Liberec a voda

22.03.2021

Zásobování vodou - vodovody, vodojemy, náhony

První zmínka o zásobování Liberce pitnou vodou pochází již z roku 1559. Jednalo se o otevřenou studnu na dnešním nám. Dr. E. Beneše. První veřejné vedení vody bylo vedení ke studni v dnešní Felberově ulici. Bylo napojeno na již existující panský vodovod, který však do té doby zásoboval pouze panský dvůr a dům. Další fází pokroku bylo postavení "redernovského vodovodu" v roce 1613. Třetí vodovod dal postavit Albrecht z Valdštejna při zakládání Nového Města, kdy se do nové části města přiváděla voda ze starší podzemní nádrže pod studnou na nám. Dr. E. Beneše. (autor příspěvku Petr Bláha)

V rámci našeho putování po historii vodovodů v severních Čechách nemůžeme minout město Liberec.

Nejstarší zpráva o dřevěném vodovodu pro Liberec s přívodem vody z nádrže na náměstí je z roku 1566. Roku 1587 byl spolu s výstavbou libereckého zámku vybudován přívod vody z Vysokého vrchu. Postupem času přibylo sedm městských vodovodních kašen v roce 1662, sedm kašen v roce 1810 a přes dvacet kašen v roce 1822. Přesto to nepokrývalo rostoucí poptávku po vodě, kterou posílila i nákaza tyfem v roce 1866 po prusko-rakouské válce. Složité jednání a hledání dokonalého návrhu se točily v bludném kruhu. Můžeme zmínit například úsilí teplické firmy Rumpel a Niklas z roku 1889 a její návrh na vybudování přehrady k zachycení Kamenice a Blatného potoka, přibližně v místě dnešní přehrady Josefův Důl z roku 1988. (zdroj: https://www.facebook.com/severoceskavoda/photos/a.107402350648182/632785051443240/?type=3

 )