. 2008 DTZ Liberec s.r.o. majetkově získává celý areál Českých energetických závodů v Liberci 

• 9. 11. 2017DTZ Liberec s.r.o. mění svůj název na DTZ s.r.o. 2.1.2024

DTZ s.r.o. nově zařazena d o DTZ Group a.s., kde jsou nyní tyto subjekty:

DTZ Machinery s.r.o.DTZ Liberec s.r.o.DTZ s.r.o.DTZ Building s.r.o.DTZ je společnost etablovaná na trhu energetiky již více než 70 let.

Jedná se o moderní dynamickou společnost s ryze českým vlastnictvím .Areál společnosti má rozlohu 30 000 m2, na nichž je 5 hal (výrobní a obslužní plocha) o rozloze 9 400 m2 a dva administrativní celky o celkové ploše 5 000 m2. Společnost realizuje jak zakázkovou výrobu (například v oblasti energetiky), tak sériovou výrobu (v oblasti textilního strojírenství nebo automotive). Věnuje se engineeringu, ale také výrobě tzv. na klíč, která zahrnuje od počáteční kalkulace, přes projekční činnost, technologické postupy, následnou výrobu, vč. kontroly jakosti na každé úrovni procesu, po montáž u zadavatele komplet celý proces realizace.

autor příspěvku Čech Lands

Dobrý pracovní kolektiv n.p. Energomontáže - Liberec,

vytvořil za dvacet let své existence svými pracovními výsledky sice malý podnik, ale s důležitým posláním pro naše národní hospodářstv í v oboru kotelních zařízení, parovodů, tlakových potrubí, svářecí techniky a dalších. Výstavbou moderní budovy montážních hal a ředitelství obohatil i vzhled města. (zdroj foto i text: Liberec slovem i obrazem 1945 - 1970)

V rámci výstavy Socha a město 1969 umístil sochař Josef Špaček svoji Spirálu (přikládám fotku) do parčíku před Energomontáže. Betonový sokl je vidět za živým plotem v levé části fotografie, ale přijde mi, že tam jsou nějaké další objekty, které těžko identifikuji. Kdyby zde někdo z pamětníků věděl, nebo měl dobovou fotografii, byl bych moc rád.(Jindřich Gubiš)

https://www.facebook.com/jindrich.gubis/videos/10212268415185589

2001  (archiv Pav Karel)
2001 (archiv Pav Karel)
foto Čech Lands
foto Čech Lands
foto Čech Lands
foto Čech Lands
foto Čech Lands
foto Čech Lands