Svatopluk Technik

23.08.2022

Svatopluk Technik

∗ 7. 3. 1913 Rašovka - † 2. 2. 2010 Liberec

"Vlastenectví u mě nikdy nebylo pouhou frází."

Svatopluk Technik se narodil 7. března 1913 v obci Rašovka do rodiny řídícího učitele. Otec Josef Technik pocházel z Půchova u Hradce Králové a v Rašovce vedl obecnou školu. Matka Lidmila se narodila v nedaleké Proseči pod Ještědem do rodiny textilního dělníka. Již před Svatoplukem přibyli do mladé rodiny synové Vladivoj a Miloš. Všichni tři bratři nejprve vychodili obecnou školu a poté studovali na libereckém českém gymnáziu. Po složení maturitní zkoušky v roce 1932, kdy rodina žila již v Pilínkově, odešel Svatopluk Technik studovat na Fakultu architektury Českého vysokého učení v Praze. V roce 1937 obdržel titul inženýra a odejel na stáž do Paříže ke slavnému architektu Augustu Perretovi. Po návratu z Francie nastoupil na povinnou presenční službu v československé armádě. Stal se telegrafistou a absolvoval školu pro důstojníky v záloze. Na podzim roku 1938 sloužil na Slovensku, kde pomáhal s obranou proti maďarským záškodníkům.

Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava nastoupil ke stavební firmě Hrabě a Losovský. V roce 1942 se dostal v rámci zaměstnání na Slovensko, kde projektoval do roku 1944, než odešel do projekční kanceláře na ministerstvu dopravy. V srpnu 1944 odejel do Bánské Bystrice a stal se příslušníkem 1. československé armády na Slovensku. V boji proti hitlerovským vojskům vytrval coby spojař až do oficiálního rozpuštění armády. Poté se několik měsíců skrýval u přátel, než byl v lednu 1945 zatčen gestapem a dva měsíce vězněn. V březnu 1945 se dočkal osvobození v Bánské Bystrici. Po konci války odešel zpět na sever Čech, kde v Liberci vyučoval na Průmyslové škole stavební a provozoval soukromou projekční kancelář. Po roce 1948 musel živnost ukončit. Na místo toho pak působil ve Stavoprojektu a v letech 1958-1960 u Pozemních staveb Liberec. Poté se navrátil na průmyslovou školu, kde vyučoval až do roku 1988. Po celé meziválečné období se věnoval tématům urbanismu a záchraně nemovitých památek. Projektoval například sídliště na Králově Háji, vstup do libereckého výstaviště a nebo atriové domy na Aloisině Výšině. Rovněž publikoval desítky odborných a populárně naučných knih a několik set studií a článků. V roce 1995 mu město Liberec udělilo Čestné občanství. O patnáct let později obdržel Poctu hejtmana Libereckého kraje. Zemřel 2. února 2010 v Liberci. (autor článku Jan Hnělička)

(zdroj:  https://www.osobnostilibereckehokraje.cz/osobnosti/id:28355?fbclid=IwAR2uKt9dz4M79fqPQEoFXrmZ0W7-BoNUF8dFUaUf54piyltCCgvkP1gQdyA   )

Nedoceněný odborník, který dal tvář Liberci. Tak se někdy mluví nebo píše o architektovi Svatopluku Technikovi, který se narodil v roce 1913 v liberecké osadě Rašovka.

Vystudoval gymnázium a ČVUT, pak absolvoval odbornou stáž v pařížském ateliéru slavného architekta Augusta Perreta.

Dostal od něj nabídku na stálou práci v Alžírsku, ale odmítl. Vrátil se domů a angažmá ve firmě Hrabě a Losovský ho brzy přivedlo do Bratislavy.

Po vypuknutí Slovenského národního povstání v roce 1944 vstoupil do československé povstalecké armády. Proti nacistům bojoval jako spojař. V lednu 1945 byl zatčen gestapem a několik měsíců vězněn.

V březnu téhož roku se dočkal osvobození a odešel zpět na sever Čech. V Liberci vyučoval na Průmyslové škole stavební a provozoval soukromou projekční kancelář. Pak působil ve Stavoprojektu a u Pozemních staveb.

Svatopluk Technik proslul především jako tvůrce poválečného územního plánu Liberce. Byl autorem projektu prvního libereckého sídliště Králův Háj a územních a zastavovacích plánů Českého Dubu, Nového Boru, Sobotky, Lomnice nad Popelkou, Mnichova Hradiště a Frýdlantu. Projektoval také vstup do libereckého výstaviště či atriové domy na Aloisině Výšině.

V roce 1995 se stal čestným občanem Liberce. Ve svém rodném městě v roce 2010 zemřel.

autor: Milan Knotek

zdroj:https://sever.rozhlas.cz/svatopluk-technik-nedoceneny-architekt-a-urbanista-tvurce-povalecneho-uzemniho-9177610?fbclid=IwAR29tfJ5LefBub3Y3YXsjpGJgeyQQFqEfqNH6qg-iMPYnn-BMSoMBE2Z2qM