Carl Kostka

23.08.2022
V minulých dnech jsem zde připomněl několik německých politiků z doby prvního československého státu, kteří vedli rozumnou a státotvornou politiku spolupráce obou našich národů v Čechách a Československu. K dalším z této řady byl i dlouholetý liberecký starosta Carl Kostka. Na rozdíl od svého předchůdce MUDr. Bayera, což byl prachsprostý německý nacionalista, vedl Kostka politiku spolupráce a byl rozhodným odpůrce nacismu. V letech 1929-1938 byl starostou Liberce, přičemž v roce 1936 pozval na návštěvu města i presidenta Edvarda Beneše. V dubnu 1938 z důvodu brutálního nátlaku sudetoněmeckých nacionalistů opustil post starosty Liberce. Přesídlil do Prahy a zůstal i nadále odpůrcem nacismu. Do poslední chvíle na místě libereckého starosty se zastával i židů. Kostka byl dlouhá léta i senátorem republiky Československé.Po okupaci byl pronásledován a v závěru války při transportu do Terezína byla zavražděna jeho manželka. On sám dožil v Praze a zemřel v roce 1957.Politiky, jako byl Carl Kostka bychom si měli připomínat. A proto se mi i velmi líbí, že mimo pamětní desky v Mimoni, jeho rodišti, má i před pár lety instalovanou bustu na liberecké radnici. (autor příspěvku Jaroslav Beneš)